ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 12818
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 4608
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 7300
Komisje Rady Gminy 3308
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 8039
Urząd Gminy Zielona Góra 473
Kierownictwo Urzędu 9293
Regulamin organizacyjny 2773
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 67589
Straż Gminna 7859
Jednostki organizacyjne 1088
Przedszkola 61840
Szkoły Podstawowe 30840
Szkoły Gimnazjalne 16806
Biblioteka 9699
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9344
Zadania GOPS 4547
Formy pomocy 3766
Zasiłek stały 3068
Zasiłek okresowy 3162
Zasiłek celowy 3064
Zasady przyznawania pomocy 3577
Pracownicy socjalni i rejony 3695
Świadczenia rodzinne 4811
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 9022
Zasiłek pielęgnacyjny 3965
Świadczenie pielęgnacyjne. 3478
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3479
Zaliczka alimentacyjna 3153
Dodatki mieszkaniowe 4442
Komunalny Zakład Gospodarczy 9759
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 9569
Rejestr Instytucji Kultury 9425
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 11291
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 11617
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9776

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 411
Statut Gminy 14210
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 15121
Uchwały Rady Gminy 35839
rok 2014 124200
rok 2013 93598
rok 2012 66563
rok 2011 78174
rok 2010 76594
rok 2008 62393
rok 2007 70204
rok 2006 74277
rok 2005 65832
rok 2009 64874
rok 2004 50140
rok 2003 26191
Protokoły Rady Gminy 9474
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5901
Protokół z dnia 19.10.2004r 6061
Protokół z dnia 05.11.2004r. 5061
Protokół z dnia 14.12.2004r 6259
Protokół z dnia 29.12.2004r 5544
Protokół z dnia 28.01.2005r 5590
Protokół z dnia 28.02.2005r 5103
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5956
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5706
Protokół z dnia 06.05.2005r 5118
Protokół z dnia 14.07.2005r. 5070
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5630
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6814
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5656
Protokół z dnia 18.11.2005r. 5108
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4905
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4735
Protokół z dnia 30.12.2005r. 5272
Protokół z dnia 10.02.2006r 5849
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5787
Protokół z dnia 31.03.2006r. 5536
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5412
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5673
Protokół z dnia 29.06.2006r. 6012
Protokół z dnia 22.08.2006r 4662
Protokół z dnia 16.09.2006r 4576
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4824
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 4550
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 5197
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4483
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3904
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4540
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4397
Protokół z dnia 31.03.2007r. 4332
Protokół z dnia 20.04.2007 4277
Protokół z dnia 17.05.2007 3916
Protokół z dnia 19.06.2007r. 4203
Protokół z dnia 24.07.2007r 4250
Protokół z dnia 07.09.2007r. 4082
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3841
Protokół z dnia 20.11.2007r. 4075
Protokół z dnia 30.11.2007r 3896
Protokół z dnia 18.12.2007r. 4165
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3999
Protokół z dnia 31.02.2008r 3985
Protokół z dnia 04.03.2008r 3811
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3792
Protokół z dnia 21.05.2008r 3444
Protokół z dnia 27.06.2008r 3533
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3825
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3734
Protokół z dnia 29.10.2008r 3747
Protokół z dnia 19.11.2008r 3702
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3559
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3513
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3574
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3512
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3477
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3380
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3563
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3401
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3434
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3464
Protokół z dnia 03.12.2009r. 3395
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3495
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3417
Protokół z dnia 07.01.2010r. 3573
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2584
Protokół z dnia 25.01.2010r. 3205
Protokół z dnia 04.03.2010r 3582
Protokół z dnia 02.04.2010 3474
Protokół z dnia 27.04.2010 3405
Protokół z dnia 31.05.2010r. 3319
Protokół z dnia 08.07.2010r 3380
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3389
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3470
Protokół I z dnia 30.11.2010r 3157
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2979
Protokół z dnia 28.12.2010r. 3188
Protokół z dnia 01.02.2011r. 3077
Protokół z dnia 07.04.2011r. 3068
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2288
Protokół z dnia 06.05.2011r. 3085
Protokół z dnia 30.05.2011r. 3119
Protokół z dnia 06.06.2011r. 3133
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2932
Protokół z dnia 20.07.2011r. 3119
Protokół z dnia 31.08.2011r 3130
Protokół z dnia 17.10.2011r. 3016
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2631
Protokół z dnia 29.12.2011r. 3071
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2713
Protokół z dnia 25.05.2012r. 3074
Protokół z dnia 27.06.2012r 3108
Protokół z dnia 27.07.2012r 2721
Protokół z dnia 22.08.2012r 3098
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2715
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2560
Protokół z dnia 30.11.2012r. 3046
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2981
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1776
Protokół z dnia 01.03.2013r. 2324
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2549
Protokół z dnia 25.04.2013r 3006
Protokół z dnia 21.05.2013r 1581
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2812
Protokół z dnia 26.06.2013r 2775
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2594
Protokół z dnia 27.08.2013r 2266
Protokół z dnia 30.09.2013r 2829
Protokół z dnia 08.10.2013r 2689
Protokół z dnia 19.10.2013r 1444
Protokół z dnia 31.10.2013r 1200
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2550
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1754
Protokół z dnia 31.01.2014r 2377
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2573
Protokół z dnia28.03.2014r. 2217
Protokół z dnia 14.03.2014r. 2276
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2514
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2654
Protokół z dnia 25.04.2014r 2492
Protokół z dnia 12.05.2014r 2471
Protokół z dnia 05.06.2014r 2461
Protokół z dnia 18.06.2014r 2176
Protokół z dnia 08.07.2014r 2205
Protokół z dnia 14.07.2014r 2230
Protokół z dnia 25.07.2014r. 923
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2417
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2383
Protokół z dnia 29.X.2014r. 2304
Protokół z dnia 07.11.2014r. 2237
Protokół z dnia 07.11.2014r 854
Protokół z dnia 28.11.2014r 4627
Protokół z dnia 12.12.2014r 5287
Sesja Rady Gminy 98222
Zarządzenia Wójta 10830
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7837
2014 24210
2013 21958
2012 20119
2010 9627
2008 6195
2011 14607
2007 5367
2006 3386
2009 14496
Zarządzenia Wójta 38750
2014 71071
2013 45349
2009 95518
2011 18875
2012 55566
2008 91837
2010 14857
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 5459
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 30920
Przetargi 45499
Rok 2013 46176
Rok 2012 30282
Rok 2011 33606
Rok 2010 47129
Rok 2009 35264
Obwieszczenia 2433
rok 2014 147908
rok 2013 124625
rok 2012 75303
rok 2010 95269
rok 2009 85816
rok 2007 151178
rok 2008 74522
rok 2006 72306
rok 2011 57401
rok 2004 37728
rok 2005 67366
rok 2003 4029
Konsultacje 465
rok 2014 28775
rok 2010 4794
Oświadczenia majątkowe 1091
Rada Gminy 2010-2014 5074
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 6554
Jerzy Robert Żetecki 6353
Ireneusz Grzegorz Rypson 5669
Mariusz Rosik 6158
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 5926
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 5972
Wiesław Kuchta 7686
Robert Ryszard Jankowski 6511
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 6443
Tadeusz Szczepan Borek 5642
Dorota Danuta Bojar Bartoch 7602
Jarosław Berent 7478
Piotr Mirosław Bandosz 6353
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 6428
Jacek Rusinski 8361
Rada Gminy 2006-2010 22845
Barta Józef 9253
Berent Jarosław 10044
Borek Tadeusz 9613
Jargas Mieczysław 8707
Kuchta Wiesław 9571
Naskręt Tadeusz 8948
Rosik Mariusz 9296
Rusiński Jacek 9319
Rypson Ireneusz 8614
Smoter Jan 9426
Sroczyński Tomasz 11205
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 9898
Walczak Henryk 8937
Wysocka Hanna 9189
Żetecki Jerzy 9182
Rada Gminy 2002-2006 9434
Z. Rabęda 8128
J. Barta 8126
T. Borek 7918
H. Wysocka 7450
R. Jantarska 7643
M. Jargas 7526
E. Jaworska 7560
W. Litecka 7200
G. Moszkowicz 7707
P. Przespolewski 7435
J. Smoter 7878
M. Soppa 8207
B. Szała 7179
C. Śnieżko 7436
H. Walczak 8018
Pracownicy Urzędu Gminy 13909
Wójt 18893
Z-ca Wójta 14980
Skarbnik 15241
Sekretarz 16364
Z-ca Skarbnika 12508
Kierownik RGG 14230
Kierownik RPP 11133
Kierownik ROA 14136
Kierownik RIT 6438
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9926
A. Fediuk 13654
L. Klim 13578
I. Nijaki 15494
W. Towpik 13804
E. Januszewska 12485
D. Zabłocka 12381
W. Dejnega 13021
J. Jasińska 12235
E. Kosowska-Pallasch 12555
U. Juszczak 11851
Zbigniew Michalski 10819
W. Grabowska 7556
J. Maryniuk 2830
M. Zdanowicz 2980
W. Kondras 2766
A. Szlachetka 1734
Oświadczenia majątkowe archiwum 2212
K.Sroczyński 6022
A. Jaroszuk 2914
E. Niemczyk 2166
Oświadczenia 15909
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 5078
Danuta Zabłocka 3788
Elzbieta Januszewska 3639
Leszek Klim 3795
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5466
Irenesz Bogucewicz 4801
Ewa Balcerek 4826
Krystyna Belda 4466
Marlena Bielawska 4847
Urszula Bieniaszewska 4622
Henryk Chmura 4733
Anna Dragan 5358
Ewa Fogiel 4723
Iwona Grabowska 4784
Jolanta Grabowska 4626
Stanisława Gralak 4925
Wiesława Gruszczyńska 4583
Anna Halip 5427
Lidia Hałas 4800
Alicja Heliniak 4616
Ryszard Huczek 5534
Irena Jakuszyk 4569
Grażyna Kobus 4722
Kozioł Danuta 4426
Maria Kowalska - Szeliga 4856
Kowalski Stefan 4369
Kret Ryszard 4625
Ryszarda Kryś 4560
Robert Kubicki 5610
Grażyna Kujawa 4824
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5559
Beata Lamcha 4637
Anna Langner 4967
Teresa Migdał 4368
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5380
Małgorzata Osrowska 4412
Krystyna Patyk 4658
Andrzej Plachecki 4268
Elżbieta Pracel 4627
Mariola Różbicka 4627
Jan Rusak 5913
Krzysztof Słowiński 4891
Elżbieta Srebniak 4496
Jgnacy Surdy 4637
Grażyna Szczepaniak 4822
Stanisław Szczepaniak 4807
Janina Szewczyk 4499
Aleksandra Szymańska 4689
Dorota Taczkowska 4683
Marta Torchała 4746
Helena Trymbulak 4535
Bartłomiej Urbanowski 4621
Joanna Zabłocka 4642
Krystyna Zalewska 5491
Mariusz Zalewski 4663
Anna Żuk 5534
Elżbieta Świercz 3925
Emilia Gaik 4500
Anna Elżbieta Winograd 4220
Barbara Marzena Siemieniec 4274
Wioletta Pietrań - Szot 4212
Edyta Barańska 3578
Kamila Anna Zbierska 4274
Halina Małgorzata Milak 3598
Adrianna Maria Kociszewska 2837
Jerzy Halasz 3655
Ewelina Gomułka 3985
Magdalena Piotrowska 4072
Bartosz Klimkowski 5245
Elzbieta Masiul 3607
Andrzej Gedrange 6494
Agnieszka Misiuk 3927
Ewa Olejniczak 4390
Mariusz Nowicki 3541
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4572
Krystyna Chmielarczyk 3822
Waldemar Franciszek Dejnega 3996
Anna Irena Fediuk 3809
Elżbieta Januszewska 3927
Jolanta Maria Jasińska 5335
Urszula Juszczak 4129
Leszek Klim 4570
Elżbieta Majewska 3982
Edyta Monika Niemczyk 4141
Ireneusz Nijaki 4232
Krzysztof Andrzej Sroczyński 4253
Maria Sztandera 4406
Witold Towpik 4476
Danuta Zabłocka 4119
Zbigniew Michalski 3651
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 4083
Barta Józef 3267
Berent Jarosław 3568
Borek Tadeusz 3677
Jargas Mieczysław 3345
Kuchta Wiesław 3281
Naskręt Tadeusz 3287
Rosik Mariusz 3716
Rusiński Jacek 3542
Rypson Ireneusz 3575
Smoter Jan 3428
Sroczyński Tomasz 3539
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3811
Walczak Henryk 3254
Wysocka Hanna 3623
Żetecki Jerzy 3563
Henryk Walczak 3424
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4523
Urszula Danuta Bieniaszewska 3690
Ireneusz Bogucewicz 4930
Jolanta Grabowska 4174
Anna Halib 3876
Beata Lamcha 3840
Grażyna Kobus 3753
Elżbieta Łuczak Kumorek 4715
Teresa Migdał 3767
Mariusz Zalewski 3690
Ogłoszenia 283110
Sprzedaż nieruchomości 241892
Finanse Gminy 1222
Budżet 29981
Budżet gminy na 2005 rok 5418
Budzet gminy na 2006 rok 8097
Budzet gminy na 2007 rok 5215
Budzet gminy na 2008 rok 7021
Budzet gminy na 2009 rok 5871
Budzet gminy na 2010 rok 4854
Budzet gminy na 2011 rok 6930
Budzet gminy na 2012 rok 7911
Budzet gminy na 2013 rok 6410
Budzet gminy na 2014 rok 8697
Majątek 5691
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 5132
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 5156
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3626
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2859
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 3133
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 3081
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2654
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2446
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2108
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1962
Inwestycje 7554
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5842
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 5303
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4997
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4834
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4826
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5973
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4630
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4464
Prognoza długu publicznego 7859
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 4284
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4925
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 4174
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3955
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3972
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 4027
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 4026
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3766
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3560
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3378
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3583
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3487
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 3225
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3312
Zadania zlecone 3305
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 4531
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3765
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 3031
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3048
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2978
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2960
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3836
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2794
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2725
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2423
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 3165
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2594
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2415
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3896
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 2227
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 2045
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 3512
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 2224
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 2224
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 712
Co, jak i gdzie załatwić 129532
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 286615
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8858
Archiwum 25231
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2850
Konkursy ofert 18201
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 111687
Wyniki otwartych konkursów ofert 22624
Małe granty (art. 19a) 49551
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 8274
Konsultacje 9661
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6857
Programy rozwojowe 491
Plan Rozwoju Lokalnego 24627
na lata 2004-2006 4139
na lata 2008-2013 6328
Strategia Rozwoju Gminy 13184
Program Ochrony Środowiska 11207
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 8075
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 28048
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1565
Pomoc materialna dla uczniów 2553
Stypendium szkolne 26290
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6846
Zasiłek szkolny 10922
Azbest 18514
Dzierżawa nieruchomości 35804
Informacje o środowisku 9189
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 9646
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2991
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3804
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3204
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 5172
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 3082
Program ochrony środowiska 10239
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 1128
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2506
Kontrola i audyt 6955
Kontrola 3180
Kontrola wewnętrzna 11063
Kontrole zewnętrzne 1924
2014 842
Regionalna Izba Obrachunkowa 2330
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2122
Lubuski Urząd Wojewódzki 1459
2013 1408
Państwowa Inspekcja Pracy 2829
2012 1534
Lubuski Urząd Wojewódzki 3372
Lubuski Urząd Wojewódzki 2540
2011 1846
Najwyższa Izba Kontroli 2878
Państwowa Inspekcja Pracy 2754
2010 1652
Najwyższa Izba Kontroli 2897
Państwowa Inspekcja Pracy 18961
2009 1731
Lubuski Urząd Wojewódzki 2875
Regionalna Izba Obrachunkowa 2795
2008 1545
Państwowa Inspekcja Pracy 2121
2007 1588
Komenda Wojewódzka Policji 2261
Krajowe Biuro Wyborcze 3010
Najwyższa Izba Kontroli 2143
Regionalna Izba Obrachunkowa 3047
2006 1593
Lubuski Urząd Wojewódzki 3027
Audyt 9386
Zapytania ofertowe 25714
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5557
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 12328
Gospodarka niskoemisyjna 7814

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 14130
Instrukcja 13481
Mapa biuletynu 13088
Informacja dla osób niesłyszących 5320
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5405
Zespół redakcyjny 3756
Statystyki 4398
Rejestr zmian 643994
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu