ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 13272
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 4764
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 7585
Komisje Rady Gminy 3436
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 8226
Urząd Gminy Zielona Góra 473
Kierownictwo Urzędu 9599
Regulamin organizacyjny 2895
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 68274
Straż Gminna 8090
Jednostki organizacyjne 1089
Przedszkola 62606
Szkoły Podstawowe 31285
Szkoły Gimnazjalne 17066
Biblioteka 9703
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9346
Zadania GOPS 4631
Formy pomocy 3870
Zasiłek stały 3154
Zasiłek okresowy 3245
Zasiłek celowy 3151
Zasady przyznawania pomocy 3665
Pracownicy socjalni i rejony 3788
Świadczenia rodzinne 4903
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 9205
Zasiłek pielęgnacyjny 4116
Świadczenie pielęgnacyjne. 3587
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3548
Zaliczka alimentacyjna 3217
Dodatki mieszkaniowe 4561
Komunalny Zakład Gospodarczy 9792
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 9897
Rejestr Instytucji Kultury 9660
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 11651
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 11998
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10128

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 411
Statut Gminy 14322
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 15440
Uchwały Rady Gminy 36031
rok 2014 131627
rok 2013 98626
rok 2012 70903
rok 2011 82465
rok 2010 81413
rok 2008 65196
rok 2007 73707
rok 2006 77635
rok 2005 69200
rok 2009 68459
rok 2004 52699
rok 2003 27224
Protokoły Rady Gminy 9560
Protokół z dnia 03.09.2004r. 6014
Protokół z dnia 19.10.2004r 6180
Protokół z dnia 05.11.2004r. 5173
Protokół z dnia 14.12.2004r 6375
Protokół z dnia 29.12.2004r 5650
Protokół z dnia 28.01.2005r 5682
Protokół z dnia 28.02.2005r 5218
Protokół z dnia 31.03.2005r. 6038
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5818
Protokół z dnia 06.05.2005r 5258
Protokół z dnia 14.07.2005r. 5170
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5730
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6944
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5780
Protokół z dnia 18.11.2005r. 5223
Protokół z dnia 29.11.2005r. 5028
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4828
Protokół z dnia 30.12.2005r. 5396
Protokół z dnia 10.02.2006r 5991
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5942
Protokół z dnia 31.03.2006r. 5664
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5508
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5753
Protokół z dnia 29.06.2006r. 6094
Protokół z dnia 22.08.2006r 4774
Protokół z dnia 16.09.2006r 4696
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4913
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 4684
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 5317
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4600
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3997
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4651
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4499
Protokół z dnia 31.03.2007r. 4441
Protokół z dnia 20.04.2007 4393
Protokół z dnia 17.05.2007 4027
Protokół z dnia 19.06.2007r. 4332
Protokół z dnia 24.07.2007r 4364
Protokół z dnia 07.09.2007r. 4190
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3950
Protokół z dnia 20.11.2007r. 4181
Protokół z dnia 30.11.2007r 4009
Protokół z dnia 18.12.2007r. 4269
Protokół z dnia 28.12.2007r. 4113
Protokół z dnia 31.02.2008r 4107
Protokół z dnia 04.03.2008r 3926
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3910
Protokół z dnia 21.05.2008r 3552
Protokół z dnia 27.06.2008r 3636
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3937
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3863
Protokół z dnia 29.10.2008r 3846
Protokół z dnia 19.11.2008r 3820
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3659
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3635
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3682
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3596
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3585
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3483
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3651
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3490
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3532
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3588
Protokół z dnia 03.12.2009r. 3519
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3600
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3532
Protokół z dnia 07.01.2010r. 3691
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2635
Protokół z dnia 25.01.2010r. 3304
Protokół z dnia 04.03.2010r 3685
Protokół z dnia 02.04.2010 3566
Protokół z dnia 27.04.2010 3508
Protokół z dnia 31.05.2010r. 3415
Protokół z dnia 08.07.2010r 3492
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3495
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3589
Protokół I z dnia 30.11.2010r 3254
Protokół II z dnia 30.11.2010r 3078
Protokół z dnia 28.12.2010r. 3304
Protokół z dnia 01.02.2011r. 3184
Protokół z dnia 07.04.2011r. 3182
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2396
Protokół z dnia 06.05.2011r. 3200
Protokół z dnia 30.05.2011r. 3246
Protokół z dnia 06.06.2011r. 3241
Protokół z dnia 30.06.2011r. 3026
Protokół z dnia 20.07.2011r. 3216
Protokół z dnia 31.08.2011r 3233
Protokół z dnia 17.10.2011r. 3114
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2720
Protokół z dnia 29.12.2011r. 3204
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2806
Protokół z dnia 25.05.2012r. 3172
Protokół z dnia 27.06.2012r 3217
Protokół z dnia 27.07.2012r 2824
Protokół z dnia 22.08.2012r 3232
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2807
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2650
Protokół z dnia 30.11.2012r. 3164
Protokół z dnia 28.12.2012r. 3090
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1820
Protokół z dnia 01.03.2013r. 2422
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2662
Protokół z dnia 25.04.2013r 3122
Protokół z dnia 21.05.2013r 1623
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2934
Protokół z dnia 26.06.2013r 2881
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2673
Protokół z dnia 27.08.2013r 2348
Protokół z dnia 30.09.2013r 2927
Protokół z dnia 08.10.2013r 2831
Protokół z dnia 19.10.2013r 1482
Protokół z dnia 31.10.2013r 1231
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2640
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1796
Protokół z dnia 31.01.2014r 2483
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2674
Protokół z dnia28.03.2014r. 2311
Protokół z dnia 14.03.2014r. 2378
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2614
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2748
Protokół z dnia 25.04.2014r 2596
Protokół z dnia 12.05.2014r 2615
Protokół z dnia 05.06.2014r 2577
Protokół z dnia 18.06.2014r 2308
Protokół z dnia 08.07.2014r 2327
Protokół z dnia 14.07.2014r 2348
Protokół z dnia 25.07.2014r. 944
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2524
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2490
Protokół z dnia 29.X.2014r. 2425
Protokół z dnia 07.11.2014r. 2353
Protokół z dnia 07.11.2014r 878
Protokół z dnia 28.11.2014r 4814
Protokół z dnia 12.12.2014r 5534
Sesja Rady Gminy 102766
Zarządzenia Wójta 10882
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7837
2014 25628
2013 23193
2012 21170
2010 10188
2008 6546
2011 15641
2007 5686
2006 3525
2009 15175
Zarządzenia Wójta 38751
2014 75825
2013 47690
2009 103531
2011 20108
2012 58307
2008 97792
2010 15567
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 5607
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 31637
Przetargi 45556
Rok 2013 47221
Rok 2012 31828
Rok 2011 34977
Rok 2010 49138
Rok 2009 36855
Obwieszczenia 2443
rok 2014 154711
rok 2013 130770
rok 2012 79459
rok 2010 102237
rok 2009 90392
rok 2007 158748
rok 2008 78793
rok 2006 76588
rok 2011 60650
rok 2004 39499
rok 2005 71314
rok 2003 4077
Konsultacje 465
rok 2014 29259
rok 2010 4949
Oświadczenia majątkowe 1092
Rada Gminy 2010-2014 5112
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 6809
Jerzy Robert Żetecki 6700
Ireneusz Grzegorz Rypson 5915
Mariusz Rosik 6396
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 6235
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 6276
Wiesław Kuchta 7974
Robert Ryszard Jankowski 6836
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 6717
Tadeusz Szczepan Borek 5952
Dorota Danuta Bojar Bartoch 7989
Jarosław Berent 7810
Piotr Mirosław Bandosz 6680
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 6754
Jacek Rusinski 8847
Rada Gminy 2006-2010 23020
Barta Józef 9566
Berent Jarosław 10302
Borek Tadeusz 9912
Jargas Mieczysław 9004
Kuchta Wiesław 9895
Naskręt Tadeusz 9226
Rosik Mariusz 9593
Rusiński Jacek 9597
Rypson Ireneusz 8904
Smoter Jan 9678
Sroczyński Tomasz 11542
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 10137
Walczak Henryk 9247
Wysocka Hanna 9480
Żetecki Jerzy 9472
Rada Gminy 2002-2006 9480
Z. Rabęda 8421
J. Barta 8417
T. Borek 8152
H. Wysocka 7756
R. Jantarska 7924
M. Jargas 7830
E. Jaworska 7859
W. Litecka 7385
G. Moszkowicz 7971
P. Przespolewski 7751
J. Smoter 8172
M. Soppa 8507
B. Szała 7488
C. Śnieżko 7695
H. Walczak 8358
Pracownicy Urzędu Gminy 13962
Wójt 19588
Z-ca Wójta 15734
Skarbnik 15853
Sekretarz 16897
Z-ca Skarbnika 13051
Kierownik RGG 14941
Kierownik RPP 11747
Kierownik ROA 14733
Kierownik RIT 6728
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9973
A. Fediuk 14251
L. Klim 14232
I. Nijaki 16319
W. Towpik 14400
E. Januszewska 13039
D. Zabłocka 12989
W. Dejnega 13595
J. Jasińska 12847
E. Kosowska-Pallasch 13034
U. Juszczak 12410
Zbigniew Michalski 11250
W. Grabowska 7943
J. Maryniuk 3006
M. Zdanowicz 3136
W. Kondras 2911
A. Szlachetka 1836
Oświadczenia majątkowe archiwum 2256
K.Sroczyński 6362
A. Jaroszuk 3059
E. Niemczyk 2250
Oświadczenia 16015
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 5127
Danuta Zabłocka 3898
Elzbieta Januszewska 3721
Leszek Klim 3891
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5512
Irenesz Bogucewicz 4897
Ewa Balcerek 4944
Krystyna Belda 4564
Marlena Bielawska 4950
Urszula Bieniaszewska 4728
Henryk Chmura 4838
Anna Dragan 5464
Ewa Fogiel 4842
Iwona Grabowska 4879
Jolanta Grabowska 4746
Stanisława Gralak 5025
Wiesława Gruszczyńska 4704
Anna Halip 5536
Lidia Hałas 4912
Alicja Heliniak 4724
Ryszard Huczek 5642
Irena Jakuszyk 4662
Grażyna Kobus 4823
Kozioł Danuta 4516
Maria Kowalska - Szeliga 4962
Kowalski Stefan 4433
Kret Ryszard 4734
Ryszarda Kryś 4654
Robert Kubicki 5733
Grażyna Kujawa 4932
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5680
Beata Lamcha 4743
Anna Langner 5086
Teresa Migdał 4476
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5503
Małgorzata Osrowska 4495
Krystyna Patyk 4782
Andrzej Plachecki 4360
Elżbieta Pracel 4708
Mariola Różbicka 4735
Jan Rusak 6044
Krzysztof Słowiński 5017
Elżbieta Srebniak 4601
Jgnacy Surdy 4738
Grażyna Szczepaniak 4915
Stanisław Szczepaniak 4910
Janina Szewczyk 4584
Aleksandra Szymańska 4792
Dorota Taczkowska 4783
Marta Torchała 4843
Helena Trymbulak 4612
Bartłomiej Urbanowski 4729
Joanna Zabłocka 4738
Krystyna Zalewska 5598
Mariusz Zalewski 4760
Anna Żuk 5634
Elżbieta Świercz 4024
Emilia Gaik 4615
Anna Elżbieta Winograd 4324
Barbara Marzena Siemieniec 4351
Wioletta Pietrań - Szot 4324
Edyta Barańska 3667
Kamila Anna Zbierska 4370
Halina Małgorzata Milak 3691
Adrianna Maria Kociszewska 2889
Jerzy Halasz 3746
Ewelina Gomułka 4084
Magdalena Piotrowska 4192
Bartosz Klimkowski 5430
Elzbieta Masiul 3709
Andrzej Gedrange 6674
Agnieszka Misiuk 4001
Ewa Olejniczak 4488
Mariusz Nowicki 3633
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4618
Krystyna Chmielarczyk 3919
Waldemar Franciszek Dejnega 4087
Anna Irena Fediuk 3908
Elżbieta Januszewska 4053
Jolanta Maria Jasińska 5459
Urszula Juszczak 4231
Leszek Klim 4657
Elżbieta Majewska 4083
Edyta Monika Niemczyk 4236
Ireneusz Nijaki 4338
Krzysztof Andrzej Sroczyński 4402
Maria Sztandera 4496
Witold Towpik 4588
Danuta Zabłocka 4219
Zbigniew Michalski 3756
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 4128
Barta Józef 3343
Berent Jarosław 3658
Borek Tadeusz 3751
Jargas Mieczysław 3423
Kuchta Wiesław 3348
Naskręt Tadeusz 3373
Rosik Mariusz 3813
Rusiński Jacek 3637
Rypson Ireneusz 3661
Smoter Jan 3508
Sroczyński Tomasz 3608
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3878
Walczak Henryk 3337
Wysocka Hanna 3701
Żetecki Jerzy 3647
Henryk Walczak 3515
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4563
Urszula Danuta Bieniaszewska 3760
Ireneusz Bogucewicz 5044
Jolanta Grabowska 4268
Anna Halib 3966
Beata Lamcha 3928
Grażyna Kobus 3849
Elżbieta Łuczak Kumorek 4828
Teresa Migdał 3850
Mariusz Zalewski 3799
Ogłoszenia 291543
Sprzedaż nieruchomości 248134
Finanse Gminy 1223
Budżet 30111
Budżet gminy na 2005 rok 5523
Budzet gminy na 2006 rok 8320
Budzet gminy na 2007 rok 5335
Budzet gminy na 2008 rok 7200
Budzet gminy na 2009 rok 6022
Budzet gminy na 2010 rok 5011
Budzet gminy na 2011 rok 7193
Budzet gminy na 2012 rok 8207
Budzet gminy na 2013 rok 6668
Budzet gminy na 2014 rok 9204
Majątek 5756
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 5248
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 5252
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3737
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2953
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 3227
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 3179
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2764
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2555
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2184
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 2058
Inwestycje 7688
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5954
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 5455
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 5085
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4939
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4934
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 6141
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4730
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4591
Prognoza długu publicznego 8095
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 4377
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 5054
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 4276
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 4073
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 4075
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 4127
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 4142
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3864
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3644
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3467
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3672
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3595
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 3345
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3423
Zadania zlecone 3428
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 4676
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3879
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 3127
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3174
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 3093
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 3076
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3983
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2926
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2835
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2544
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 3295
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2714
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2510
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 4057
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 2344
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 2154
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 3716
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 2356
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 2359
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 908
Co, jak i gdzie załatwić 133534
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 291275
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8961
Archiwum 26345
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2852
Konkursy ofert 18210
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 114798
Wyniki otwartych konkursów ofert 23669
Małe granty (art. 19a) 52434
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 8532
Konsultacje 10112
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 7212
Programy rozwojowe 492
Plan Rozwoju Lokalnego 24772
na lata 2004-2006 4235
na lata 2008-2013 6417
Strategia Rozwoju Gminy 13316
Program Ochrony Środowiska 11388
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 8184
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 28317
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1600
Pomoc materialna dla uczniów 2554
Stypendium szkolne 26540
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6935
Zasiłek szkolny 11043
Azbest 18875
Dzierżawa nieruchomości 37007
Informacje o środowisku 9293
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 9753
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 3083
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3918
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3301
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 5378
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 3206
Program ochrony środowiska 10738
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 1165
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2577
Kontrola i audyt 7038
Kontrola 3220
Kontrola wewnętrzna 11596
Kontrole zewnętrzne 1968
2014 869
Regionalna Izba Obrachunkowa 2463
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2231
Lubuski Urząd Wojewódzki 1547
2013 1452
Państwowa Inspekcja Pracy 2980
2012 1573
Lubuski Urząd Wojewódzki 3518
Lubuski Urząd Wojewódzki 2646
2011 1890
Najwyższa Izba Kontroli 2983
Państwowa Inspekcja Pracy 2859
2010 1699
Najwyższa Izba Kontroli 3036
Państwowa Inspekcja Pracy 19640
2009 1790
Lubuski Urząd Wojewódzki 3024
Regionalna Izba Obrachunkowa 2960
2008 1574
Państwowa Inspekcja Pracy 2208
2007 1626
Komenda Wojewódzka Policji 2345
Krajowe Biuro Wyborcze 3154
Najwyższa Izba Kontroli 2241
Regionalna Izba Obrachunkowa 3202
2006 1635
Lubuski Urząd Wojewódzki 3144
Audyt 9763
Zapytania ofertowe 26239
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5595
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 12760
Gospodarka niskoemisyjna 8106

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 14267
Instrukcja 13668
Mapa biuletynu 13215
Informacja dla osób niesłyszących 5467
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5561
Zespół redakcyjny 3842
Statystyki 4479
Rejestr zmian 691017
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu