ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 10983
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 3872
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 6369
Komisje Rady Gminy 2901
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 7377
Urząd Gminy Zielona Góra 462
Kierownictwo Urzędu 8253
Regulamin organizacyjny 2357
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 64434
Straż Gminna 6981
Jednostki organizacyjne 1079
Przedszkola 59129
Szkoły Podstawowe 29082
Szkoły Gimnazjalne 15949
Biblioteka 9628
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9336
Zadania GOPS 4157
Formy pomocy 3441
Zasiłek stały 2798
Zasiłek okresowy 2917
Zasiłek celowy 2799
Zasady przyznawania pomocy 3241
Pracownicy socjalni i rejony 3395
Świadczenia rodzinne 4509
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 8180
Zasiłek pielęgnacyjny 3512
Świadczenie pielęgnacyjne. 3115
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3203
Zaliczka alimentacyjna 2909
Dodatki mieszkaniowe 4015
Komunalny Zakład Gospodarczy 9625
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 8331
Rejestr Instytucji Kultury 8574
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 9791
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 10053
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8549

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 403
Statut Gminy 13684
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 13970
Uchwały Rady Gminy 35062
rok 2014 102873
rok 2013 79157
rok 2012 53878
rok 2011 65085
rok 2010 64086
rok 2008 53607
rok 2007 57809
rok 2006 63147
rok 2005 55614
rok 2009 54030
rok 2004 42814
rok 2003 22933
Protokoły Rady Gminy 9142
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5508
Protokół z dnia 19.10.2004r 5611
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4693
Protokół z dnia 14.12.2004r 5821
Protokół z dnia 29.12.2004r 5212
Protokół z dnia 28.01.2005r 5244
Protokół z dnia 28.02.2005r 4681
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5643
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5289
Protokół z dnia 06.05.2005r 4672
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4692
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5211
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6318
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5206
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4727
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4506
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4413
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4828
Protokół z dnia 10.02.2006r 5342
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5320
Protokół z dnia 31.03.2006r. 5142
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5064
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5291
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5652
Protokół z dnia 22.08.2006r 4241
Protokół z dnia 16.09.2006r 4139
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4454
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 4022
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4819
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4128
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3618
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4180
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4061
Protokół z dnia 31.03.2007r. 3934
Protokół z dnia 20.04.2007 3892
Protokół z dnia 17.05.2007 3583
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3820
Protokół z dnia 24.07.2007r 3770
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3648
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3522
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3640
Protokół z dnia 30.11.2007r 3553
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3774
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3611
Protokół z dnia 31.02.2008r 3562
Protokół z dnia 04.03.2008r 3450
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3431
Protokół z dnia 21.05.2008r 3168
Protokół z dnia 27.06.2008r 3218
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3424
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3337
Protokół z dnia 29.10.2008r 3358
Protokół z dnia 19.11.2008r 3374
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3143
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3166
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3192
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3191
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3108
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3041
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3154
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3066
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3118
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3060
Protokół z dnia 03.12.2009r. 2991
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3095
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3018
Protokół z dnia 07.01.2010r. 3179
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2396
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2938
Protokół z dnia 04.03.2010r 3245
Protokół z dnia 02.04.2010 3170
Protokół z dnia 27.04.2010 3051
Protokół z dnia 31.05.2010r. 2993
Protokół z dnia 08.07.2010r 3013
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3054
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3071
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2784
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2652
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2794
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2782
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2688
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2115
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2777
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2731
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2702
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2595
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2827
Protokół z dnia 31.08.2011r 2763
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2727
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2328
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2652
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2377
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2708
Protokół z dnia 27.06.2012r 2732
Protokół z dnia 27.07.2012r 2391
Protokół z dnia 22.08.2012r 2662
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2368
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2257
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2681
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2629
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1580
Protokół z dnia 01.03.2013r. 1984
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2216
Protokół z dnia 25.04.2013r 2652
Protokół z dnia 21.05.2013r 1392
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2428
Protokół z dnia 26.06.2013r 2383
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2244
Protokół z dnia 27.08.2013r 1942
Protokół z dnia 30.09.2013r 2472
Protokół z dnia 08.10.2013r 2240
Protokół z dnia 19.10.2013r 1273
Protokół z dnia 31.10.2013r 1072
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2247
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1587
Protokół z dnia 31.01.2014r 2011
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2196
Protokół z dnia28.03.2014r. 1917
Protokół z dnia 14.03.2014r. 1962
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2188
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2267
Protokół z dnia 25.04.2014r 2120
Protokół z dnia 12.05.2014r 2041
Protokół z dnia 05.06.2014r 2062
Protokół z dnia 18.06.2014r 1784
Protokół z dnia 08.07.2014r 1827
Protokół z dnia 14.07.2014r 1873
Protokół z dnia 25.07.2014r. 832
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2039
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2067
Protokół z dnia 29.X.2014r. 1918
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1874
Protokół z dnia 07.11.2014r 753
Protokół z dnia 28.11.2014r 3831
Protokół z dnia 12.12.2014r 4371
Sesja Rady Gminy 82799
Zarządzenia Wójta 10606
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7788
2014 19746
2013 18030
2012 16765
2010 8051
2008 5150
2011 11716
2007 4321
2006 2985
2009 11767
Zarządzenia Wójta 38750
2014 56617
2013 38227
2009 72546
2011 15208
2012 46844
2008 73198
2010 12379
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 4981
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 28137
Przetargi 43439
Rok 2013 42087
Rok 2012 26290
Rok 2011 29493
Rok 2010 41134
Rok 2009 29799
Obwieszczenia 2394
rok 2014 124115
rok 2013 104087
rok 2012 61844
rok 2010 75825
rok 2009 70203
rok 2007 128716
rok 2008 63013
rok 2006 60209
rok 2011 47780
rok 2004 31286
rok 2005 55736
rok 2003 3861
Konsultacje 456
rok 2014 26986
rok 2010 4294
Oświadczenia majątkowe 1081
Rada Gminy 2010-2014 4862
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 5699
Jerzy Robert Żetecki 5309
Ireneusz Grzegorz Rypson 4956
Mariusz Rosik 5279
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 4902
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 5013
Wiesław Kuchta 6563
Robert Ryszard Jankowski 5441
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 5560
Tadeusz Szczepan Borek 4778
Dorota Danuta Bojar Bartoch 6477
Jarosław Berent 6344
Piotr Mirosław Bandosz 5377
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 5495
Jacek Rusinski 6943
Rada Gminy 2006-2010 22207
Barta Józef 8203
Berent Jarosław 9141
Borek Tadeusz 8520
Jargas Mieczysław 7768
Kuchta Wiesław 8426
Naskręt Tadeusz 7917
Rosik Mariusz 8335
Rusiński Jacek 8352
Rypson Ireneusz 7620
Smoter Jan 8462
Sroczyński Tomasz 10084
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 8958
Walczak Henryk 7903
Wysocka Hanna 8279
Żetecki Jerzy 8097
Rada Gminy 2002-2006 9271
Z. Rabęda 7153
J. Barta 7095
T. Borek 7056
H. Wysocka 6593
R. Jantarska 6640
M. Jargas 6586
E. Jaworska 6632
W. Litecka 6539
G. Moszkowicz 6829
P. Przespolewski 6613
J. Smoter 6997
M. Soppa 7397
B. Szała 6316
C. Śnieżko 6662
H. Walczak 7023
Pracownicy Urzędu Gminy 13645
Wójt 16897
Z-ca Wójta 13044
Skarbnik 13271
Sekretarz 14415
Z-ca Skarbnika 10865
Kierownik RGG 12220
Kierownik RPP 9255
Kierownik ROA 12303
Kierownik RIT 5425
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9741
A. Fediuk 11603
L. Klim 11575
I. Nijaki 13199
W. Towpik 12087
E. Januszewska 10625
D. Zabłocka 10539
W. Dejnega 11140
J. Jasińska 10723
E. Kosowska-Pallasch 11101
U. Juszczak 10181
Zbigniew Michalski 9378
W. Grabowska 6358
J. Maryniuk 2275
M. Zdanowicz 2399
W. Kondras 2288
A. Szlachetka 1419
Oświadczenia majątkowe archiwum 2037
K.Sroczyński 4847
A. Jaroszuk 2429
E. Niemczyk 1872
Oświadczenia 15519
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4883
Danuta Zabłocka 3424
Elzbieta Januszewska 3346
Leszek Klim 3453
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5217
Irenesz Bogucewicz 4476
Ewa Balcerek 4401
Krystyna Belda 4150
Marlena Bielawska 4449
Urszula Bieniaszewska 4210
Henryk Chmura 4364
Anna Dragan 5000
Ewa Fogiel 4307
Iwona Grabowska 4478
Jolanta Grabowska 4273
Stanisława Gralak 4584
Wiesława Gruszczyńska 4287
Anna Halip 4926
Lidia Hałas 4503
Alicja Heliniak 4234
Ryszard Huczek 5116
Irena Jakuszyk 4215
Grażyna Kobus 4307
Kozioł Danuta 4106
Maria Kowalska - Szeliga 4441
Kowalski Stefan 4058
Kret Ryszard 4238
Ryszarda Kryś 4221
Robert Kubicki 5158
Grażyna Kujawa 4483
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5118
Beata Lamcha 4284
Anna Langner 4616
Teresa Migdał 4051
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5057
Małgorzata Osrowska 4088
Krystyna Patyk 4215
Andrzej Plachecki 3935
Elżbieta Pracel 4317
Mariola Różbicka 4305
Jan Rusak 5383
Krzysztof Słowiński 4515
Elżbieta Srebniak 4149
Jgnacy Surdy 4266
Grażyna Szczepaniak 4481
Stanisław Szczepaniak 4462
Janina Szewczyk 4187
Aleksandra Szymańska 4358
Dorota Taczkowska 4307
Marta Torchała 4428
Helena Trymbulak 4196
Bartłomiej Urbanowski 4259
Joanna Zabłocka 4310
Krystyna Zalewska 5146
Mariusz Zalewski 4338
Anna Żuk 5200
Elżbieta Świercz 3631
Emilia Gaik 4120
Anna Elżbieta Winograd 3872
Barbara Marzena Siemieniec 3962
Wioletta Pietrań - Szot 3860
Edyta Barańska 3259
Kamila Anna Zbierska 3944
Halina Małgorzata Milak 3297
Adrianna Maria Kociszewska 2667
Jerzy Halasz 3271
Ewelina Gomułka 3605
Magdalena Piotrowska 3742
Bartosz Klimkowski 4698
Elzbieta Masiul 3274
Andrzej Gedrange 5742
Agnieszka Misiuk 3639
Ewa Olejniczak 3964
Mariusz Nowicki 3224
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4388
Krystyna Chmielarczyk 3495
Waldemar Franciszek Dejnega 3623
Anna Irena Fediuk 3523
Elżbieta Januszewska 3609
Jolanta Maria Jasińska 4950
Urszula Juszczak 3777
Leszek Klim 4261
Elżbieta Majewska 3692
Edyta Monika Niemczyk 3801
Ireneusz Nijaki 3892
Krzysztof Andrzej Sroczyński 3945
Maria Sztandera 4039
Witold Towpik 4051
Danuta Zabłocka 3808
Zbigniew Michalski 3281
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3912
Barta Józef 2971
Berent Jarosław 3238
Borek Tadeusz 3353
Jargas Mieczysław 3082
Kuchta Wiesław 3014
Naskręt Tadeusz 3011
Rosik Mariusz 3436
Rusiński Jacek 3221
Rypson Ireneusz 3277
Smoter Jan 3121
Sroczyński Tomasz 3278
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3552
Walczak Henryk 2948
Wysocka Hanna 3310
Żetecki Jerzy 3259
Henryk Walczak 3078
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4338
Urszula Danuta Bieniaszewska 3435
Ireneusz Bogucewicz 4595
Jolanta Grabowska 3813
Anna Halib 3536
Beata Lamcha 3517
Grażyna Kobus 3417
Elżbieta Łuczak Kumorek 4249
Teresa Migdał 3454
Mariusz Zalewski 3353
Ogłoszenia 254559
Sprzedaż nieruchomości 221809
Finanse Gminy 1206
Budżet 29325
Budżet gminy na 2005 rok 5069
Budzet gminy na 2006 rok 7437
Budzet gminy na 2007 rok 4855
Budzet gminy na 2008 rok 6356
Budzet gminy na 2009 rok 5341
Budzet gminy na 2010 rok 4397
Budzet gminy na 2011 rok 6120
Budzet gminy na 2012 rok 6971
Budzet gminy na 2013 rok 5613
Budzet gminy na 2014 rok 7021
Majątek 5454
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4757
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4759
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3242
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2606
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2846
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2770
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2348
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2096
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1808
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1683
Inwestycje 7008
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5490
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4888
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4677
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4461
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4445
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5472
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4286
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4087
Prognoza długu publicznego 6990
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 3964
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4533
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3775
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3615
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3581
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3642
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3599
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3446
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3243
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3053
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3215
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3122
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2842
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2933
Zadania zlecone 2896
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 4041
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3385
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2697
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2640
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2593
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2605
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3320
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2425
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2354
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2021
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2789
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2175
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2066
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3308
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1824
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1693
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 2832
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1785
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1790
Co, jak i gdzie załatwić 112141
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 269862
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8416
Archiwum 22111
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2839
Konkursy ofert 18143
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 100689
Wyniki otwartych konkursów ofert 18495
Małe granty (art. 19a) 38829
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 7370
Konsultacje 8249
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5841
Programy rozwojowe 483
Plan Rozwoju Lokalnego 24008
na lata 2004-2006 3695
na lata 2008-2013 5990
Strategia Rozwoju Gminy 12522
Program Ochrony Środowiska 10578
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7578
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26839
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1414
Pomoc materialna dla uczniów 2533
Stypendium szkolne 25188
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6502
Zasiłek szkolny 10469
Azbest 17093
Dzierżawa nieruchomości 32159
Informacje o środowisku 8818
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 9151
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2647
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3429
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2833
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 4417
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2609
Program ochrony środowiska 8432
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 995
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2258
Kontrola i audyt 6620
Kontrola 3016
Kontrola wewnętrzna 9213
Kontrole zewnętrzne 1744
2014 729
Regionalna Izba Obrachunkowa 1913
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1668
Lubuski Urząd Wojewódzki 1159
2013 1245
Państwowa Inspekcja Pracy 2378
2012 1388
Lubuski Urząd Wojewódzki 2842
Lubuski Urząd Wojewódzki 2187
2011 1675
Najwyższa Izba Kontroli 2451
Państwowa Inspekcja Pracy 2404
2010 1484
Najwyższa Izba Kontroli 2458
Państwowa Inspekcja Pracy 15800
2009 1551
Lubuski Urząd Wojewódzki 2436
Regionalna Izba Obrachunkowa 2321
2008 1407
Państwowa Inspekcja Pracy 1861
2007 1445
Komenda Wojewódzka Policji 1976
Krajowe Biuro Wyborcze 2542
Najwyższa Izba Kontroli 1782
Regionalna Izba Obrachunkowa 2562
2006 1441
Lubuski Urząd Wojewódzki 2652
Audyt 8267
Zapytania ofertowe 23438
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5416
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 10960
Gospodarka niskoemisyjna 6885

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 13546
Instrukcja 12874
Mapa biuletynu 12694
Informacja dla osób niesłyszących 4759
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4807
Zespół redakcyjny 3431
Statystyki 4066
Rejestr zmian 487040
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu