ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 12442
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 4456
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 7020
Komisje Rady Gminy 3208
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 7900
Urząd Gminy Zielona Góra 473
Kierownictwo Urzędu 9035
Regulamin organizacyjny 2665
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 66923
Straż Gminna 7681
Jednostki organizacyjne 1088
Przedszkola 61170
Szkoły Podstawowe 30438
Szkoły Gimnazjalne 16544
Biblioteka 9693
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9340
Zadania GOPS 4443
Formy pomocy 3671
Zasiłek stały 2983
Zasiłek okresowy 3097
Zasiłek celowy 3008
Zasady przyznawania pomocy 3498
Pracownicy socjalni i rejony 3605
Świadczenia rodzinne 4729
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 8851
Zasiłek pielęgnacyjny 3821
Świadczenie pielęgnacyjne. 3385
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3411
Zaliczka alimentacyjna 3079
Dodatki mieszkaniowe 4329
Komunalny Zakład Gospodarczy 9742
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 9271
Rejestr Instytucji Kultury 9214
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10976
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 11256
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9490

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 409
Statut Gminy 14082
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 14787
Uchwały Rady Gminy 35639
rok 2014 118175
rok 2013 89699
rok 2012 62379
rok 2011 74014
rok 2010 72283
rok 2008 60109
rok 2007 66579
rok 2006 71528
rok 2005 63480
rok 2009 61919
rok 2004 47946
rok 2003 25185
Protokoły Rady Gminy 9386
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5786
Protokół z dnia 19.10.2004r 5955
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4976
Protokół z dnia 14.12.2004r 6149
Protokół z dnia 29.12.2004r 5441
Protokół z dnia 28.01.2005r 5503
Protokół z dnia 28.02.2005r 4995
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5865
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5578
Protokół z dnia 06.05.2005r 4985
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4984
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5513
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6687
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5541
Protokół z dnia 18.11.2005r. 5016
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4783
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4653
Protokół z dnia 30.12.2005r. 5164
Protokół z dnia 10.02.2006r 5719
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5648
Protokół z dnia 31.03.2006r. 5431
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5326
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5595
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5929
Protokół z dnia 22.08.2006r 4542
Protokół z dnia 16.09.2006r 4474
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4731
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 4437
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 5092
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4375
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3823
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4451
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4299
Protokół z dnia 31.03.2007r. 4230
Protokół z dnia 20.04.2007 4188
Protokół z dnia 17.05.2007 3828
Protokół z dnia 19.06.2007r. 4106
Protokół z dnia 24.07.2007r 4142
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3978
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3758
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3980
Protokół z dnia 30.11.2007r 3811
Protokół z dnia 18.12.2007r. 4069
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3876
Protokół z dnia 31.02.2008r 3877
Protokół z dnia 04.03.2008r 3701
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3687
Protokół z dnia 21.05.2008r 3367
Protokół z dnia 27.06.2008r 3440
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3722
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3619
Protokół z dnia 29.10.2008r 3631
Protokół z dnia 19.11.2008r 3608
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3456
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3424
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3465
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3421
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3374
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3283
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3472
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3313
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3359
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3366
Protokół z dnia 03.12.2009r. 3292
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3393
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3313
Protokół z dnia 07.01.2010r. 3469
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2533
Protokół z dnia 25.01.2010r. 3135
Protokół z dnia 04.03.2010r 3462
Protokół z dnia 02.04.2010 3395
Protokół z dnia 27.04.2010 3323
Protokół z dnia 31.05.2010r. 3241
Protokół z dnia 08.07.2010r 3267
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3292
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3379
Protokół I z dnia 30.11.2010r 3055
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2903
Protokół z dnia 28.12.2010r. 3096
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2981
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2970
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2249
Protokół z dnia 06.05.2011r. 3009
Protokół z dnia 30.05.2011r. 3000
Protokół z dnia 06.06.2011r. 3037
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2859
Protokół z dnia 20.07.2011r. 3047
Protokół z dnia 31.08.2011r 3039
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2954
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2541
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2959
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2622
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2973
Protokół z dnia 27.06.2012r 3012
Protokół z dnia 27.07.2012r 2631
Protokół z dnia 22.08.2012r 2985
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2626
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2473
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2935
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2888
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1736
Protokół z dnia 01.03.2013r. 2227
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2449
Protokół z dnia 25.04.2013r 2890
Protokół z dnia 21.05.2013r 1532
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2716
Protokół z dnia 26.06.2013r 2682
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2507
Protokół z dnia 27.08.2013r 2180
Protokół z dnia 30.09.2013r 2745
Protokół z dnia 08.10.2013r 2551
Protokół z dnia 19.10.2013r 1401
Protokół z dnia 31.10.2013r 1173
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2474
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1721
Protokół z dnia 31.01.2014r 2267
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2480
Protokół z dnia28.03.2014r. 2159
Protokół z dnia 14.03.2014r. 2206
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2428
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2537
Protokół z dnia 25.04.2014r 2394
Protokół z dnia 12.05.2014r 2338
Protokół z dnia 05.06.2014r 2342
Protokół z dnia 18.06.2014r 2072
Protokół z dnia 08.07.2014r 2099
Protokół z dnia 14.07.2014r 2124
Protokół z dnia 25.07.2014r. 894
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2338
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2302
Protokół z dnia 29.X.2014r. 2218
Protokół z dnia 07.11.2014r. 2116
Protokół z dnia 07.11.2014r 826
Protokół z dnia 28.11.2014r 4432
Protokół z dnia 12.12.2014r 5051
Sesja Rady Gminy 94345
Zarządzenia Wójta 10785
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7837
2014 22937
2013 20846
2012 19286
2010 9239
2008 5902
2011 13786
2007 5074
2006 3282
2009 13888
Zarządzenia Wójta 38750
2014 66902
2013 43454
2009 88054
2011 17832
2012 53050
2008 86509
2010 14262
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 5324
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 30225
Przetargi 45463
Rok 2013 45164
Rok 2012 29050
Rok 2011 32526
Rok 2010 45413
Rok 2009 33758
Obwieszczenia 2424
rok 2014 141733
rok 2013 118881
rok 2012 71975
rok 2010 89660
rok 2009 82124
rok 2007 144870
rok 2008 71612
rok 2006 68437
rok 2011 54694
rok 2004 36034
rok 2005 64080
rok 2003 3976
Konsultacje 465
rok 2014 28314
rok 2010 4629
Oświadczenia majątkowe 1089
Rada Gminy 2010-2014 5006
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 6351
Jerzy Robert Żetecki 6067
Ireneusz Grzegorz Rypson 5502
Mariusz Rosik 5909
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 5621
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 5729
Wiesław Kuchta 7414
Robert Ryszard Jankowski 6235
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 6196
Tadeusz Szczepan Borek 5416
Dorota Danuta Bojar Bartoch 7243
Jarosław Berent 7191
Piotr Mirosław Bandosz 6046
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 6137
Jacek Rusinski 7950
Rada Gminy 2006-2010 22695
Barta Józef 8980
Berent Jarosław 9819
Borek Tadeusz 9332
Jargas Mieczysław 8439
Kuchta Wiesław 9237
Naskręt Tadeusz 8669
Rosik Mariusz 9030
Rusiński Jacek 9039
Rypson Ireneusz 8312
Smoter Jan 9168
Sroczyński Tomasz 10927
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 9661
Walczak Henryk 8645
Wysocka Hanna 8908
Żetecki Jerzy 8898
Rada Gminy 2002-2006 9389
Z. Rabęda 7861
J. Barta 7794
T. Borek 7720
H. Wysocka 7198
R. Jantarska 7341
M. Jargas 7237
E. Jaworska 7265
W. Litecka 7048
G. Moszkowicz 7478
P. Przespolewski 7172
J. Smoter 7640
M. Soppa 7945
B. Szała 6889
C. Śnieżko 7187
H. Walczak 7723
Pracownicy Urzędu Gminy 13837
Wójt 18430
Z-ca Wójta 14421
Skarbnik 14730
Sekretarz 15906
Z-ca Skarbnika 12028
Kierownik RGG 13672
Kierownik RPP 10590
Kierownik ROA 13639
Kierownik RIT 6202
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9876
A. Fediuk 13102
L. Klim 12967
I. Nijaki 14781
W. Towpik 13297
E. Januszewska 11986
D. Zabłocka 11920
W. Dejnega 12538
J. Jasińska 11726
E. Kosowska-Pallasch 12218
U. Juszczak 11385
Zbigniew Michalski 10420
W. Grabowska 7209
J. Maryniuk 2660
M. Zdanowicz 2831
W. Kondras 2622
A. Szlachetka 1656
Oświadczenia majątkowe archiwum 2158
K.Sroczyński 5703
A. Jaroszuk 2793
E. Niemczyk 2094
Oświadczenia 15818
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 5038
Danuta Zabłocka 3688
Elzbieta Januszewska 3561
Leszek Klim 3694
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5419
Irenesz Bogucewicz 4692
Ewa Balcerek 4697
Krystyna Belda 4392
Marlena Bielawska 4741
Urszula Bieniaszewska 4506
Henryk Chmura 4627
Anna Dragan 5281
Ewa Fogiel 4594
Iwona Grabowska 4703
Jolanta Grabowska 4529
Stanisława Gralak 4831
Wiesława Gruszczyńska 4492
Anna Halip 5314
Lidia Hałas 4708
Alicja Heliniak 4503
Ryszard Huczek 5416
Irena Jakuszyk 4470
Grażyna Kobus 4588
Kozioł Danuta 4339
Maria Kowalska - Szeliga 4723
Kowalski Stefan 4287
Kret Ryszard 4508
Ryszarda Kryś 4479
Robert Kubicki 5484
Grażyna Kujawa 4731
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5445
Beata Lamcha 4545
Anna Langner 4902
Teresa Migdał 4291
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5273
Małgorzata Osrowska 4334
Krystyna Patyk 4555
Andrzej Plachecki 4176
Elżbieta Pracel 4543
Mariola Różbicka 4538
Jan Rusak 5786
Krzysztof Słowiński 4768
Elżbieta Srebniak 4413
Jgnacy Surdy 4558
Grażyna Szczepaniak 4729
Stanisław Szczepaniak 4727
Janina Szewczyk 4405
Aleksandra Szymańska 4598
Dorota Taczkowska 4571
Marta Torchała 4669
Helena Trymbulak 4436
Bartłomiej Urbanowski 4529
Joanna Zabłocka 4556
Krystyna Zalewska 5402
Mariusz Zalewski 4586
Anna Żuk 5445
Elżbieta Świercz 3851
Emilia Gaik 4400
Anna Elżbieta Winograd 4123
Barbara Marzena Siemieniec 4199
Wioletta Pietrań - Szot 4124
Edyta Barańska 3473
Kamila Anna Zbierska 4191
Halina Małgorzata Milak 3530
Adrianna Maria Kociszewska 2774
Jerzy Halasz 3554
Ewelina Gomułka 3897
Magdalena Piotrowska 3951
Bartosz Klimkowski 5073
Elzbieta Masiul 3522
Andrzej Gedrange 6303
Agnieszka Misiuk 3850
Ewa Olejniczak 4301
Mariusz Nowicki 3450
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4536
Krystyna Chmielarczyk 3723
Waldemar Franciszek Dejnega 3892
Anna Irena Fediuk 3730
Elżbieta Januszewska 3836
Jolanta Maria Jasińska 5233
Urszula Juszczak 4020
Leszek Klim 4487
Elżbieta Majewska 3885
Edyta Monika Niemczyk 4070
Ireneusz Nijaki 4129
Krzysztof Andrzej Sroczyński 4171
Maria Sztandera 4302
Witold Towpik 4359
Danuta Zabłocka 4023
Zbigniew Michalski 3539
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 4037
Barta Józef 3160
Berent Jarosław 3465
Borek Tadeusz 3594
Jargas Mieczysław 3268
Kuchta Wiesław 3222
Naskręt Tadeusz 3186
Rosik Mariusz 3635
Rusiński Jacek 3443
Rypson Ireneusz 3477
Smoter Jan 3352
Sroczyński Tomasz 3473
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3760
Walczak Henryk 3169
Wysocka Hanna 3529
Żetecki Jerzy 3495
Henryk Walczak 3333
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4479
Urszula Danuta Bieniaszewska 3629
Ireneusz Bogucewicz 4839
Jolanta Grabowska 4075
Anna Halib 3791
Beata Lamcha 3737
Grażyna Kobus 3661
Elżbieta Łuczak Kumorek 4607
Teresa Migdał 3695
Mariusz Zalewski 3603
Ogłoszenia 275292
Sprzedaż nieruchomości 236129
Finanse Gminy 1217
Budżet 29839
Budżet gminy na 2005 rok 5318
Budzet gminy na 2006 rok 7883
Budzet gminy na 2007 rok 5121
Budzet gminy na 2008 rok 6858
Budzet gminy na 2009 rok 5721
Budzet gminy na 2010 rok 4723
Budzet gminy na 2011 rok 6678
Budzet gminy na 2012 rok 7605
Budzet gminy na 2013 rok 6172
Budzet gminy na 2014 rok 8232
Majątek 5622
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 5042
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 5046
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3517
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2781
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 3047
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2986
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2563
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2347
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2034
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1869
Inwestycje 7409
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5724
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 5178
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4902
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4731
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4704
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5817
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4548
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4373
Prognoza długu publicznego 7640
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 4199
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4803
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 4073
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3862
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3872
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3927
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3923
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3669
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3469
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3283
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3494
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3384
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 3119
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3193
Zadania zlecone 3192
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 4385
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3662
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2952
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2912
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2875
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2881
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3681
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2680
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2617
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2309
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 3055
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2480
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2294
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3737
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 2124
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1957
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 3362
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 2098
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 2104
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 515
Co, jak i gdzie załatwić 125389
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 282284
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8756
Archiwum 24370
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2848
Konkursy ofert 18190
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 108947
Wyniki otwartych konkursów ofert 21711
Małe granty (art. 19a) 47014
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 8063
Konsultacje 9312
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6574
Programy rozwojowe 491
Plan Rozwoju Lokalnego 24493
na lata 2004-2006 4058
na lata 2008-2013 6244
Strategia Rozwoju Gminy 13015
Program Ochrony Środowiska 11008
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7935
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 27766
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1530
Pomoc materialna dla uczniów 2553
Stypendium szkolne 26029
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6748
Zasiłek szkolny 10812
Azbest 18229
Dzierżawa nieruchomości 34785
Informacje o środowisku 9114
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 9547
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2902
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3701
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3095
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 5005
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2958
Program ochrony środowiska 9801
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 1090
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2442
Kontrola i audyt 6887
Kontrola 3140
Kontrola wewnętrzna 10546
Kontrole zewnętrzne 1872
2014 818
Regionalna Izba Obrachunkowa 2213
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2015
Lubuski Urząd Wojewódzki 1387
2013 1360
Państwowa Inspekcja Pracy 2713
2012 1497
Lubuski Urząd Wojewódzki 3245
Lubuski Urząd Wojewódzki 2468
2011 1796
Najwyższa Izba Kontroli 2764
Państwowa Inspekcja Pracy 2660
2010 1600
Najwyższa Izba Kontroli 2794
Państwowa Inspekcja Pracy 18372
2009 1681
Lubuski Urząd Wojewódzki 2761
Regionalna Izba Obrachunkowa 2659
2008 1507
Państwowa Inspekcja Pracy 2055
2007 1545
Komenda Wojewódzka Policji 2184
Krajowe Biuro Wyborcze 2882
Najwyższa Izba Kontroli 2061
Regionalna Izba Obrachunkowa 2901
2006 1539
Lubuski Urząd Wojewódzki 2928
Audyt 9073
Zapytania ofertowe 25199
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5532
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 11938
Gospodarka niskoemisyjna 7619

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 14011
Instrukcja 13333
Mapa biuletynu 12978
Informacja dla osób niesłyszących 5177
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5281
Zespół redakcyjny 3674
Statystyki 4323
Rejestr zmian 602237
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu