ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 11464
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 4046
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 6609
Komisje Rady Gminy 3018
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 7553
Urząd Gminy Zielona Góra 463
Kierownictwo Urzędu 8486
Regulamin organizacyjny 2444
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 65273
Straż Gminna 7199
Jednostki organizacyjne 1079
Przedszkola 59770
Szkoły Podstawowe 29446
Szkoły Gimnazjalne 16144
Biblioteka 9664
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9337
Zadania GOPS 4252
Formy pomocy 3506
Zasiłek stały 2848
Zasiłek okresowy 2984
Zasiłek celowy 2884
Zasady przyznawania pomocy 3348
Pracownicy socjalni i rejony 3453
Świadczenia rodzinne 4590
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 8327
Zasiłek pielęgnacyjny 3606
Świadczenie pielęgnacyjne. 3188
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3278
Zaliczka alimentacyjna 2964
Dodatki mieszkaniowe 4127
Komunalny Zakład Gospodarczy 9660
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 8626
Rejestr Instytucji Kultury 8820
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10156
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 10527
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8880

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 407
Statut Gminy 13791
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 14298
Uchwały Rady Gminy 35278
rok 2014 107964
rok 2013 82322
rok 2012 56682
rok 2011 68031
rok 2010 66676
rok 2008 55802
rok 2007 61060
rok 2006 65967
rok 2005 58025
rok 2009 56638
rok 2004 44485
rok 2003 23610
Protokoły Rady Gminy 9213
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5608
Protokół z dnia 19.10.2004r 5735
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4795
Protokół z dnia 14.12.2004r 5946
Protokół z dnia 29.12.2004r 5279
Protokół z dnia 28.01.2005r 5334
Protokół z dnia 28.02.2005r 4780
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5722
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5371
Protokół z dnia 06.05.2005r 4774
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4804
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5324
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6433
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5308
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4832
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4591
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4501
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4940
Protokół z dnia 10.02.2006r 5481
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5407
Protokół z dnia 31.03.2006r. 5243
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5169
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5408
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5768
Protokół z dnia 22.08.2006r 4336
Protokół z dnia 16.09.2006r 4254
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4555
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 4120
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4914
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4230
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3681
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4262
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4140
Protokół z dnia 31.03.2007r. 4017
Protokół z dnia 20.04.2007 4003
Protokół z dnia 17.05.2007 3662
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3921
Protokół z dnia 24.07.2007r 3900
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3751
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3600
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3759
Protokół z dnia 30.11.2007r 3640
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3865
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3691
Protokół z dnia 31.02.2008r 3694
Protokół z dnia 04.03.2008r 3549
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3525
Protokół z dnia 21.05.2008r 3239
Protokół z dnia 27.06.2008r 3294
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3521
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3435
Protokół z dnia 29.10.2008r 3467
Protokół z dnia 19.11.2008r 3461
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3262
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3273
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3286
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3283
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3187
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3130
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3269
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3154
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3214
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3182
Protokół z dnia 03.12.2009r. 3101
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3192
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3137
Protokół z dnia 07.01.2010r. 3293
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2455
Protokół z dnia 25.01.2010r. 3008
Protokół z dnia 04.03.2010r 3322
Protokół z dnia 02.04.2010 3248
Protokół z dnia 27.04.2010 3145
Protokół z dnia 31.05.2010r. 3090
Protokół z dnia 08.07.2010r 3102
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3136
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3170
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2884
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2736
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2895
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2843
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2786
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2173
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2847
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2826
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2781
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2697
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2910
Protokół z dnia 31.08.2011r 2868
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2798
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2411
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2749
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2462
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2797
Protokół z dnia 27.06.2012r 2833
Protokół z dnia 27.07.2012r 2481
Protokół z dnia 22.08.2012r 2769
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2475
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2326
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2762
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2732
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1653
Protokół z dnia 01.03.2013r. 2062
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2305
Protokół z dnia 25.04.2013r 2728
Protokół z dnia 21.05.2013r 1448
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2523
Protokół z dnia 26.06.2013r 2486
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2353
Protokół z dnia 27.08.2013r 2023
Protokół z dnia 30.09.2013r 2572
Protokół z dnia 08.10.2013r 2342
Protokół z dnia 19.10.2013r 1321
Protokół z dnia 31.10.2013r 1102
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2338
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1634
Protokół z dnia 31.01.2014r 2104
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2298
Protokół z dnia28.03.2014r. 2012
Protokół z dnia 14.03.2014r. 2060
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2271
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2359
Protokół z dnia 25.04.2014r 2226
Protokół z dnia 12.05.2014r 2152
Protokół z dnia 05.06.2014r 2179
Protokół z dnia 18.06.2014r 1861
Protokół z dnia 08.07.2014r 1923
Protokół z dnia 14.07.2014r 1957
Protokół z dnia 25.07.2014r. 854
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2160
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2150
Protokół z dnia 29.X.2014r. 2031
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1960
Protokół z dnia 07.11.2014r 780
Protokół z dnia 28.11.2014r 4021
Protokół z dnia 12.12.2014r 4580
Sesja Rady Gminy 86536
Zarządzenia Wójta 10674
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7813
2014 20754
2013 18984
2012 17632
2010 8478
2008 5380
2011 12371
2007 4628
2006 3078
2009 12519
Zarządzenia Wójta 38750
2014 59935
2013 39880
2009 77130
2011 16126
2012 48979
2008 77630
2010 13043
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 5122
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 28725
Przetargi 43983
Rok 2013 42992
Rok 2012 27167
Rok 2011 30627
Rok 2010 42705
Rok 2009 31215
Obwieszczenia 2404
rok 2014 130149
rok 2013 109406
rok 2012 65337
rok 2010 79992
rok 2009 74134
rok 2007 134001
rok 2008 65694
rok 2006 62905
rok 2011 50080
rok 2004 32906
rok 2005 58170
rok 2003 3907
Konsultacje 458
rok 2014 27434
rok 2010 4409
Oświadczenia majątkowe 1083
Rada Gminy 2010-2014 4915
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 5913
Jerzy Robert Żetecki 5541
Ireneusz Grzegorz Rypson 5164
Mariusz Rosik 5469
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 5116
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 5280
Wiesław Kuchta 6788
Robert Ryszard Jankowski 5681
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 5777
Tadeusz Szczepan Borek 5001
Dorota Danuta Bojar Bartoch 6722
Jarosław Berent 6637
Piotr Mirosław Bandosz 5595
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 5702
Jacek Rusinski 7223
Rada Gminy 2006-2010 22355
Barta Józef 8501
Berent Jarosław 9397
Borek Tadeusz 8781
Jargas Mieczysław 8016
Kuchta Wiesław 8686
Naskręt Tadeusz 8237
Rosik Mariusz 8558
Rusiński Jacek 8610
Rypson Ireneusz 7879
Smoter Jan 8720
Sroczyński Tomasz 10389
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 9220
Walczak Henryk 8172
Wysocka Hanna 8497
Żetecki Jerzy 8351
Rada Gminy 2002-2006 9323
Z. Rabęda 7412
J. Barta 7291
T. Borek 7296
H. Wysocka 6793
R. Jantarska 6840
M. Jargas 6834
E. Jaworska 6825
W. Litecka 6716
G. Moszkowicz 7031
P. Przespolewski 6797
J. Smoter 7246
M. Soppa 7588
B. Szała 6476
C. Śnieżko 6812
H. Walczak 7266
Pracownicy Urzędu Gminy 13712
Wójt 17483
Z-ca Wójta 13504
Skarbnik 13803
Sekretarz 14932
Z-ca Skarbnika 11313
Kierownik RGG 12747
Kierownik RPP 9690
Kierownik ROA 12803
Kierownik RIT 5753
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9802
A. Fediuk 12152
L. Klim 12002
I. Nijaki 13676
W. Towpik 12483
E. Januszewska 11090
D. Zabłocka 11063
W. Dejnega 11647
J. Jasińska 11061
E. Kosowska-Pallasch 11475
U. Juszczak 10615
Zbigniew Michalski 9780
W. Grabowska 6643
J. Maryniuk 2409
M. Zdanowicz 2519
W. Kondras 2419
A. Szlachetka 1505
Oświadczenia majątkowe archiwum 2086
K.Sroczyński 5142
A. Jaroszuk 2563
E. Niemczyk 1932
Oświadczenia 15623
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4944
Danuta Zabłocka 3512
Elzbieta Januszewska 3415
Leszek Klim 3534
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5284
Irenesz Bogucewicz 4543
Ewa Balcerek 4495
Krystyna Belda 4247
Marlena Bielawska 4567
Urszula Bieniaszewska 4300
Henryk Chmura 4457
Anna Dragan 5068
Ewa Fogiel 4395
Iwona Grabowska 4552
Jolanta Grabowska 4346
Stanisława Gralak 4657
Wiesława Gruszczyńska 4367
Anna Halip 5046
Lidia Hałas 4567
Alicja Heliniak 4318
Ryszard Huczek 5227
Irena Jakuszyk 4287
Grażyna Kobus 4387
Kozioł Danuta 4183
Maria Kowalska - Szeliga 4537
Kowalski Stefan 4129
Kret Ryszard 4326
Ryszarda Kryś 4307
Robert Kubicki 5258
Grażyna Kujawa 4571
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5199
Beata Lamcha 4370
Anna Langner 4718
Teresa Migdał 4128
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5147
Małgorzata Osrowska 4182
Krystyna Patyk 4333
Andrzej Plachecki 4017
Elżbieta Pracel 4413
Mariola Różbicka 4384
Jan Rusak 5499
Krzysztof Słowiński 4591
Elżbieta Srebniak 4231
Jgnacy Surdy 4348
Grażyna Szczepaniak 4565
Stanisław Szczepaniak 4566
Janina Szewczyk 4265
Aleksandra Szymańska 4453
Dorota Taczkowska 4398
Marta Torchała 4503
Helena Trymbulak 4273
Bartłomiej Urbanowski 4353
Joanna Zabłocka 4396
Krystyna Zalewska 5224
Mariusz Zalewski 4444
Anna Żuk 5272
Elżbieta Świercz 3703
Emilia Gaik 4233
Anna Elżbieta Winograd 3960
Barbara Marzena Siemieniec 4042
Wioletta Pietrań - Szot 3947
Edyta Barańska 3336
Kamila Anna Zbierska 4027
Halina Małgorzata Milak 3387
Adrianna Maria Kociszewska 2704
Jerzy Halasz 3371
Ewelina Gomułka 3711
Magdalena Piotrowska 3811
Bartosz Klimkowski 4822
Elzbieta Masiul 3348
Andrzej Gedrange 5942
Agnieszka Misiuk 3719
Ewa Olejniczak 4085
Mariusz Nowicki 3324
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4450
Krystyna Chmielarczyk 3575
Waldemar Franciszek Dejnega 3716
Anna Irena Fediuk 3593
Elżbieta Januszewska 3680
Jolanta Maria Jasińska 5046
Urszula Juszczak 3858
Leszek Klim 4332
Elżbieta Majewska 3764
Edyta Monika Niemczyk 3874
Ireneusz Nijaki 3975
Krzysztof Andrzej Sroczyński 4010
Maria Sztandera 4136
Witold Towpik 4155
Danuta Zabłocka 3884
Zbigniew Michalski 3353
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3961
Barta Józef 3035
Berent Jarosław 3307
Borek Tadeusz 3431
Jargas Mieczysław 3138
Kuchta Wiesław 3086
Naskręt Tadeusz 3070
Rosik Mariusz 3515
Rusiński Jacek 3325
Rypson Ireneusz 3336
Smoter Jan 3228
Sroczyński Tomasz 3358
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3632
Walczak Henryk 3012
Wysocka Hanna 3392
Żetecki Jerzy 3353
Henryk Walczak 3181
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4399
Urszula Danuta Bieniaszewska 3498
Ireneusz Bogucewicz 4675
Jolanta Grabowska 3881
Anna Halib 3652
Beata Lamcha 3599
Grażyna Kobus 3508
Elżbieta Łuczak Kumorek 4368
Teresa Migdał 3553
Mariusz Zalewski 3458
Ogłoszenia 261794
Sprzedaż nieruchomości 227019
Finanse Gminy 1206
Budżet 29496
Budżet gminy na 2005 rok 5155
Budzet gminy na 2006 rok 7624
Budzet gminy na 2007 rok 4961
Budzet gminy na 2008 rok 6546
Budzet gminy na 2009 rok 5446
Budzet gminy na 2010 rok 4502
Budzet gminy na 2011 rok 6304
Budzet gminy na 2012 rok 7211
Budzet gminy na 2013 rok 5829
Budzet gminy na 2014 rok 7407
Majątek 5503
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4834
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4853
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3333
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2665
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2925
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2838
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2434
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2187
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1878
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1745
Inwestycje 7104
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5556
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4976
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4749
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4574
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4541
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5589
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4378
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4192
Prognoza długu publicznego 7193
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 4049
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4617
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3871
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3692
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3681
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3733
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3692
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3518
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3326
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3137
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3297
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3225
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2946
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3025
Zadania zlecone 3006
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 4157
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3485
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2786
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2731
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2670
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2702
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3411
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2507
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2442
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2133
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2879
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2283
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2145
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3442
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1915
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1794
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 2952
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1890
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1881
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 124
Co, jak i gdzie załatwić 116939
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 274212
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8537
Archiwum 22797
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2843
Konkursy ofert 18151
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 103477
Wyniki otwartych konkursów ofert 19538
Małe granty (art. 19a) 42044
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 7593
Konsultacje 8568
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6118
Programy rozwojowe 484
Plan Rozwoju Lokalnego 24168
na lata 2004-2006 3837
na lata 2008-2013 6060
Strategia Rozwoju Gminy 12702
Program Ochrony Środowiska 10716
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7696
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 27079
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1465
Pomoc materialna dla uczniów 2536
Stypendium szkolne 25465
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6586
Zasiłek szkolny 10570
Azbest 17459
Dzierżawa nieruchomości 33069
Informacje o środowisku 8919
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 9282
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2720
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3520
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2936
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 4577
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2716
Program ochrony środowiska 8879
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 1025
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2309
Kontrola i audyt 6714
Kontrola 3065
Kontrola wewnętrzna 9754
Kontrole zewnętrzne 1786
2014 769
Regionalna Izba Obrachunkowa 2023
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1775
Lubuski Urząd Wojewódzki 1230
2013 1286
Państwowa Inspekcja Pracy 2503
2012 1427
Lubuski Urząd Wojewódzki 2989
Lubuski Urząd Wojewódzki 2266
2011 1714
Najwyższa Izba Kontroli 2568
Państwowa Inspekcja Pracy 2504
2010 1526
Najwyższa Izba Kontroli 2561
Państwowa Inspekcja Pracy 16504
2009 1604
Lubuski Urząd Wojewódzki 2546
Regionalna Izba Obrachunkowa 2445
2008 1440
Państwowa Inspekcja Pracy 1945
2007 1481
Komenda Wojewódzka Policji 2061
Krajowe Biuro Wyborcze 2662
Najwyższa Izba Kontroli 1846
Regionalna Izba Obrachunkowa 2674
2006 1473
Lubuski Urząd Wojewódzki 2753
Audyt 8513
Zapytania ofertowe 23944
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5449
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 11279
Gospodarka niskoemisyjna 7153

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 13719
Instrukcja 13035
Mapa biuletynu 12771
Informacja dla osób niesłyszących 4930
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4984
Zespół redakcyjny 3512
Statystyki 4148
Rejestr zmian 521526
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu