ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 12074
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 4360
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 6838
Komisje Rady Gminy 3145
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 7792
Urząd Gminy Zielona Góra 469
Kierownictwo Urzędu 8815
Regulamin organizacyjny 2568
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 66320
Straż Gminna 7495
Jednostki organizacyjne 1088
Przedszkola 60645
Szkoły Podstawowe 30090
Szkoły Gimnazjalne 16405
Biblioteka 9680
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9340
Zadania GOPS 4356
Formy pomocy 3594
Zasiłek stały 2922
Zasiłek okresowy 3056
Zasiłek celowy 2970
Zasady przyznawania pomocy 3441
Pracownicy socjalni i rejony 3537
Świadczenia rodzinne 4683
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 8696
Zasiłek pielęgnacyjny 3736
Świadczenie pielęgnacyjne. 3306
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3365
Zaliczka alimentacyjna 3040
Dodatki mieszkaniowe 4257
Komunalny Zakład Gospodarczy 9716
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 9078
Rejestr Instytucji Kultury 9042
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10672
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 11000
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9282

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 409
Statut Gminy 13991
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 14588
Uchwały Rady Gminy 35521
rok 2014 113983
rok 2013 87103
rok 2012 60137
rok 2011 71724
rok 2010 70140
rok 2008 58667
rok 2007 64413
rok 2006 69839
rok 2005 61259
rok 2009 60229
rok 2004 46662
rok 2003 24524
Protokoły Rady Gminy 9327
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5729
Protokół z dnia 19.10.2004r 5865
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4906
Protokół z dnia 14.12.2004r 6071
Protokół z dnia 29.12.2004r 5382
Protokół z dnia 28.01.2005r 5433
Protokół z dnia 28.02.2005r 4918
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5816
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5499
Protokół z dnia 06.05.2005r 4896
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4917
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5442
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6550
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5445
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4938
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4709
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4607
Protokół z dnia 30.12.2005r. 5098
Protokół z dnia 10.02.2006r 5617
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5554
Protokół z dnia 31.03.2006r. 5356
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5274
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5525
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5881
Protokół z dnia 22.08.2006r 4442
Protokół z dnia 16.09.2006r 4396
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4674
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 4329
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 5026
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4322
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3771
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4356
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4235
Protokół z dnia 31.03.2007r. 4124
Protokół z dnia 20.04.2007 4111
Protokół z dnia 17.05.2007 3763
Protokół z dnia 19.06.2007r. 4045
Protokół z dnia 24.07.2007r 4036
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3883
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3691
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3906
Protokół z dnia 30.11.2007r 3736
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3977
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3786
Protokół z dnia 31.02.2008r 3800
Protokół z dnia 04.03.2008r 3641
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3616
Protokół z dnia 21.05.2008r 3318
Protokół z dnia 27.06.2008r 3377
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3650
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3542
Protokół z dnia 29.10.2008r 3569
Protokół z dnia 19.11.2008r 3548
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3363
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3366
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3386
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3369
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3276
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3222
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3388
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3261
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3312
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3301
Protokół z dnia 03.12.2009r. 3216
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3295
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3229
Protokół z dnia 07.01.2010r. 3385
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2504
Protokół z dnia 25.01.2010r. 3087
Protokół z dnia 04.03.2010r 3409
Protokół z dnia 02.04.2010 3332
Protokół z dnia 27.04.2010 3255
Protokół z dnia 31.05.2010r. 3182
Protokół z dnia 08.07.2010r 3194
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3236
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3278
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2961
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2830
Protokół z dnia 28.12.2010r. 3014
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2926
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2859
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2217
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2934
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2922
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2927
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2801
Protokół z dnia 20.07.2011r. 3001
Protokół z dnia 31.08.2011r 2961
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2882
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2492
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2876
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2546
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2914
Protokół z dnia 27.06.2012r 2939
Protokół z dnia 27.07.2012r 2577
Protokół z dnia 22.08.2012r 2889
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2567
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2417
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2858
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2836
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1705
Protokół z dnia 01.03.2013r. 2151
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2403
Protokół z dnia 25.04.2013r 2828
Protokół z dnia 21.05.2013r 1498
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2615
Protokół z dnia 26.06.2013r 2609
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2458
Protokół z dnia 27.08.2013r 2108
Protokół z dnia 30.09.2013r 2675
Protokół z dnia 08.10.2013r 2437
Protokół z dnia 19.10.2013r 1368
Protokół z dnia 31.10.2013r 1146
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2427
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1695
Protokół z dnia 31.01.2014r 2191
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2405
Protokół z dnia28.03.2014r. 2101
Protokół z dnia 14.03.2014r. 2156
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2361
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2441
Protokół z dnia 25.04.2014r 2315
Protokół z dnia 12.05.2014r 2263
Protokół z dnia 05.06.2014r 2292
Protokół z dnia 18.06.2014r 1958
Protokół z dnia 08.07.2014r 2006
Protokół z dnia 14.07.2014r 2059
Protokół z dnia 25.07.2014r. 877
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2269
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2242
Protokół z dnia 29.X.2014r. 2132
Protokół z dnia 07.11.2014r. 2046
Protokół z dnia 07.11.2014r 803
Protokół z dnia 28.11.2014r 4294
Protokół z dnia 12.12.2014r 4876
Sesja Rady Gminy 91060
Zarządzenia Wójta 10736
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7832
2014 22005
2013 20027
2012 18721
2010 8968
2008 5689
2011 13210
2007 4918
2006 3225
2009 13411
Zarządzenia Wójta 38750
2014 63922
2013 42047
2009 83946
2011 17167
2012 51649
2008 83513
2010 13796
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 5231
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 29667
Przetargi 45026
Rok 2013 44353
Rok 2012 28413
Rok 2011 31770
Rok 2010 44330
Rok 2009 32773
Obwieszczenia 2420
rok 2014 137141
rok 2013 115480
rok 2012 69585
rok 2010 86030
rok 2009 79414
rok 2007 140497
rok 2008 69665
rok 2006 66624
rok 2011 53258
rok 2004 35003
rok 2005 61968
rok 2003 3948
Konsultacje 465
rok 2014 27979
rok 2010 4560
Oświadczenia majątkowe 1088
Rada Gminy 2010-2014 4972
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 6189
Jerzy Robert Żetecki 5794
Ireneusz Grzegorz Rypson 5382
Mariusz Rosik 5740
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 5393
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 5521
Wiesław Kuchta 7120
Robert Ryszard Jankowski 5978
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 6056
Tadeusz Szczepan Borek 5273
Dorota Danuta Bojar Bartoch 7039
Jarosław Berent 6972
Piotr Mirosław Bandosz 5833
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 5958
Jacek Rusinski 7612
Rada Gminy 2006-2010 22546
Barta Józef 8757
Berent Jarosław 9660
Borek Tadeusz 9057
Jargas Mieczysław 8262
Kuchta Wiesław 8969
Naskręt Tadeusz 8498
Rosik Mariusz 8842
Rusiński Jacek 8845
Rypson Ireneusz 8122
Smoter Jan 8998
Sroczyński Tomasz 10708
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 9490
Walczak Henryk 8470
Wysocka Hanna 8733
Żetecki Jerzy 8679
Rada Gminy 2002-2006 9365
Z. Rabęda 7666
J. Barta 7567
T. Borek 7543
H. Wysocka 7027
R. Jantarska 7077
M. Jargas 7075
E. Jaworska 7058
W. Litecka 6917
G. Moszkowicz 7272
P. Przespolewski 7018
J. Smoter 7459
M. Soppa 7811
B. Szała 6711
C. Śnieżko 7050
H. Walczak 7544
Pracownicy Urzędu Gminy 13790
Wójt 18121
Z-ca Wójta 14056
Skarbnik 14363
Sekretarz 15559
Z-ca Skarbnika 11754
Kierownik RGG 13374
Kierownik RPP 10187
Kierownik ROA 13321
Kierownik RIT 6025
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9843
A. Fediuk 12715
L. Klim 12560
I. Nijaki 14329
W. Towpik 13031
E. Januszewska 11644
D. Zabłocka 11582
W. Dejnega 12222
J. Jasińska 11516
E. Kosowska-Pallasch 11955
U. Juszczak 11072
Zbigniew Michalski 10157
W. Grabowska 6984
J. Maryniuk 2531
M. Zdanowicz 2678
W. Kondras 2549
A. Szlachetka 1593
Oświadczenia majątkowe archiwum 2134
K.Sroczyński 5447
A. Jaroszuk 2697
E. Niemczyk 2020
Oświadczenia 15757
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 5004
Danuta Zabłocka 3603
Elzbieta Januszewska 3503
Leszek Klim 3634
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5373
Irenesz Bogucewicz 4639
Ewa Balcerek 4603
Krystyna Belda 4343
Marlena Bielawska 4669
Urszula Bieniaszewska 4413
Henryk Chmura 4555
Anna Dragan 5196
Ewa Fogiel 4507
Iwona Grabowska 4654
Jolanta Grabowska 4445
Stanisława Gralak 4763
Wiesława Gruszczyńska 4452
Anna Halip 5222
Lidia Hałas 4653
Alicja Heliniak 4432
Ryszard Huczek 5342
Irena Jakuszyk 4405
Grażyna Kobus 4517
Kozioł Danuta 4273
Maria Kowalska - Szeliga 4650
Kowalski Stefan 4218
Kret Ryszard 4436
Ryszarda Kryś 4423
Robert Kubicki 5400
Grażyna Kujawa 4675
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5362
Beata Lamcha 4478
Anna Langner 4836
Teresa Migdał 4224
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5213
Małgorzata Osrowska 4280
Krystyna Patyk 4450
Andrzej Plachecki 4104
Elżbieta Pracel 4498
Mariola Różbicka 4476
Jan Rusak 5676
Krzysztof Słowiński 4686
Elżbieta Srebniak 4347
Jgnacy Surdy 4483
Grażyna Szczepaniak 4677
Stanisław Szczepaniak 4671
Janina Szewczyk 4360
Aleksandra Szymańska 4548
Dorota Taczkowska 4497
Marta Torchała 4602
Helena Trymbulak 4369
Bartłomiej Urbanowski 4471
Joanna Zabłocka 4499
Krystyna Zalewska 5311
Mariusz Zalewski 4538
Anna Żuk 5386
Elżbieta Świercz 3792
Emilia Gaik 4330
Anna Elżbieta Winograd 4066
Barbara Marzena Siemieniec 4153
Wioletta Pietrań - Szot 4057
Edyta Barańska 3410
Kamila Anna Zbierska 4137
Halina Małgorzata Milak 3472
Adrianna Maria Kociszewska 2750
Jerzy Halasz 3494
Ewelina Gomułka 3817
Magdalena Piotrowska 3902
Bartosz Klimkowski 4948
Elzbieta Masiul 3427
Andrzej Gedrange 6149
Agnieszka Misiuk 3810
Ewa Olejniczak 4240
Mariusz Nowicki 3407
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4497
Krystyna Chmielarczyk 3660
Waldemar Franciszek Dejnega 3814
Anna Irena Fediuk 3677
Elżbieta Januszewska 3769
Jolanta Maria Jasińska 5172
Urszula Juszczak 3954
Leszek Klim 4427
Elżbieta Majewska 3841
Edyta Monika Niemczyk 3966
Ireneusz Nijaki 4071
Krzysztof Andrzej Sroczyński 4096
Maria Sztandera 4228
Witold Towpik 4279
Danuta Zabłocka 3968
Zbigniew Michalski 3446
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 4011
Barta Józef 3107
Berent Jarosław 3415
Borek Tadeusz 3516
Jargas Mieczysław 3223
Kuchta Wiesław 3176
Naskręt Tadeusz 3144
Rosik Mariusz 3579
Rusiński Jacek 3393
Rypson Ireneusz 3414
Smoter Jan 3296
Sroczyński Tomasz 3435
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3708
Walczak Henryk 3083
Wysocka Hanna 3470
Żetecki Jerzy 3448
Henryk Walczak 3268
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4447
Urszula Danuta Bieniaszewska 3577
Ireneusz Bogucewicz 4786
Jolanta Grabowska 3977
Anna Halib 3743
Beata Lamcha 3686
Grażyna Kobus 3600
Elżbieta Łuczak Kumorek 4491
Teresa Migdał 3650
Mariusz Zalewski 3553
Ogłoszenia 270200
Sprzedaż nieruchomości 232534
Finanse Gminy 1217
Budżet 29721
Budżet gminy na 2005 rok 5249
Budzet gminy na 2006 rok 7792
Budzet gminy na 2007 rok 5068
Budzet gminy na 2008 rok 6735
Budzet gminy na 2009 rok 5574
Budzet gminy na 2010 rok 4634
Budzet gminy na 2011 rok 6499
Budzet gminy na 2012 rok 7445
Budzet gminy na 2013 rok 6040
Budzet gminy na 2014 rok 7924
Majątek 5577
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4941
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4943
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3428
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2729
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 3001
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2921
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2493
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2276
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1989
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1818
Inwestycje 7290
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5655
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 5093
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4851
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4668
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4647
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5730
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4483
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4312
Prognoza długu publicznego 7465
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 4148
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4736
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3974
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3795
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3772
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3859
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3815
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3606
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3413
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3228
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3420
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3328
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 3039
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3123
Zadania zlecone 3114
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 4295
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3593
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2892
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2834
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2801
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2812
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3579
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2619
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2549
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2256
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 3002
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2387
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2242
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3599
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 2028
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1896
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 3208
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 2002
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 2005
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 356
Co, jak i gdzie załatwić 122558
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 279569
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8689
Archiwum 23893
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2847
Konkursy ofert 18183
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 107318
Wyniki otwartych konkursów ofert 21031
Małe granty (art. 19a) 45176
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 7872
Konsultacje 9078
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6434
Programy rozwojowe 491
Plan Rozwoju Lokalnego 24381
na lata 2004-2006 3942
na lata 2008-2013 6159
Strategia Rozwoju Gminy 12867
Program Ochrony Środowiska 10886
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7838
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 27537
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1504
Pomoc materialna dla uczniów 2551
Stypendium szkolne 25801
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6690
Zasiłek szkolny 10729
Azbest 17980
Dzierżawa nieruchomości 34110
Informacje o środowisku 9049
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 9462
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2817
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3635
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 3044
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 4871
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2838
Program ochrony środowiska 9477
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 1067
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2375
Kontrola i audyt 6825
Kontrola 3111
Kontrola wewnętrzna 10279
Kontrole zewnętrzne 1828
2014 800
Regionalna Izba Obrachunkowa 2132
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1921
Lubuski Urząd Wojewódzki 1331
2013 1332
Państwowa Inspekcja Pracy 2624
2012 1472
Lubuski Urząd Wojewódzki 3164
Lubuski Urząd Wojewódzki 2398
2011 1767
Najwyższa Izba Kontroli 2680
Państwowa Inspekcja Pracy 2610
2010 1563
Najwyższa Izba Kontroli 2687
Państwowa Inspekcja Pracy 17802
2009 1649
Lubuski Urząd Wojewódzki 2667
Regionalna Izba Obrachunkowa 2564
2008 1480
Państwowa Inspekcja Pracy 2017
2007 1523
Komenda Wojewódzka Policji 2139
Krajowe Biuro Wyborcze 2782
Najwyższa Izba Kontroli 1934
Regionalna Izba Obrachunkowa 2789
2006 1512
Lubuski Urząd Wojewódzki 2865
Audyt 8827
Zapytania ofertowe 24760
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5488
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 11687
Gospodarka niskoemisyjna 7451

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 13893
Instrukcja 13219
Mapa biuletynu 12901
Informacja dla osób niesłyszących 5088
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5164
Zespół redakcyjny 3617
Statystyki 4260
Rejestr zmian 576914
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu