ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 10333
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 3565
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 5983
Komisje Rady Gminy 2693
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 7109
Urząd Gminy Zielona Góra 462
Kierownictwo Urzędu 7818
Regulamin organizacyjny 2203
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 63043
Straż Gminna 6620
Jednostki organizacyjne 1076
Przedszkola 58007
Szkoły Podstawowe 28372
Szkoły Gimnazjalne 15552
Biblioteka 9626
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9335
Zadania GOPS 4028
Formy pomocy 3337
Zasiłek stały 2698
Zasiłek okresowy 2789
Zasiłek celowy 2675
Zasady przyznawania pomocy 3099
Pracownicy socjalni i rejony 3246
Świadczenia rodzinne 4339
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 7900
Zasiłek pielęgnacyjny 3385
Świadczenie pielęgnacyjne. 2966
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3073
Zaliczka alimentacyjna 2785
Dodatki mieszkaniowe 3846
Komunalny Zakład Gospodarczy 9584
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 7840
Rejestr Instytucji Kultury 8196
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 9128
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 9407
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7957

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 399
Statut Gminy 13469
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 13385
Uchwały Rady Gminy 34668
rok 2014 91954
rok 2013 71387
rok 2012 48419
rok 2011 58417
rok 2010 59724
rok 2008 48629
rok 2007 51703
rok 2006 56915
rok 2005 49970
rok 2009 48473
rok 2004 38670
rok 2003 21486
Protokoły Rady Gminy 9004
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5323
Protokół z dnia 19.10.2004r 5458
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4552
Protokół z dnia 14.12.2004r 5673
Protokół z dnia 29.12.2004r 5042
Protokół z dnia 28.01.2005r 5084
Protokół z dnia 28.02.2005r 4490
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5489
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5099
Protokół z dnia 06.05.2005r 4470
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4513
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5013
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6117
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5034
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4531
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4322
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4248
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4602
Protokół z dnia 10.02.2006r 5141
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5145
Protokół z dnia 31.03.2006r. 4990
Protokół z dnia 28.04.2006r. 4872
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5096
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5474
Protokół z dnia 22.08.2006r 4043
Protokół z dnia 16.09.2006r 3933
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4289
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 3826
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4621
Protokół z dnia 04.12.2006r. 3941
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3471
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4001
Protokół z dnia 01.03.2007r. 3898
Protokół z dnia 31.03.2007r. 3754
Protokół z dnia 20.04.2007 3698
Protokół z dnia 17.05.2007 3428
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3668
Protokół z dnia 24.07.2007r 3561
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3495
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3375
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3444
Protokół z dnia 30.11.2007r 3406
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3594
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3454
Protokół z dnia 31.02.2008r 3387
Protokół z dnia 04.03.2008r 3320
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3240
Protokół z dnia 21.05.2008r 3044
Protokół z dnia 27.06.2008r 3059
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3236
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3161
Protokół z dnia 29.10.2008r 3164
Protokół z dnia 19.11.2008r 3218
Protokół z dnia 04.12.2008r. 2960
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3002
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3049
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3018
Protokół z dnia 24.07.2009r. 2949
Protokół z dnia 10.07.2009r. 2898
Protokół z dnia 22.06.2009r. 2972
Protokół z dnia 26.08.2009r. 2884
Protokół z dnia 29.09.2009r. 2968
Protokół z dnia 29.10.2009r. 2893
Protokół z dnia 03.12.2009r. 2827
Protokół z dnia 14.12.2009r. 2930
Protokół z dnia 29.12.2009r. 2837
Protokół z dnia 07.01.2010r. 2982
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2308
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2787
Protokół z dnia 04.03.2010r 3091
Protokół z dnia 02.04.2010 3005
Protokół z dnia 27.04.2010 2860
Protokół z dnia 31.05.2010r. 2782
Protokół z dnia 08.07.2010r 2841
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 2873
Protokół z dnia 24.09.2010r. 2904
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2621
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2495
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2611
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2629
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2534
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2018
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2610
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2553
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2539
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2447
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2652
Protokół z dnia 31.08.2011r 2605
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2576
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2204
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2455
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2231
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2539
Protokół z dnia 27.06.2012r 2536
Protokół z dnia 27.07.2012r 2228
Protokół z dnia 22.08.2012r 2466
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2202
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2112
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2512
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2456
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1481
Protokół z dnia 01.03.2013r. 1833
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2061
Protokół z dnia 25.04.2013r 2481
Protokół z dnia 21.05.2013r 1307
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2249
Protokół z dnia 26.06.2013r 2197
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2075
Protokół z dnia 27.08.2013r 1804
Protokół z dnia 30.09.2013r 2311
Protokół z dnia 08.10.2013r 2091
Protokół z dnia 19.10.2013r 1209
Protokół z dnia 31.10.2013r 1006
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2091
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1493
Protokół z dnia 31.01.2014r 1868
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2025
Protokół z dnia28.03.2014r. 1776
Protokół z dnia 14.03.2014r. 1842
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2025
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2102
Protokół z dnia 25.04.2014r 1997
Protokół z dnia 12.05.2014r 1896
Protokół z dnia 05.06.2014r 1915
Protokół z dnia 18.06.2014r 1635
Protokół z dnia 08.07.2014r 1681
Protokół z dnia 14.07.2014r 1704
Protokół z dnia 25.07.2014r. 769
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 1869
Protokół z dnia 30.09.2014r. 1920
Protokół z dnia 29.X.2014r. 1735
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1757
Protokół z dnia 07.11.2014r 700
Protokół z dnia 28.11.2014r 3494
Protokół z dnia 12.12.2014r 3999
Sesja Rady Gminy 75719
Zarządzenia Wójta 10485
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7761
2014 17408
2013 16231
2012 14991
2010 7197
2008 4675
2011 10233
2007 3828
2006 2800
2009 10352
Zarządzenia Wójta 38750
2014 49320
2013 34973
2009 62715
2011 13481
2012 43688
2008 63142
2010 11116
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 4758
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 26909
Przetargi 42809
Rok 2013 40656
Rok 2012 24448
Rok 2011 27206
Rok 2010 37884
Rok 2009 27252
Obwieszczenia 2385
rok 2014 112865
rok 2013 94103
rok 2012 54483
rok 2010 68068
rok 2009 62374
rok 2007 117591
rok 2008 58241
rok 2006 56103
rok 2011 43875
rok 2004 28032
rok 2005 50219
rok 2003 3788
Konsultacje 456
rok 2014 26293
rok 2010 4068
Oświadczenia majątkowe 1070
Rada Gminy 2010-2014 4774
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 5295
Jerzy Robert Żetecki 4936
Ireneusz Grzegorz Rypson 4574
Mariusz Rosik 4906
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 4522
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 4584
Wiesław Kuchta 6140
Robert Ryszard Jankowski 5042
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 5125
Tadeusz Szczepan Borek 4373
Dorota Danuta Bojar Bartoch 5994
Jarosław Berent 5833
Piotr Mirosław Bandosz 4960
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 5110
Jacek Rusinski 6377
Rada Gminy 2006-2010 21934
Barta Józef 7774
Berent Jarosław 8711
Borek Tadeusz 8085
Jargas Mieczysław 7394
Kuchta Wiesław 7993
Naskręt Tadeusz 7452
Rosik Mariusz 7903
Rusiński Jacek 7935
Rypson Ireneusz 7215
Smoter Jan 8053
Sroczyński Tomasz 9623
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 8525
Walczak Henryk 7455
Wysocka Hanna 7938
Żetecki Jerzy 7661
Rada Gminy 2002-2006 9202
Z. Rabęda 6760
J. Barta 6691
T. Borek 6646
H. Wysocka 6213
R. Jantarska 6245
M. Jargas 6207
E. Jaworska 6232
W. Litecka 6234
G. Moszkowicz 6426
P. Przespolewski 6259
J. Smoter 6637
M. Soppa 7041
B. Szała 5935
C. Śnieżko 6299
H. Walczak 6554
Pracownicy Urzędu Gminy 13552
Wójt 16231
Z-ca Wójta 12491
Skarbnik 12348
Sekretarz 13428
Z-ca Skarbnika 10085
Kierownik RGG 11363
Kierownik RPP 8630
Kierownik ROA 11622
Kierownik RIT 4973
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9659
A. Fediuk 10687
L. Klim 10742
I. Nijaki 12283
W. Towpik 11257
E. Januszewska 9759
D. Zabłocka 9751
W. Dejnega 10261
J. Jasińska 10194
E. Kosowska-Pallasch 10464
U. Juszczak 9642
Zbigniew Michalski 8778
W. Grabowska 5862
J. Maryniuk 2081
M. Zdanowicz 2187
W. Kondras 2098
A. Szlachetka 1279
Oświadczenia majątkowe archiwum 1955
K.Sroczyński 4417
A. Jaroszuk 2234
E. Niemczyk 1765
Oświadczenia 15312
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4810
Danuta Zabłocka 3308
Elzbieta Januszewska 3234
Leszek Klim 3316
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5154
Irenesz Bogucewicz 4351
Ewa Balcerek 4257
Krystyna Belda 4016
Marlena Bielawska 4309
Urszula Bieniaszewska 4074
Henryk Chmura 4229
Anna Dragan 4840
Ewa Fogiel 4170
Iwona Grabowska 4351
Jolanta Grabowska 4159
Stanisława Gralak 4457
Wiesława Gruszczyńska 4163
Anna Halip 4754
Lidia Hałas 4363
Alicja Heliniak 4129
Ryszard Huczek 4962
Irena Jakuszyk 4097
Grażyna Kobus 4168
Kozioł Danuta 3987
Maria Kowalska - Szeliga 4278
Kowalski Stefan 3951
Kret Ryszard 4097
Ryszarda Kryś 4095
Robert Kubicki 4976
Grażyna Kujawa 4343
Elżbieta Łuczak - Kumorek 4984
Beata Lamcha 4157
Anna Langner 4476
Teresa Migdał 3934
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 4904
Małgorzata Osrowska 3935
Krystyna Patyk 4082
Andrzej Plachecki 3817
Elżbieta Pracel 4213
Mariola Różbicka 4191
Jan Rusak 5215
Krzysztof Słowiński 4392
Elżbieta Srebniak 4023
Jgnacy Surdy 4166
Grażyna Szczepaniak 4331
Stanisław Szczepaniak 4318
Janina Szewczyk 4032
Aleksandra Szymańska 4228
Dorota Taczkowska 4172
Marta Torchała 4313
Helena Trymbulak 4069
Bartłomiej Urbanowski 4099
Joanna Zabłocka 4182
Krystyna Zalewska 5004
Mariusz Zalewski 4202
Anna Żuk 5056
Elżbieta Świercz 3508
Emilia Gaik 3978
Anna Elżbieta Winograd 3732
Barbara Marzena Siemieniec 3828
Wioletta Pietrań - Szot 3734
Edyta Barańska 3151
Kamila Anna Zbierska 3798
Halina Małgorzata Milak 3157
Adrianna Maria Kociszewska 2602
Jerzy Halasz 3116
Ewelina Gomułka 3479
Magdalena Piotrowska 3624
Bartosz Klimkowski 4487
Elzbieta Masiul 3148
Andrzej Gedrange 5465
Agnieszka Misiuk 3469
Ewa Olejniczak 3819
Mariusz Nowicki 3079
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4316
Krystyna Chmielarczyk 3361
Waldemar Franciszek Dejnega 3482
Anna Irena Fediuk 3378
Elżbieta Januszewska 3497
Jolanta Maria Jasińska 4779
Urszula Juszczak 3655
Leszek Klim 4105
Elżbieta Majewska 3561
Edyta Monika Niemczyk 3664
Ireneusz Nijaki 3753
Krzysztof Andrzej Sroczyński 3801
Maria Sztandera 3887
Witold Towpik 3854
Danuta Zabłocka 3669
Zbigniew Michalski 3166
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3837
Barta Józef 2852
Berent Jarosław 3129
Borek Tadeusz 3209
Jargas Mieczysław 2946
Kuchta Wiesław 2896
Naskręt Tadeusz 2895
Rosik Mariusz 3310
Rusiński Jacek 3092
Rypson Ireneusz 3157
Smoter Jan 2991
Sroczyński Tomasz 3133
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3432
Walczak Henryk 2832
Wysocka Hanna 3175
Żetecki Jerzy 3132
Henryk Walczak 2945
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4268
Urszula Danuta Bieniaszewska 3296
Ireneusz Bogucewicz 4449
Jolanta Grabowska 3657
Anna Halib 3369
Beata Lamcha 3395
Grażyna Kobus 3280
Elżbieta Łuczak Kumorek 4090
Teresa Migdał 3321
Mariusz Zalewski 3236
Ogłoszenia 241271
Sprzedaż nieruchomości 212643
Finanse Gminy 1206
Budżet 29066
Budżet gminy na 2005 rok 4945
Budzet gminy na 2006 rok 7153
Budzet gminy na 2007 rok 4708
Budzet gminy na 2008 rok 6013
Budzet gminy na 2009 rok 5128
Budzet gminy na 2010 rok 4232
Budzet gminy na 2011 rok 5804
Budzet gminy na 2012 rok 6530
Budzet gminy na 2013 rok 5244
Budzet gminy na 2014 rok 6540
Majątek 5378
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4629
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4627
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3055
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2489
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2705
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2628
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2206
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1937
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1690
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1546
Inwestycje 6861
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5364
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4733
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4551
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4334
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4278
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5287
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4119
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 3941
Prognoza długu publicznego 6623
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 3845
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4407
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3635
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3445
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3432
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3507
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3463
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3291
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3128
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 2928
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3056
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 2943
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2692
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2773
Zadania zlecone 2741
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 3836
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3212
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2553
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2501
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2467
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2462
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3159
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2282
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2218
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1884
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2637
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2027
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 1910
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3081
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1686
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1577
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 2618
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1632
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1626
Co, jak i gdzie załatwić 102897
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 262831
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8246
Archiwum 21046
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2821
Konkursy ofert 18127
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 96739
Wyniki otwartych konkursów ofert 16483
Małe granty (art. 19a) 33951
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 6978
Konsultacje 7641
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 5323
Programy rozwojowe 483
Plan Rozwoju Lokalnego 23712
na lata 2004-2006 3526
na lata 2008-2013 5848
Strategia Rozwoju Gminy 12327
Program Ochrony Środowiska 10322
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7373
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26418
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1355
Pomoc materialna dla uczniów 2528
Stypendium szkolne 24687
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6395
Zasiłek szkolny 10284
Azbest 16456
Dzierżawa nieruchomości 30642
Informacje o środowisku 8603
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 8901
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2513
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3260
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2707
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 4189
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2438
Program ochrony środowiska 7447
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 929
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2179
Kontrola i audyt 6454
Kontrola 2935
Kontrola wewnętrzna 8272
Kontrole zewnętrzne 1661
2014 681
Regionalna Izba Obrachunkowa 1750
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1487
Lubuski Urząd Wojewódzki 1011
2013 1172
Państwowa Inspekcja Pracy 2173
2012 1323
Lubuski Urząd Wojewódzki 2573
Lubuski Urząd Wojewódzki 1987
2011 1609
Najwyższa Izba Kontroli 2244
Państwowa Inspekcja Pracy 2205
2010 1427
Najwyższa Izba Kontroli 2271
Państwowa Inspekcja Pracy 14631
2009 1490
Lubuski Urząd Wojewódzki 2282
Regionalna Izba Obrachunkowa 2123
2008 1351
Państwowa Inspekcja Pracy 1729
2007 1378
Komenda Wojewódzka Policji 1848
Krajowe Biuro Wyborcze 2351
Najwyższa Izba Kontroli 1650
Regionalna Izba Obrachunkowa 2372
2006 1371
Lubuski Urząd Wojewódzki 2469
Audyt 7901
Zapytania ofertowe 22589
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5365
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 10498
Gospodarka niskoemisyjna 6393

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 13272
Instrukcja 12585
Mapa biuletynu 12510
Informacja dla osób niesłyszących 4500
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4497
Zespół redakcyjny 3266
Statystyki 3890
Rejestr zmian 446885
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu