ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 8462
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 2859
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 4980
Komisje Rady Gminy 2168
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 6477
Urząd Gminy Zielona Góra 458
Kierownictwo Urzędu 6747
Regulamin organizacyjny 1786
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 57528
Straż Gminna 5728
Jednostki organizacyjne 1072
Przedszkola 54883
Szkoły Podstawowe 26125
Szkoły Gimnazjalne 14563
Biblioteka 9591
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9310
Zadania GOPS 3729
Formy pomocy 3077
Zasiłek stały 2458
Zasiłek okresowy 2521
Zasiłek celowy 2407
Zasady przyznawania pomocy 2771
Pracownicy socjalni i rejony 2897
Świadczenia rodzinne 3966
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 6658
Zasiłek pielęgnacyjny 3018
Świadczenie pielęgnacyjne. 2618
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2703
Zaliczka alimentacyjna 2475
Dodatki mieszkaniowe 3401
Komunalny Zakład Gospodarczy 9458
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 6714
Rejestr Instytucji Kultury 7426
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7660
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 7884
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6428

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 393
Statut Gminy 12837
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 12169
Uchwały Rady Gminy 33738
rok 2014 65129
rok 2013 52080
rok 2012 37154
rok 2011 42259
rok 2010 48075
rok 2008 37369
rok 2007 39766
rok 2006 42791
rok 2005 38123
rok 2009 35925
rok 2004 28845
rok 2003 18094
Protokoły Rady Gminy 8652
Protokół z dnia 03.09.2004r. 4852
Protokół z dnia 19.10.2004r 5056
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4192
Protokół z dnia 14.12.2004r 5233
Protokół z dnia 29.12.2004r 4478
Protokół z dnia 28.01.2005r 4612
Protokół z dnia 28.02.2005r 3948
Protokół z dnia 31.03.2005r. 4936
Protokół z dnia 19.04.2005r. 4543
Protokół z dnia 06.05.2005r 3971
Protokół z dnia 14.07.2005r. 3982
Protokół z dnia 13.08.2005r. 4521
Protokół z dnia 31.08.2005r. 5559
Protokół z dnia 07.10.2005r. 4568
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4026
Protokół z dnia 29.11.2005r. 3877
Protokół z dnia 15.12.2005r. 3777
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4064
Protokół z dnia 10.02.2006r 4770
Protokół z dnia 03.03.2006r. 4530
Protokół z dnia 31.03.2006r. 4615
Protokół z dnia 28.04.2006r. 4361
Protokół z dnia 25.05.2006r. 4546
Protokół z dnia 29.06.2006r. 4975
Protokół z dnia 22.08.2006r 3465
Protokół z dnia 16.09.2006r 3404
Protokół z dnia 05.10.2006r. 3741
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 3328
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4094
Protokół z dnia 04.12.2006r. 3504
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3092
Protokół z dnia 08.02.2007r. 3437
Protokół z dnia 01.03.2007r. 3384
Protokół z dnia 31.03.2007r. 3251
Protokół z dnia 20.04.2007 3194
Protokół z dnia 17.05.2007 2999
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3135
Protokół z dnia 24.07.2007r 2989
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3085
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3015
Protokół z dnia 20.11.2007r. 2977
Protokół z dnia 30.11.2007r 2905
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3058
Protokół z dnia 28.12.2007r. 2955
Protokół z dnia 31.02.2008r 2885
Protokół z dnia 04.03.2008r 2905
Protokół z dnia 25.04.2008r. 2739
Protokół z dnia 21.05.2008r 2699
Protokół z dnia 27.06.2008r 2660
Protokół z dnia 29.08.2008r. 2643
Protokół z dnia 26.09.2008r. 2667
Protokół z dnia 29.10.2008r 2620
Protokół z dnia 19.11.2008r 2664
Protokół z dnia 04.12.2008r. 2523
Protokół z dnia 30.12.2008r. 2522
Protokół z dnia 03.03.2009r. 2562
Protokół z dnia 24.04.2009r. 2483
Protokół z dnia 24.07.2009r. 2447
Protokół z dnia 10.07.2009r. 2446
Protokół z dnia 22.06.2009r. 2444
Protokół z dnia 26.08.2009r. 2417
Protokół z dnia 29.09.2009r. 2427
Protokół z dnia 29.10.2009r. 2415
Protokół z dnia 03.12.2009r. 2342
Protokół z dnia 14.12.2009r. 2438
Protokół z dnia 29.12.2009r. 2325
Protokół z dnia 07.01.2010r. 2402
Protokół z dnia 25.01.2010r. 1992
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2334
Protokół z dnia 04.03.2010r 2519
Protokół z dnia 02.04.2010 2432
Protokół z dnia 27.04.2010 2329
Protokół z dnia 31.05.2010r. 2232
Protokół z dnia 08.07.2010r 2319
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 2328
Protokół z dnia 24.09.2010r. 2355
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2136
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2090
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2079
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2129
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2056
Protokół z dnia 17.04.2011r. 1668
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2036
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2037
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2016
Protokół z dnia 30.06.2011r. 1977
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2115
Protokół z dnia 31.08.2011r 2079
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2042
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 1900
Protokół z dnia 29.12.2011r. 1906
Protokół z dnia 02.03.2012r. 1808
Protokół z dnia 25.05.2012r. 1993
Protokół z dnia 27.06.2012r 2002
Protokół z dnia 27.07.2012r 1794
Protokół z dnia 22.08.2012r 1986
Protokół z dnia 12.09.2012r. 1765
Protokół z dnia 26.10.2012r. 1702
Protokół z dnia 30.11.2012r. 1994
Protokół z dnia 28.12.2012r. 1889
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1214
Protokół z dnia 01.03.2013r. 1518
Protokół z dnia 27.03.2013r. 1707
Protokół z dnia 25.04.2013r 1914
Protokół z dnia 21.05.2013r 1082
Protokół z dnia 14.06.2013r. 1758
Protokół z dnia 26.06.2013r 1665
Protokół z dnia25.07.2013r.. 1661
Protokół z dnia 27.08.2013r 1439
Protokół z dnia 30.09.2013r 1820
Protokół z dnia 08.10.2013r 1585
Protokół z dnia 19.10.2013r 1054
Protokół z dnia 31.10.2013r 818
Protokół z dnia 29.11.2013r. 1645
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1177
Protokół z dnia 31.01.2014r 1404
Protokół z dnia 07.02.2014r. 1506
Protokół z dnia28.03.2014r. 1343
Protokół z dnia 14.03.2014r. 1466
Protokół z dnia 10.04.2014r. 1506
Protokół z dnia 18.04.2014r. 1598
Protokół z dnia 25.04.2014r 1494
Protokół z dnia 12.05.2014r 1398
Protokół z dnia 05.06.2014r 1490
Protokół z dnia 18.06.2014r 1156
Protokół z dnia 08.07.2014r 1222
Protokół z dnia 14.07.2014r 1257
Protokół z dnia 25.07.2014r. 602
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 1362
Protokół z dnia 30.09.2014r. 1454
Protokół z dnia 29.X.2014r. 1245
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1287
Protokół z dnia 07.11.2014r 534
Protokół z dnia 28.11.2014r 2712
Protokół z dnia 12.12.2014r 3082
Sesja Rady Gminy 59873
Zarządzenia Wójta 10217
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7694
2014 12522
2013 12237
2012 11442
2010 5408
2008 3528
2011 7272
2007 2812
2006 2332
2009 7653
Zarządzenia Wójta 38745
2014 32518
2013 26256
2009 42014
2011 9646
2012 34804
2008 41544
2010 8052
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 4342
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 23552
Przetargi 40920
Rok 2013 36842
Rok 2012 19895
Rok 2011 21791
Rok 2010 30558
Rok 2009 22345
Obwieszczenia 2351
rok 2014 88465
rok 2013 73106
rok 2012 38177
rok 2010 50681
rok 2009 46100
rok 2007 94535
rok 2008 46456
rok 2006 45113
rok 2011 33825
rok 2004 21639
rok 2005 36805
rok 2003 3598
Konsultacje 454
rok 2014 24582
rok 2010 3598
Oświadczenia majątkowe 1046
Rada Gminy 2010-2014 4564
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 4473
Jerzy Robert Żetecki 4031
Ireneusz Grzegorz Rypson 3624
Mariusz Rosik 4054
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 3621
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 3701
Wiesław Kuchta 4943
Robert Ryszard Jankowski 3995
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 4278
Tadeusz Szczepan Borek 3496
Dorota Danuta Bojar Bartoch 4736
Jarosław Berent 4782
Piotr Mirosław Bandosz 3980
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 4195
Jacek Rusinski 5147
Rada Gminy 2006-2010 21323
Barta Józef 6800
Berent Jarosław 7760
Borek Tadeusz 7094
Jargas Mieczysław 6471
Kuchta Wiesław 7108
Naskręt Tadeusz 6618
Rosik Mariusz 7020
Rusiński Jacek 7009
Rypson Ireneusz 6354
Smoter Jan 7098
Sroczyński Tomasz 8621
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 7434
Walczak Henryk 6500
Wysocka Hanna 7049
Żetecki Jerzy 6635
Rada Gminy 2002-2006 9020
Z. Rabęda 5805
J. Barta 5783
T. Borek 5720
H. Wysocka 5295
R. Jantarska 5319
M. Jargas 5508
E. Jaworska 5322
W. Litecka 5450
G. Moszkowicz 5591
P. Przespolewski 5435
J. Smoter 5736
M. Soppa 6034
B. Szała 5125
C. Śnieżko 5476
H. Walczak 5687
Pracownicy Urzędu Gminy 13302
Wójt 14315
Z-ca Wójta 10934
Skarbnik 10425
Sekretarz 11444
Z-ca Skarbnika 8336
Kierownik RGG 9286
Kierownik RPP 6897
Kierownik ROA 9883
Kierownik RIT 4182
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9461
A. Fediuk 8618
L. Klim 8672
I. Nijaki 10001
W. Towpik 9393
E. Januszewska 7975
D. Zabłocka 8207
W. Dejnega 8188
J. Jasińska 8946
E. Kosowska-Pallasch 8820
U. Juszczak 8357
Zbigniew Michalski 7303
W. Grabowska 4619
J. Maryniuk 1670
M. Zdanowicz 1769
W. Kondras 1647
A. Szlachetka 944
Oświadczenia majątkowe archiwum 1769
K.Sroczyński 3356
A. Jaroszuk 1869
E. Niemczyk 1485
Oświadczenia 14902
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4620
Danuta Zabłocka 3015
Elzbieta Januszewska 2906
Leszek Klim 3022
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 4939
Irenesz Bogucewicz 3984
Ewa Balcerek 3888
Krystyna Belda 3656
Marlena Bielawska 3933
Urszula Bieniaszewska 3709
Henryk Chmura 3844
Anna Dragan 4451
Ewa Fogiel 3802
Iwona Grabowska 4011
Jolanta Grabowska 3798
Stanisława Gralak 4095
Wiesława Gruszczyńska 3820
Anna Halip 4411
Lidia Hałas 4005
Alicja Heliniak 3792
Ryszard Huczek 4488
Irena Jakuszyk 3756
Grażyna Kobus 3821
Kozioł Danuta 3637
Maria Kowalska - Szeliga 3898
Kowalski Stefan 3616
Kret Ryszard 3791
Ryszarda Kryś 3645
Robert Kubicki 4585
Grażyna Kujawa 3998
Elżbieta Łuczak - Kumorek 4586
Beata Lamcha 3809
Anna Langner 4112
Teresa Migdał 3562
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 4478
Małgorzata Osrowska 3595
Krystyna Patyk 3740
Andrzej Plachecki 3458
Elżbieta Pracel 3885
Mariola Różbicka 3898
Jan Rusak 4862
Krzysztof Słowiński 3996
Elżbieta Srebniak 3721
Jgnacy Surdy 3810
Grażyna Szczepaniak 3943
Stanisław Szczepaniak 3941
Janina Szewczyk 3706
Aleksandra Szymańska 3893
Dorota Taczkowska 3919
Marta Torchała 3914
Helena Trymbulak 3735
Bartłomiej Urbanowski 3778
Joanna Zabłocka 3817
Krystyna Zalewska 4509
Mariusz Zalewski 3827
Anna Żuk 4656
Elżbieta Świercz 3152
Emilia Gaik 3656
Anna Elżbieta Winograd 3323
Barbara Marzena Siemieniec 3473
Wioletta Pietrań - Szot 3360
Edyta Barańska 2879
Kamila Anna Zbierska 3382
Halina Małgorzata Milak 2825
Adrianna Maria Kociszewska 2379
Jerzy Halasz 2684
Ewelina Gomułka 3052
Magdalena Piotrowska 3242
Bartosz Klimkowski 3822
Elzbieta Masiul 2767
Andrzej Gedrange 4669
Agnieszka Misiuk 3022
Ewa Olejniczak 3414
Mariusz Nowicki 2704
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4146
Krystyna Chmielarczyk 3085
Waldemar Franciszek Dejnega 3128
Anna Irena Fediuk 3065
Elżbieta Januszewska 3199
Jolanta Maria Jasińska 4383
Urszula Juszczak 3377
Leszek Klim 3749
Elżbieta Majewska 3270
Edyta Monika Niemczyk 3361
Ireneusz Nijaki 3449
Krzysztof Andrzej Sroczyński 3484
Maria Sztandera 3587
Witold Towpik 3479
Danuta Zabłocka 3386
Zbigniew Michalski 2858
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3661
Barta Józef 2559
Berent Jarosław 2821
Borek Tadeusz 2915
Jargas Mieczysław 2696
Kuchta Wiesław 2557
Naskręt Tadeusz 2646
Rosik Mariusz 3034
Rusiński Jacek 2812
Rypson Ireneusz 2879
Smoter Jan 2727
Sroczyński Tomasz 2858
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3151
Walczak Henryk 2582
Wysocka Hanna 2901
Żetecki Jerzy 2845
Henryk Walczak 2702
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4080
Urszula Danuta Bieniaszewska 2992
Ireneusz Bogucewicz 4135
Jolanta Grabowska 3360
Anna Halib 3089
Beata Lamcha 3099
Grażyna Kobus 2957
Elżbieta Łuczak Kumorek 3756
Teresa Migdał 3027
Mariusz Zalewski 2936
Ogłoszenia 212997
Sprzedaż nieruchomości 193102
Finanse Gminy 1205
Budżet 28460
Budżet gminy na 2005 rok 4614
Budzet gminy na 2006 rok 6214
Budzet gminy na 2007 rok 4185
Budzet gminy na 2008 rok 5341
Budzet gminy na 2009 rok 4420
Budzet gminy na 2010 rok 3667
Budzet gminy na 2011 rok 4882
Budzet gminy na 2012 rok 5311
Budzet gminy na 2013 rok 4194
Budzet gminy na 2014 rok 5039
Majątek 5196
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4178
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4146
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 2653
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2060
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2254
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2153
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1809
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1557
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1262
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1153
Inwestycje 6474
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 4972
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4312
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4157
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 3887
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 3843
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 4650
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 3646
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 3502
Prognoza długu publicznego 5592
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 3438
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 3892
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3135
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3002
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3065
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3030
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3021
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 2787
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 2725
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 2494
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 2595
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 2531
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2272
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2339
Zadania zlecone 2304
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 3207
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 2756
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2101
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2074
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2148
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2046
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 2707
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 1914
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 1800
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1615
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2099
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 1635
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 1528
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2447
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1313
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1291
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 1908
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1247
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1205
Co, jak i gdzie załatwić 82333
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 247851
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 7796
Archiwum 18305
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2778
Konkursy ofert 18088
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 85746
Wyniki otwartych konkursów ofert 12357
Małe granty (art. 19a) 24443
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 6079
Konsultacje 6150
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4012
Programy rozwojowe 482
Plan Rozwoju Lokalnego 23077
na lata 2004-2006 3231
na lata 2008-2013 5520
Strategia Rozwoju Gminy 11801
Program Ochrony Środowiska 9721
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 6809
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25077
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1238
Pomoc materialna dla uczniów 2494
Stypendium szkolne 23683
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6136
Zasiłek szkolny 9829
Azbest 14906
Dzierżawa nieruchomości 26854
Informacje o środowisku 8145
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 8364
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2220
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 2905
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2344
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 3585
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 1961
Program ochrony środowiska 5492
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 756
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2000
Kontrola i audyt 6086
Kontrola 2758
Kontrola wewnętrzna 6136
Kontrole zewnętrzne 1495
2014 572
Regionalna Izba Obrachunkowa 1336
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1090
Lubuski Urząd Wojewódzki 728
2013 1015
Państwowa Inspekcja Pracy 1706
2012 1149
Lubuski Urząd Wojewódzki 1955
Lubuski Urząd Wojewódzki 1575
2011 1402
Najwyższa Izba Kontroli 1794
Państwowa Inspekcja Pracy 1780
2010 1274
Najwyższa Izba Kontroli 1842
Państwowa Inspekcja Pracy 10817
2009 1308
Lubuski Urząd Wojewódzki 1934
Regionalna Izba Obrachunkowa 1754
2008 1188
Państwowa Inspekcja Pracy 1434
2007 1207
Komenda Wojewódzka Policji 1550
Krajowe Biuro Wyborcze 1918
Najwyższa Izba Kontroli 1383
Regionalna Izba Obrachunkowa 1944
2006 1209
Lubuski Urząd Wojewódzki 1961
Audyt 7081
Zapytania ofertowe 20349
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5220
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 9416
Gospodarka niskoemisyjna 5264

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 12644
Instrukcja 12035
Mapa biuletynu 11884
Informacja dla osób niesłyszących 3955
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4056
Zespół redakcyjny 2937
Statystyki 3331
Rejestr zmian 328374
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu