ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 11730
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 4174
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 6732
Komisje Rady Gminy 3082
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 7685
Urząd Gminy Zielona Góra 469
Kierownictwo Urzędu 8643
Regulamin organizacyjny 2520
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 65832
Straż Gminna 7326
Jednostki organizacyjne 1087
Przedszkola 60216
Szkoły Podstawowe 29731
Szkoły Gimnazjalne 16280
Biblioteka 9671
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9338
Zadania GOPS 4297
Formy pomocy 3549
Zasiłek stały 2886
Zasiłek okresowy 3020
Zasiłek celowy 2936
Zasady przyznawania pomocy 3397
Pracownicy socjalni i rejony 3503
Świadczenia rodzinne 4634
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 8452
Zasiłek pielęgnacyjny 3662
Świadczenie pielęgnacyjne. 3251
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3327
Zaliczka alimentacyjna 3011
Dodatki mieszkaniowe 4190
Komunalny Zakład Gospodarczy 9681
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 8814
Rejestr Instytucji Kultury 8926
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10386
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 10777
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9093

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 409
Statut Gminy 13872
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 14463
Uchwały Rady Gminy 35408
rok 2014 111230
rok 2013 85047
rok 2012 58613
rok 2011 70156
rok 2010 68380
rok 2008 57318
rok 2007 62995
rok 2006 68083
rok 2005 59751
rok 2009 58489
rok 2004 45763
rok 2003 24108
Protokoły Rady Gminy 9266
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5668
Protokół z dnia 19.10.2004r 5793
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4851
Protokół z dnia 14.12.2004r 6012
Protokół z dnia 29.12.2004r 5330
Protokół z dnia 28.01.2005r 5377
Protokół z dnia 28.02.2005r 4834
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5771
Protokół z dnia 19.04.2005r. 5428
Protokół z dnia 06.05.2005r 4827
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4863
Protokół z dnia 13.08.2005r. 5380
Protokół z dnia 31.08.2005r. 6491
Protokół z dnia 07.10.2005r. 5370
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4888
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4649
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4558
Protokół z dnia 30.12.2005r. 5011
Protokół z dnia 10.02.2006r 5546
Protokół z dnia 03.03.2006r. 5475
Protokół z dnia 31.03.2006r. 5301
Protokół z dnia 28.04.2006r. 5220
Protokół z dnia 25.05.2006r. 5465
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5828
Protokół z dnia 22.08.2006r 4391
Protokół z dnia 16.09.2006r 4323
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4608
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 4171
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4976
Protokół z dnia 04.12.2006r. 4280
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3730
Protokół z dnia 08.02.2007r. 4306
Protokół z dnia 01.03.2007r. 4187
Protokół z dnia 31.03.2007r. 4072
Protokół z dnia 20.04.2007 4063
Protokół z dnia 17.05.2007 3716
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3976
Protokół z dnia 24.07.2007r 3969
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3812
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3647
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3827
Protokół z dnia 30.11.2007r 3681
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3921
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3743
Protokół z dnia 31.02.2008r 3745
Protokół z dnia 04.03.2008r 3594
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3571
Protokół z dnia 21.05.2008r 3281
Protokół z dnia 27.06.2008r 3344
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3581
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3485
Protokół z dnia 29.10.2008r 3520
Protokół z dnia 19.11.2008r 3505
Protokół z dnia 04.12.2008r. 3310
Protokół z dnia 30.12.2008r. 3324
Protokół z dnia 03.03.2009r. 3343
Protokół z dnia 24.04.2009r. 3339
Protokół z dnia 24.07.2009r. 3236
Protokół z dnia 10.07.2009r. 3181
Protokół z dnia 22.06.2009r. 3332
Protokół z dnia 26.08.2009r. 3216
Protokół z dnia 29.09.2009r. 3259
Protokół z dnia 29.10.2009r. 3249
Protokół z dnia 03.12.2009r. 3157
Protokół z dnia 14.12.2009r. 3241
Protokół z dnia 29.12.2009r. 3181
Protokół z dnia 07.01.2010r. 3340
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2479
Protokół z dnia 25.01.2010r. 3046
Protokół z dnia 04.03.2010r 3364
Protokół z dnia 02.04.2010 3292
Protokół z dnia 27.04.2010 3201
Protokół z dnia 31.05.2010r. 3143
Protokół z dnia 08.07.2010r 3156
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 3189
Protokół z dnia 24.09.2010r. 3224
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2924
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2783
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2953
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2886
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2824
Protokół z dnia 17.04.2011r. 2193
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2894
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2875
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2822
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2753
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2954
Protokół z dnia 31.08.2011r 2919
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2841
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2457
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2811
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2511
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2856
Protokół z dnia 27.06.2012r 2887
Protokół z dnia 27.07.2012r 2531
Protokół z dnia 22.08.2012r 2835
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2526
Protokół z dnia 26.10.2012r. 2374
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2809
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2786
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1681
Protokół z dnia 01.03.2013r. 2106
Protokół z dnia 27.03.2013r. 2353
Protokół z dnia 25.04.2013r 2780
Protokół z dnia 21.05.2013r 1472
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2571
Protokół z dnia 26.06.2013r 2544
Protokół z dnia25.07.2013r.. 2399
Protokół z dnia 27.08.2013r 2060
Protokół z dnia 30.09.2013r 2625
Protokół z dnia 08.10.2013r 2396
Protokół z dnia 19.10.2013r 1342
Protokół z dnia 31.10.2013r 1123
Protokół z dnia 29.11.2013r. 2384
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1669
Protokół z dnia 31.01.2014r 2147
Protokół z dnia 07.02.2014r. 2350
Protokół z dnia28.03.2014r. 2055
Protokół z dnia 14.03.2014r. 2106
Protokół z dnia 10.04.2014r. 2317
Protokół z dnia 18.04.2014r. 2399
Protokół z dnia 25.04.2014r 2272
Protokół z dnia 12.05.2014r 2211
Protokół z dnia 05.06.2014r 2235
Protokół z dnia 18.06.2014r 1910
Protokół z dnia 08.07.2014r 1971
Protokół z dnia 14.07.2014r 2009
Protokół z dnia 25.07.2014r. 867
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 2205
Protokół z dnia 30.09.2014r. 2199
Protokół z dnia 29.X.2014r. 2083
Protokół z dnia 07.11.2014r. 2010
Protokół z dnia 07.11.2014r 794
Protokół z dnia 28.11.2014r 4166
Protokół z dnia 12.12.2014r 4724
Sesja Rady Gminy 89013
Zarządzenia Wójta 10703
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7819
2014 21425
2013 19608
2012 18240
2010 8757
2008 5535
2011 12860
2007 4777
2006 3159
2009 12977
Zarządzenia Wójta 38750
2014 62163
2013 41118
2009 80834
2011 16743
2012 50569
2008 80705
2010 13425
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 5171
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 29145
Przetargi 44533
Rok 2013 43741
Rok 2012 27819
Rok 2011 31280
Rok 2010 43532
Rok 2009 32033
Obwieszczenia 2415
rok 2014 133993
rok 2013 113142
rok 2012 67802
rok 2010 83290
rok 2009 77092
rok 2007 137509
rok 2008 67749
rok 2006 64998
rok 2011 51967
rok 2004 34079
rok 2005 60280
rok 2003 3929
Konsultacje 465
rok 2014 27713
rok 2010 4486
Oświadczenia majątkowe 1087
Rada Gminy 2010-2014 4945
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 6062
Jerzy Robert Żetecki 5671
Ireneusz Grzegorz Rypson 5279
Mariusz Rosik 5613
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 5255
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 5407
Wiesław Kuchta 6942
Robert Ryszard Jankowski 5836
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 5937
Tadeusz Szczepan Borek 5151
Dorota Danuta Bojar Bartoch 6878
Jarosław Berent 6792
Piotr Mirosław Bandosz 5735
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 5832
Jacek Rusinski 7433
Rada Gminy 2006-2010 22447
Barta Józef 8634
Berent Jarosław 9545
Borek Tadeusz 8926
Jargas Mieczysław 8146
Kuchta Wiesław 8836
Naskręt Tadeusz 8372
Rosik Mariusz 8701
Rusiński Jacek 8741
Rypson Ireneusz 8007
Smoter Jan 8881
Sroczyński Tomasz 10557
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 9373
Walczak Henryk 8334
Wysocka Hanna 8632
Żetecki Jerzy 8523
Rada Gminy 2002-2006 9346
Z. Rabęda 7543
J. Barta 7434
T. Borek 7439
H. Wysocka 6935
R. Jantarska 6977
M. Jargas 6947
E. Jaworska 6947
W. Litecka 6808
G. Moszkowicz 7172
P. Przespolewski 6916
J. Smoter 7372
M. Soppa 7712
B. Szała 6611
C. Śnieżko 6952
H. Walczak 7435
Pracownicy Urzędu Gminy 13748
Wójt 17858
Z-ca Wójta 13801
Skarbnik 14109
Sekretarz 15295
Z-ca Skarbnika 11577
Kierownik RGG 13089
Kierownik RPP 9946
Kierownik ROA 13104
Kierownik RIT 5896
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9825
A. Fediuk 12474
L. Klim 12312
I. Nijaki 14044
W. Towpik 12765
E. Januszewska 11386
D. Zabłocka 11359
W. Dejnega 11982
J. Jasińska 11310
E. Kosowska-Pallasch 11741
U. Juszczak 10872
Zbigniew Michalski 9978
W. Grabowska 6828
J. Maryniuk 2482
M. Zdanowicz 2608
W. Kondras 2493
A. Szlachetka 1556
Oświadczenia majątkowe archiwum 2115
K.Sroczyński 5315
A. Jaroszuk 2632
E. Niemczyk 1982
Oświadczenia 15690
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4982
Danuta Zabłocka 3561
Elzbieta Januszewska 3466
Leszek Klim 3578
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5321
Irenesz Bogucewicz 4599
Ewa Balcerek 4546
Krystyna Belda 4298
Marlena Bielawska 4620
Urszula Bieniaszewska 4359
Henryk Chmura 4508
Anna Dragan 5123
Ewa Fogiel 4446
Iwona Grabowska 4612
Jolanta Grabowska 4395
Stanisława Gralak 4712
Wiesława Gruszczyńska 4415
Anna Halip 5131
Lidia Hałas 4618
Alicja Heliniak 4379
Ryszard Huczek 5288
Irena Jakuszyk 4349
Grażyna Kobus 4454
Kozioł Danuta 4233
Maria Kowalska - Szeliga 4598
Kowalski Stefan 4174
Kret Ryszard 4381
Ryszarda Kryś 4364
Robert Kubicki 5324
Grażyna Kujawa 4632
Elżbieta Łuczak - Kumorek 5265
Beata Lamcha 4430
Anna Langner 4783
Teresa Migdał 4176
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 5183
Małgorzata Osrowska 4233
Krystyna Patyk 4395
Andrzej Plachecki 4068
Elżbieta Pracel 4452
Mariola Różbicka 4434
Jan Rusak 5586
Krzysztof Słowiński 4634
Elżbieta Srebniak 4283
Jgnacy Surdy 4420
Grażyna Szczepaniak 4628
Stanisław Szczepaniak 4627
Janina Szewczyk 4316
Aleksandra Szymańska 4510
Dorota Taczkowska 4447
Marta Torchała 4560
Helena Trymbulak 4322
Bartłomiej Urbanowski 4411
Joanna Zabłocka 4451
Krystyna Zalewska 5272
Mariusz Zalewski 4491
Anna Żuk 5335
Elżbieta Świercz 3751
Emilia Gaik 4282
Anna Elżbieta Winograd 4010
Barbara Marzena Siemieniec 4090
Wioletta Pietrań - Szot 4001
Edyta Barańska 3375
Kamila Anna Zbierska 4078
Halina Małgorzata Milak 3429
Adrianna Maria Kociszewska 2731
Jerzy Halasz 3431
Ewelina Gomułka 3769
Magdalena Piotrowska 3865
Bartosz Klimkowski 4891
Elzbieta Masiul 3394
Andrzej Gedrange 6045
Agnieszka Misiuk 3771
Ewa Olejniczak 4133
Mariusz Nowicki 3371
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4472
Krystyna Chmielarczyk 3628
Waldemar Franciszek Dejnega 3768
Anna Irena Fediuk 3643
Elżbieta Januszewska 3728
Jolanta Maria Jasińska 5114
Urszula Juszczak 3914
Leszek Klim 4379
Elżbieta Majewska 3811
Edyta Monika Niemczyk 3928
Ireneusz Nijaki 4028
Krzysztof Andrzej Sroczyński 4060
Maria Sztandera 4190
Witold Towpik 4219
Danuta Zabłocka 3930
Zbigniew Michalski 3405
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3983
Barta Józef 3083
Berent Jarosław 3352
Borek Tadeusz 3480
Jargas Mieczysław 3190
Kuchta Wiesław 3138
Naskręt Tadeusz 3108
Rosik Mariusz 3554
Rusiński Jacek 3363
Rypson Ireneusz 3383
Smoter Jan 3266
Sroczyński Tomasz 3407
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3673
Walczak Henryk 3052
Wysocka Hanna 3440
Żetecki Jerzy 3409
Henryk Walczak 3235
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4421
Urszula Danuta Bieniaszewska 3539
Ireneusz Bogucewicz 4734
Jolanta Grabowska 3933
Anna Halib 3697
Beata Lamcha 3647
Grażyna Kobus 3556
Elżbieta Łuczak Kumorek 4426
Teresa Migdał 3605
Mariusz Zalewski 3517
Ogłoszenia 266660
Sprzedaż nieruchomości 230254
Finanse Gminy 1213
Budżet 29613
Budżet gminy na 2005 rok 5205
Budzet gminy na 2006 rok 7716
Budzet gminy na 2007 rok 5014
Budzet gminy na 2008 rok 6638
Budzet gminy na 2009 rok 5522
Budzet gminy na 2010 rok 4579
Budzet gminy na 2011 rok 6406
Budzet gminy na 2012 rok 7338
Budzet gminy na 2013 rok 5948
Budzet gminy na 2014 rok 7699
Majątek 5541
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4882
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4899
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 3382
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2705
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2969
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2889
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2472
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 2237
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1928
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1791
Inwestycje 7193
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5612
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 5040
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4806
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4623
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4592
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5661
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 4430
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 4262
Prognoza długu publicznego 7359
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 4105
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4686
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3925
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3748
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3731
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3783
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3755
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3563
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3373
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 3184
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 3364
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 3279
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2993
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 3074
Zadania zlecone 3072
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 4238
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3534
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2840
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2786
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2723
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2756
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3502
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2565
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2496
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2196
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2943
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 2338
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 2203
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3532
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1978
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1851
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 3049
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1951
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1950
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 240
Co, jak i gdzie załatwić 120150
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 277171
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8616
Archiwum 23379
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2845
Konkursy ofert 18160
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 105641
Wyniki otwartych konkursów ofert 20423
Małe granty (art. 19a) 43847
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 7754
Konsultacje 8810
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 6272
Programy rozwojowe 491
Plan Rozwoju Lokalnego 24257
na lata 2004-2006 3889
na lata 2008-2013 6103
Strategia Rozwoju Gminy 12779
Program Ochrony Środowiska 10812
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7775
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 27265
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1485
Pomoc materialna dla uczniów 2546
Stypendium szkolne 25627
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6642
Zasiłek szkolny 10664
Azbest 17720
Dzierżawa nieruchomości 33690
Informacje o środowisku 8983
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 9377
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2769
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3574
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2989
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 4676
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2780
Program ochrony środowiska 9211
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 1050
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2324
Kontrola i audyt 6771
Kontrola 3092
Kontrola wewnętrzna 10051
Kontrole zewnętrzne 1808
2014 785
Regionalna Izba Obrachunkowa 2081
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1865
Lubuski Urząd Wojewódzki 1269
2013 1308
Państwowa Inspekcja Pracy 2573
2012 1448
Lubuski Urząd Wojewódzki 3091
Lubuski Urząd Wojewódzki 2341
2011 1739
Najwyższa Izba Kontroli 2627
Państwowa Inspekcja Pracy 2564
2010 1548
Najwyższa Izba Kontroli 2638
Państwowa Inspekcja Pracy 17170
2009 1632
Lubuski Urząd Wojewódzki 2606
Regionalna Izba Obrachunkowa 2507
2008 1460
Państwowa Inspekcja Pracy 1986
2007 1502
Komenda Wojewódzka Policji 2104
Krajowe Biuro Wyborcze 2724
Najwyższa Izba Kontroli 1894
Regionalna Izba Obrachunkowa 2731
2006 1494
Lubuski Urząd Wojewódzki 2820
Audyt 8667
Zapytania ofertowe 24354
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5476
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 11493
Gospodarka niskoemisyjna 7321

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 13803
Instrukcja 13133
Mapa biuletynu 12829
Informacja dla osób niesłyszących 5014
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5075
Zespół redakcyjny 3571
Statystyki 4208
Rejestr zmian 552054
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu