ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 9546
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 3245
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 5571
Komisje Rady Gminy 2445
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 6828
Urząd Gminy Zielona Góra 461
Kierownictwo Urzędu 7271
Regulamin organizacyjny 2006
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 59953
Straż Gminna 6250
Jednostki organizacyjne 1074
Przedszkola 56606
Szkoły Podstawowe 27360
Szkoły Gimnazjalne 15096
Biblioteka 9611
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9322
Zadania GOPS 3886
Formy pomocy 3221
Zasiłek stały 2592
Zasiłek okresowy 2663
Zasiłek celowy 2551
Zasady przyznawania pomocy 2943
Pracownicy socjalni i rejony 3106
Świadczenia rodzinne 4148
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 7258
Zasiłek pielęgnacyjny 3196
Świadczenie pielęgnacyjne. 2799
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2878
Zaliczka alimentacyjna 2650
Dodatki mieszkaniowe 3657
Komunalny Zakład Gospodarczy 9545
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 7333
Rejestr Instytucji Kultury 7868
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8499
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 8758
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7266

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 398
Statut Gminy 13168
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 12820
Uchwały Rady Gminy 34261
rok 2014 79364
rok 2013 61645
rok 2012 42537
rok 2011 50728
rok 2010 54590
rok 2008 42746
rok 2007 45342
rok 2006 49218
rok 2005 43553
rok 2009 42028
rok 2004 33937
rok 2003 19703
Protokoły Rady Gminy 8839
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5093
Protokół z dnia 19.10.2004r 5267
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4391
Protokół z dnia 14.12.2004r 5462
Protokół z dnia 29.12.2004r 4741
Protokół z dnia 28.01.2005r 4876
Protokół z dnia 28.02.2005r 4201
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5156
Protokół z dnia 19.04.2005r. 4791
Protokół z dnia 06.05.2005r 4175
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4220
Protokół z dnia 13.08.2005r. 4735
Protokół z dnia 31.08.2005r. 5796
Protokół z dnia 07.10.2005r. 4778
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4226
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4118
Protokół z dnia 15.12.2005r. 3973
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4285
Protokół z dnia 10.02.2006r 4970
Protokół z dnia 03.03.2006r. 4794
Protokół z dnia 31.03.2006r. 4848
Protokół z dnia 28.04.2006r. 4592
Protokół z dnia 25.05.2006r. 4778
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5189
Protokół z dnia 22.08.2006r 3739
Protokół z dnia 16.09.2006r 3644
Protokół z dnia 05.10.2006r. 3947
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 3565
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4311
Protokół z dnia 04.12.2006r. 3734
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3270
Protokół z dnia 08.02.2007r. 3663
Protokół z dnia 01.03.2007r. 3645
Protokół z dnia 31.03.2007r. 3467
Protokół z dnia 20.04.2007 3414
Protokół z dnia 17.05.2007 3201
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3369
Protokół z dnia 24.07.2007r 3236
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3311
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3179
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3196
Protokół z dnia 30.11.2007r 3112
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3314
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3158
Protokół z dnia 31.02.2008r 3077
Protokół z dnia 04.03.2008r 3097
Protokół z dnia 25.04.2008r. 2972
Protokół z dnia 21.05.2008r 2870
Protokół z dnia 27.06.2008r 2839
Protokół z dnia 29.08.2008r. 2900
Protokół z dnia 26.09.2008r. 2931
Protokół z dnia 29.10.2008r 2881
Protokół z dnia 19.11.2008r 2909
Protokół z dnia 04.12.2008r. 2757
Protokół z dnia 30.12.2008r. 2745
Protokół z dnia 03.03.2009r. 2784
Protokół z dnia 24.04.2009r. 2731
Protokół z dnia 24.07.2009r. 2665
Protokół z dnia 10.07.2009r. 2667
Protokół z dnia 22.06.2009r. 2669
Protokół z dnia 26.08.2009r. 2632
Protokół z dnia 29.09.2009r. 2678
Protokół z dnia 29.10.2009r. 2642
Protokół z dnia 03.12.2009r. 2566
Protokół z dnia 14.12.2009r. 2662
Protokół z dnia 29.12.2009r. 2553
Protokół z dnia 07.01.2010r. 2645
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2150
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2563
Protokół z dnia 04.03.2010r 2783
Protokół z dnia 02.04.2010 2689
Protokół z dnia 27.04.2010 2572
Protokół z dnia 31.05.2010r. 2474
Protokół z dnia 08.07.2010r 2556
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 2570
Protokół z dnia 24.09.2010r. 2588
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2337
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2292
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2299
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2319
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2267
Protokół z dnia 17.04.2011r. 1813
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2279
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2262
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2237
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2164
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2360
Protokół z dnia 31.08.2011r 2288
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2285
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2069
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2149
Protokół z dnia 02.03.2012r. 1989
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2226
Protokół z dnia 27.06.2012r 2236
Protokół z dnia 27.07.2012r 1997
Protokół z dnia 22.08.2012r 2189
Protokół z dnia 12.09.2012r. 1956
Protokół z dnia 26.10.2012r. 1900
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2239
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2124
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1326
Protokół z dnia 01.03.2013r. 1679
Protokół z dnia 27.03.2013r. 1864
Protokół z dnia 25.04.2013r 2159
Protokół z dnia 21.05.2013r 1220
Protokół z dnia 14.06.2013r. 1950
Protokół z dnia 26.06.2013r 1918
Protokół z dnia25.07.2013r.. 1869
Protokół z dnia 27.08.2013r 1612
Protokół z dnia 30.09.2013r 2066
Protokół z dnia 08.10.2013r 1806
Protokół z dnia 19.10.2013r 1143
Protokół z dnia 31.10.2013r 911
Protokół z dnia 29.11.2013r. 1823
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1287
Protokół z dnia 31.01.2014r 1602
Protokół z dnia 07.02.2014r. 1755
Protokół z dnia28.03.2014r. 1517
Protokół z dnia 14.03.2014r. 1653
Protokół z dnia 10.04.2014r. 1752
Protokół z dnia 18.04.2014r. 1830
Protokół z dnia 25.04.2014r 1738
Protokół z dnia 12.05.2014r 1652
Protokół z dnia 05.06.2014r 1681
Protokół z dnia 18.06.2014r 1361
Protokół z dnia 08.07.2014r 1443
Protokół z dnia 14.07.2014r 1435
Protokół z dnia 25.07.2014r. 695
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 1601
Protokół z dnia 30.09.2014r. 1680
Protokół z dnia 29.X.2014r. 1464
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1536
Protokół z dnia 07.11.2014r 630
Protokół z dnia 28.11.2014r 3116
Protokół z dnia 12.12.2014r 3553
Sesja Rady Gminy 67774
Zarządzenia Wójta 10375
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7709
2014 15083
2013 14064
2012 13176
2010 6290
2008 4157
2011 8723
2007 3315
2006 2599
2009 8994
Zarządzenia Wójta 38748
2014 41187
2013 30678
2009 52648
2011 11513
2012 39772
2008 52083
2010 9495
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 4568
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 25198
Przetargi 42072
Rok 2013 38902
Rok 2012 22047
Rok 2011 24448
Rok 2010 34178
Rok 2009 24693
Obwieszczenia 2374
rok 2014 100615
rok 2013 83494
rok 2012 45906
rok 2010 59979
rok 2009 54526
rok 2007 105380
rok 2008 52827
rok 2006 51619
rok 2011 39718
rok 2004 25019
rok 2005 44120
rok 2003 3709
Konsultacje 456
rok 2014 25472
rok 2010 3857
Oświadczenia majątkowe 1060
Rada Gminy 2010-2014 4690
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 4885
Jerzy Robert Żetecki 4458
Ireneusz Grzegorz Rypson 4134
Mariusz Rosik 4471
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 4039
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 4089
Wiesław Kuchta 5600
Robert Ryszard Jankowski 4541
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 4662
Tadeusz Szczepan Borek 3897
Dorota Danuta Bojar Bartoch 5400
Jarosław Berent 5334
Piotr Mirosław Bandosz 4496
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 4648
Jacek Rusinski 5717
Rada Gminy 2006-2010 21698
Barta Józef 7279
Berent Jarosław 8260
Borek Tadeusz 7589
Jargas Mieczysław 6953
Kuchta Wiesław 7530
Naskręt Tadeusz 6989
Rosik Mariusz 7488
Rusiński Jacek 7480
Rypson Ireneusz 6803
Smoter Jan 7601
Sroczyński Tomasz 9167
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 7972
Walczak Henryk 7004
Wysocka Hanna 7528
Żetecki Jerzy 7115
Rada Gminy 2002-2006 9122
Z. Rabęda 6289
J. Barta 6265
T. Borek 6190
H. Wysocka 5764
R. Jantarska 5770
M. Jargas 5839
E. Jaworska 5796
W. Litecka 5875
G. Moszkowicz 5977
P. Przespolewski 5842
J. Smoter 6213
M. Soppa 6555
B. Szała 5485
C. Śnieżko 5838
H. Walczak 6104
Pracownicy Urzędu Gminy 13448
Wójt 15306
Z-ca Wójta 11791
Skarbnik 11269
Sekretarz 12376
Z-ca Skarbnika 9171
Kierownik RGG 10390
Kierownik RPP 7807
Kierownik ROA 10757
Kierownik RIT 4586
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9577
A. Fediuk 9688
L. Klim 9718
I. Nijaki 11152
W. Towpik 10391
E. Januszewska 8853
D. Zabłocka 8921
W. Dejnega 9315
J. Jasińska 9622
E. Kosowska-Pallasch 9764
U. Juszczak 9069
Zbigniew Michalski 8065
W. Grabowska 5293
J. Maryniuk 1890
M. Zdanowicz 1954
W. Kondras 1889
A. Szlachetka 1126
Oświadczenia majątkowe archiwum 1870
K.Sroczyński 3940
A. Jaroszuk 2054
E. Niemczyk 1629
Oświadczenia 15153
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4721
Danuta Zabłocka 3187
Elzbieta Januszewska 3094
Leszek Klim 3176
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5059
Irenesz Bogucewicz 4169
Ewa Balcerek 4066
Krystyna Belda 3830
Marlena Bielawska 4123
Urszula Bieniaszewska 3875
Henryk Chmura 4030
Anna Dragan 4636
Ewa Fogiel 3990
Iwona Grabowska 4171
Jolanta Grabowska 3988
Stanisława Gralak 4271
Wiesława Gruszczyńska 3999
Anna Halip 4572
Lidia Hałas 4179
Alicja Heliniak 3955
Ryszard Huczek 4702
Irena Jakuszyk 3919
Grażyna Kobus 3987
Kozioł Danuta 3825
Maria Kowalska - Szeliga 4077
Kowalski Stefan 3777
Kret Ryszard 3948
Ryszarda Kryś 3866
Robert Kubicki 4777
Grażyna Kujawa 4162
Elżbieta Łuczak - Kumorek 4805
Beata Lamcha 3992
Anna Langner 4300
Teresa Migdał 3739
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 4687
Małgorzata Osrowska 3769
Krystyna Patyk 3902
Andrzej Plachecki 3631
Elżbieta Pracel 4066
Mariola Różbicka 4047
Jan Rusak 5026
Krzysztof Słowiński 4193
Elżbieta Srebniak 3870
Jgnacy Surdy 3994
Grażyna Szczepaniak 4139
Stanisław Szczepaniak 4127
Janina Szewczyk 3854
Aleksandra Szymańska 4082
Dorota Taczkowska 4054
Marta Torchała 4101
Helena Trymbulak 3892
Bartłomiej Urbanowski 3934
Joanna Zabłocka 3989
Krystyna Zalewska 4812
Mariusz Zalewski 4002
Anna Żuk 4890
Elżbieta Świercz 3337
Emilia Gaik 3812
Anna Elżbieta Winograd 3531
Barbara Marzena Siemieniec 3662
Wioletta Pietrań - Szot 3539
Edyta Barańska 3010
Kamila Anna Zbierska 3590
Halina Małgorzata Milak 2979
Adrianna Maria Kociszewska 2492
Jerzy Halasz 2890
Ewelina Gomułka 3257
Magdalena Piotrowska 3438
Bartosz Klimkowski 4114
Elzbieta Masiul 2964
Andrzej Gedrange 5033
Agnieszka Misiuk 3245
Ewa Olejniczak 3608
Mariusz Nowicki 2904
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4240
Krystyna Chmielarczyk 3238
Waldemar Franciszek Dejnega 3310
Anna Irena Fediuk 3238
Elżbieta Januszewska 3357
Jolanta Maria Jasińska 4589
Urszula Juszczak 3536
Leszek Klim 3955
Elżbieta Majewska 3436
Edyta Monika Niemczyk 3522
Ireneusz Nijaki 3616
Krzysztof Andrzej Sroczyński 3647
Maria Sztandera 3727
Witold Towpik 3679
Danuta Zabłocka 3542
Zbigniew Michalski 3023
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3755
Barta Józef 2720
Berent Jarosław 2971
Borek Tadeusz 3086
Jargas Mieczysław 2846
Kuchta Wiesław 2728
Naskręt Tadeusz 2786
Rosik Mariusz 3196
Rusiński Jacek 2981
Rypson Ireneusz 3038
Smoter Jan 2868
Sroczyński Tomasz 2993
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3314
Walczak Henryk 2699
Wysocka Hanna 3061
Żetecki Jerzy 3018
Henryk Walczak 2857
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4183
Urszula Danuta Bieniaszewska 3149
Ireneusz Bogucewicz 4301
Jolanta Grabowska 3530
Anna Halib 3217
Beata Lamcha 3249
Grażyna Kobus 3128
Elżbieta Łuczak Kumorek 3953
Teresa Migdał 3190
Mariusz Zalewski 3103
Ogłoszenia 227090
Sprzedaż nieruchomości 203072
Finanse Gminy 1206
Budżet 28829
Budżet gminy na 2005 rok 4788
Budzet gminy na 2006 rok 6567
Budzet gminy na 2007 rok 4372
Budzet gminy na 2008 rok 5649
Budzet gminy na 2009 rok 4766
Budzet gminy na 2010 rok 3965
Budzet gminy na 2011 rok 5295
Budzet gminy na 2012 rok 5813
Budzet gminy na 2013 rok 4663
Budzet gminy na 2014 rok 5775
Majątek 5309
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4396
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4376
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 2792
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2257
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2462
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2362
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1969
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1707
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1435
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1349
Inwestycje 6672
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5139
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4516
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4350
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4140
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4030
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 4968
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 3879
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 3693
Prognoza długu publicznego 6052
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 3666
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4166
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3385
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3237
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3271
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3250
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3237
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3020
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 2953
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 2704
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 2776
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 2711
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2495
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2541
Zadania zlecone 2494
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 3513
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 2990
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2334
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2279
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2332
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2275
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 2958
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2142
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 1987
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1780
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2371
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 1829
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 1736
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2798
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1490
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1455
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 2253
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1447
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1420
Co, jak i gdzie załatwić 93786
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 254782
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8038
Archiwum 19846
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2801
Konkursy ofert 18110
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 91553
Wyniki otwartych konkursów ofert 14578
Małe granty (art. 19a) 29400
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 6551
Konsultacje 6946
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4673
Programy rozwojowe 483
Plan Rozwoju Lokalnego 23455
na lata 2004-2006 3370
na lata 2008-2013 5702
Strategia Rozwoju Gminy 12090
Program Ochrony Środowiska 10052
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7145
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25835
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1312
Pomoc materialna dla uczniów 2516
Stypendium szkolne 24228
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6286
Zasiłek szkolny 10059
Azbest 15723
Dzierżawa nieruchomości 28915
Informacje o środowisku 8419
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 8688
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2383
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3112
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2531
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 3934
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2219
Program ochrony środowiska 6425
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 850
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2088
Kontrola i audyt 6304
Kontrola 2854
Kontrola wewnętrzna 7241
Kontrole zewnętrzne 1593
2014 634
Regionalna Izba Obrachunkowa 1559
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1299
Lubuski Urząd Wojewódzki 885
2013 1108
Państwowa Inspekcja Pracy 1917
2012 1244
Lubuski Urząd Wojewódzki 2290
Lubuski Urząd Wojewódzki 1765
2011 1551
Najwyższa Izba Kontroli 2034
Państwowa Inspekcja Pracy 1998
2010 1361
Najwyższa Izba Kontroli 2060
Państwowa Inspekcja Pracy 12883
2009 1416
Lubuski Urząd Wojewódzki 2132
Regionalna Izba Obrachunkowa 1925
2008 1294
Państwowa Inspekcja Pracy 1599
2007 1302
Komenda Wojewódzka Policji 1705
Krajowe Biuro Wyborcze 2143
Najwyższa Izba Kontroli 1529
Regionalna Izba Obrachunkowa 2166
2006 1290
Lubuski Urząd Wojewódzki 2208
Audyt 7524
Zapytania ofertowe 21624
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5299
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 10002
Gospodarka niskoemisyjna 5899

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 13018
Instrukcja 12358
Mapa biuletynu 12212
Informacja dla osób niesłyszących 4268
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4312
Zespół redakcyjny 3117
Statystyki 3596
Rejestr zmian 392752
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu