ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 9903
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 3378
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 5743
Komisje Rady Gminy 2550
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 6961
Urząd Gminy Zielona Góra 461
Kierownictwo Urzędu 7494
Regulamin organizacyjny 2090
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 61219
Straż Gminna 6417
Jednostki organizacyjne 1075
Przedszkola 57217
Szkoły Podstawowe 27817
Szkoły Gimnazjalne 15298
Biblioteka 9616
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9324
Zadania GOPS 3943
Formy pomocy 3265
Zasiłek stały 2637
Zasiłek okresowy 2718
Zasiłek celowy 2609
Zasady przyznawania pomocy 3008
Pracownicy socjalni i rejony 3174
Świadczenia rodzinne 4226
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 7557
Zasiłek pielęgnacyjny 3279
Świadczenie pielęgnacyjne. 2876
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2964
Zaliczka alimentacyjna 2704
Dodatki mieszkaniowe 3741
Komunalny Zakład Gospodarczy 9565
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 7585
Rejestr Instytucji Kultury 8008
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8752
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 9037
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7580

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 398
Statut Gminy 13309
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 13047
Uchwały Rady Gminy 34472
rok 2014 84454
rok 2013 65225
rok 2012 44514
rok 2011 53728
rok 2010 56335
rok 2008 44965
rok 2007 47706
rok 2006 52133
rok 2005 46069
rok 2009 44666
rok 2004 35764
rok 2003 20410
Protokoły Rady Gminy 8905
Protokół z dnia 03.09.2004r. 5187
Protokół z dnia 19.10.2004r 5356
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4454
Protokół z dnia 14.12.2004r 5548
Protokół z dnia 29.12.2004r 4842
Protokół z dnia 28.01.2005r 4971
Protokół z dnia 28.02.2005r 4318
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5275
Protokół z dnia 19.04.2005r. 4910
Protokół z dnia 06.05.2005r 4286
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4330
Protokół z dnia 13.08.2005r. 4854
Protokół z dnia 31.08.2005r. 5934
Protokół z dnia 07.10.2005r. 4867
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4330
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4202
Protokół z dnia 15.12.2005r. 4052
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4405
Protokół z dnia 10.02.2006r 5038
Protokół z dnia 03.03.2006r. 4909
Protokół z dnia 31.03.2006r. 4908
Protokół z dnia 28.04.2006r. 4691
Protokół z dnia 25.05.2006r. 4889
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5294
Protokół z dnia 22.08.2006r 3854
Protokół z dnia 16.09.2006r 3764
Protokół z dnia 05.10.2006r. 4065
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 3670
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4424
Protokół z dnia 04.12.2006r. 3816
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3343
Protokół z dnia 08.02.2007r. 3772
Protokół z dnia 01.03.2007r. 3736
Protokół z dnia 31.03.2007r. 3565
Protokół z dnia 20.04.2007 3519
Protokół z dnia 17.05.2007 3286
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3486
Protokół z dnia 24.07.2007r 3354
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3387
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3242
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3285
Protokół z dnia 30.11.2007r 3216
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3420
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3267
Protokół z dnia 31.02.2008r 3181
Protokół z dnia 04.03.2008r 3184
Protokół z dnia 25.04.2008r. 3076
Protokół z dnia 21.05.2008r 2941
Protokół z dnia 27.06.2008r 2908
Protokół z dnia 29.08.2008r. 3020
Protokół z dnia 26.09.2008r. 3033
Protokół z dnia 29.10.2008r 3003
Protokół z dnia 19.11.2008r 3023
Protokół z dnia 04.12.2008r. 2838
Protokół z dnia 30.12.2008r. 2864
Protokół z dnia 03.03.2009r. 2883
Protokół z dnia 24.04.2009r. 2844
Protokół z dnia 24.07.2009r. 2775
Protokół z dnia 10.07.2009r. 2756
Protokół z dnia 22.06.2009r. 2785
Protokół z dnia 26.08.2009r. 2738
Protokół z dnia 29.09.2009r. 2787
Protokół z dnia 29.10.2009r. 2737
Protokół z dnia 03.12.2009r. 2669
Protokół z dnia 14.12.2009r. 2766
Protokół z dnia 29.12.2009r. 2644
Protokół z dnia 07.01.2010r. 2764
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2213
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2663
Protokół z dnia 04.03.2010r 2898
Protokół z dnia 02.04.2010 2809
Protokół z dnia 27.04.2010 2671
Protokół z dnia 31.05.2010r. 2591
Protokół z dnia 08.07.2010r 2656
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 2680
Protokół z dnia 24.09.2010r. 2697
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2451
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2369
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2395
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2428
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2370
Protokół z dnia 17.04.2011r. 1885
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2400
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2366
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2348
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2272
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2456
Protokół z dnia 31.08.2011r 2384
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2370
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2123
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2249
Protokół z dnia 02.03.2012r. 2082
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2344
Protokół z dnia 27.06.2012r 2341
Protokół z dnia 27.07.2012r 2076
Protokół z dnia 22.08.2012r 2292
Protokół z dnia 12.09.2012r. 2058
Protokół z dnia 26.10.2012r. 1973
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2325
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2241
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1377
Protokół z dnia 01.03.2013r. 1744
Protokół z dnia 27.03.2013r. 1926
Protokół z dnia 25.04.2013r 2258
Protokół z dnia 21.05.2013r 1256
Protokół z dnia 14.06.2013r. 2061
Protokół z dnia 26.06.2013r 2017
Protokół z dnia25.07.2013r.. 1941
Protokół z dnia 27.08.2013r 1673
Protokół z dnia 30.09.2013r 2148
Protokół z dnia 08.10.2013r 1900
Protokół z dnia 19.10.2013r 1167
Protokół z dnia 31.10.2013r 948
Protokół z dnia 29.11.2013r. 1916
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1349
Protokół z dnia 31.01.2014r 1701
Protokół z dnia 07.02.2014r. 1857
Protokół z dnia28.03.2014r. 1604
Protokół z dnia 14.03.2014r. 1735
Protokół z dnia 10.04.2014r. 1846
Protokół z dnia 18.04.2014r. 1927
Protokół z dnia 25.04.2014r 1841
Protokół z dnia 12.05.2014r 1746
Protokół z dnia 05.06.2014r 1765
Protokół z dnia 18.06.2014r 1462
Protokół z dnia 08.07.2014r 1531
Protokół z dnia 14.07.2014r 1542
Protokół z dnia 25.07.2014r. 724
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 1694
Protokół z dnia 30.09.2014r. 1771
Protokół z dnia 29.X.2014r. 1566
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1627
Protokół z dnia 07.11.2014r 654
Protokół z dnia 28.11.2014r 3276
Protokół z dnia 12.12.2014r 3747
Sesja Rady Gminy 70707
Zarządzenia Wójta 10426
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7712
2014 15927
2013 14857
2012 13819
2010 6668
2008 4366
2011 9302
2007 3516
2006 2675
2009 9484
Zarządzenia Wójta 38748
2014 44320
2013 32168
2009 55658
2011 12265
2012 41059
2008 55777
2010 10119
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 4657
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 25888
Przetargi 42386
Rok 2013 39650
Rok 2012 22957
Rok 2011 25530
Rok 2010 35504
Rok 2009 25674
Obwieszczenia 2378
rok 2014 105247
rok 2013 87170
rok 2012 49046
rok 2010 62213
rok 2009 57232
rok 2007 108732
rok 2008 54474
rok 2006 53080
rok 2011 41180
rok 2004 25937
rok 2005 46481
rok 2003 3742
Konsultacje 456
rok 2014 25814
rok 2010 3947
Oświadczenia majątkowe 1065
Rada Gminy 2010-2014 4720
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 5049
Jerzy Robert Żetecki 4655
Ireneusz Grzegorz Rypson 4316
Mariusz Rosik 4663
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 4242
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 4307
Wiesław Kuchta 5820
Robert Ryszard Jankowski 4748
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 4865
Tadeusz Szczepan Borek 4098
Dorota Danuta Bojar Bartoch 5664
Jarosław Berent 5559
Piotr Mirosław Bandosz 4699
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 4835
Jacek Rusinski 5973
Rada Gminy 2006-2010 21803
Barta Józef 7480
Berent Jarosław 8469
Borek Tadeusz 7800
Jargas Mieczysław 7153
Kuchta Wiesław 7727
Naskręt Tadeusz 7190
Rosik Mariusz 7663
Rusiński Jacek 7667
Rypson Ireneusz 6967
Smoter Jan 7778
Sroczyński Tomasz 9357
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 8203
Walczak Henryk 7188
Wysocka Hanna 7688
Żetecki Jerzy 7322
Rada Gminy 2002-2006 9154
Z. Rabęda 6490
J. Barta 6439
T. Borek 6383
H. Wysocka 5954
R. Jantarska 5962
M. Jargas 5956
E. Jaworska 5964
W. Litecka 6010
G. Moszkowicz 6163
P. Przespolewski 6017
J. Smoter 6406
M. Soppa 6771
B. Szała 5661
C. Śnieżko 6014
H. Walczak 6286
Pracownicy Urzędu Gminy 13497
Wójt 15643
Z-ca Wójta 12036
Skarbnik 11657
Sekretarz 12794
Z-ca Skarbnika 9549
Kierownik RGG 10814
Kierownik RPP 8120
Kierownik ROA 11080
Kierownik RIT 4759
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9612
A. Fediuk 10066
L. Klim 10121
I. Nijaki 11595
W. Towpik 10728
E. Januszewska 9178
D. Zabłocka 9271
W. Dejnega 9681
J. Jasińska 9852
E. Kosowska-Pallasch 10051
U. Juszczak 9300
Zbigniew Michalski 8331
W. Grabowska 5541
J. Maryniuk 1970
M. Zdanowicz 2055
W. Kondras 1980
A. Szlachetka 1182
Oświadczenia majątkowe archiwum 1909
K.Sroczyński 4131
A. Jaroszuk 2132
E. Niemczyk 1687
Oświadczenia 15231
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4759
Danuta Zabłocka 3244
Elzbieta Januszewska 3154
Leszek Klim 3241
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5107
Irenesz Bogucewicz 4237
Ewa Balcerek 4133
Krystyna Belda 3911
Marlena Bielawska 4201
Urszula Bieniaszewska 3945
Henryk Chmura 4105
Anna Dragan 4731
Ewa Fogiel 4071
Iwona Grabowska 4244
Jolanta Grabowska 4056
Stanisława Gralak 4351
Wiesława Gruszczyńska 4063
Anna Halip 4659
Lidia Hałas 4252
Alicja Heliniak 4017
Ryszard Huczek 4790
Irena Jakuszyk 3981
Grażyna Kobus 4054
Kozioł Danuta 3888
Maria Kowalska - Szeliga 4152
Kowalski Stefan 3845
Kret Ryszard 4004
Ryszarda Kryś 3954
Robert Kubicki 4847
Grażyna Kujawa 4242
Elżbieta Łuczak - Kumorek 4880
Beata Lamcha 4064
Anna Langner 4371
Teresa Migdał 3827
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 4767
Małgorzata Osrowska 3837
Krystyna Patyk 3964
Andrzej Plachecki 3707
Elżbieta Pracel 4138
Mariola Różbicka 4109
Jan Rusak 5099
Krzysztof Słowiński 4274
Elżbieta Srebniak 3923
Jgnacy Surdy 4066
Grażyna Szczepaniak 4208
Stanisław Szczepaniak 4207
Janina Szewczyk 3919
Aleksandra Szymańska 4144
Dorota Taczkowska 4105
Marta Torchała 4184
Helena Trymbulak 3963
Bartłomiej Urbanowski 3997
Joanna Zabłocka 4063
Krystyna Zalewska 4887
Mariusz Zalewski 4081
Anna Żuk 4960
Elżbieta Świercz 3407
Emilia Gaik 3874
Anna Elżbieta Winograd 3605
Barbara Marzena Siemieniec 3729
Wioletta Pietrań - Szot 3612
Edyta Barańska 3066
Kamila Anna Zbierska 3678
Halina Małgorzata Milak 3057
Adrianna Maria Kociszewska 2530
Jerzy Halasz 2980
Ewelina Gomułka 3342
Magdalena Piotrowska 3506
Bartosz Klimkowski 4245
Elzbieta Masiul 3035
Andrzej Gedrange 5233
Agnieszka Misiuk 3334
Ewa Olejniczak 3692
Mariusz Nowicki 2981
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4277
Krystyna Chmielarczyk 3287
Waldemar Franciszek Dejnega 3381
Anna Irena Fediuk 3299
Elżbieta Januszewska 3420
Jolanta Maria Jasińska 4677
Urszula Juszczak 3589
Leszek Klim 4020
Elżbieta Majewska 3491
Edyta Monika Niemczyk 3582
Ireneusz Nijaki 3677
Krzysztof Andrzej Sroczyński 3720
Maria Sztandera 3799
Witold Towpik 3753
Danuta Zabłocka 3596
Zbigniew Michalski 3085
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3795
Barta Józef 2777
Berent Jarosław 3038
Borek Tadeusz 3138
Jargas Mieczysław 2884
Kuchta Wiesław 2796
Naskręt Tadeusz 2834
Rosik Mariusz 3246
Rusiński Jacek 3036
Rypson Ireneusz 3085
Smoter Jan 2924
Sroczyński Tomasz 3044
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3365
Walczak Henryk 2759
Wysocka Hanna 3114
Żetecki Jerzy 3077
Henryk Walczak 2901
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4226
Urszula Danuta Bieniaszewska 3208
Ireneusz Bogucewicz 4361
Jolanta Grabowska 3588
Anna Halib 3275
Beata Lamcha 3323
Grażyna Kobus 3195
Elżbieta Łuczak Kumorek 4012
Teresa Migdał 3248
Mariusz Zalewski 3161
Ogłoszenia 232984
Sprzedaż nieruchomości 206829
Finanse Gminy 1206
Budżet 28927
Budżet gminy na 2005 rok 4852
Budzet gminy na 2006 rok 6766
Budzet gminy na 2007 rok 4487
Budzet gminy na 2008 rok 5774
Budzet gminy na 2009 rok 4911
Budzet gminy na 2010 rok 4064
Budzet gminy na 2011 rok 5472
Budzet gminy na 2012 rok 6020
Budzet gminy na 2013 rok 4842
Budzet gminy na 2014 rok 6043
Majątek 5343
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4475
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4471
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 2878
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2342
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2552
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2458
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2050
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1776
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1508
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1419
Inwestycje 6760
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5213
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4591
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4419
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4223
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 4126
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 5093
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 3974
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 3790
Prognoza długu publicznego 6264
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 3732
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4259
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3472
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3321
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3339
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3345
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3320
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 3124
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 3011
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 2785
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 2864
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 2779
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2564
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2627
Zadania zlecone 2575
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 3620
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 3068
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2417
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2354
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2392
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2351
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3015
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2198
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 2062
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1813
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2464
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 1899
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 1815
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2891
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1566
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1501
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 2393
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1502
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1496
Co, jak i gdzie załatwić 97248
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 258172
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 8127
Archiwum 20427
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2811
Konkursy ofert 18119
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 93716
Wyniki otwartych konkursów ofert 15232
Małe granty (art. 19a) 30811
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 6732
Konsultacje 7142
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4912
Programy rozwojowe 483
Plan Rozwoju Lokalnego 23570
na lata 2004-2006 3430
na lata 2008-2013 5754
Strategia Rozwoju Gminy 12196
Program Ochrony Środowiska 10178
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7246
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26103
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1330
Pomoc materialna dla uczniów 2524
Stypendium szkolne 24430
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6337
Zasiłek szkolny 10153
Azbest 16023
Dzierżawa nieruchomości 29612
Informacje o środowisku 8503
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 8785
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2433
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3178
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2624
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 4057
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2310
Program ochrony środowiska 6816
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 879
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2138
Kontrola i audyt 6382
Kontrola 2886
Kontrola wewnętrzna 7638
Kontrole zewnętrzne 1624
2014 658
Regionalna Izba Obrachunkowa 1633
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1386
Lubuski Urząd Wojewódzki 936
2013 1137
Państwowa Inspekcja Pracy 2014
2012 1277
Lubuski Urząd Wojewódzki 2415
Lubuski Urząd Wojewódzki 1849
2011 1578
Najwyższa Izba Kontroli 2133
Państwowa Inspekcja Pracy 2090
2010 1390
Najwyższa Izba Kontroli 2150
Państwowa Inspekcja Pracy 13665
2009 1453
Lubuski Urząd Wojewódzki 2193
Regionalna Izba Obrachunkowa 2001
2008 1323
Państwowa Inspekcja Pracy 1655
2007 1335
Komenda Wojewódzka Policji 1757
Krajowe Biuro Wyborcze 2231
Najwyższa Izba Kontroli 1577
Regionalna Izba Obrachunkowa 2257
2006 1325
Lubuski Urząd Wojewódzki 2300
Audyt 7656
Zapytania ofertowe 22060
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5329
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 10225
Gospodarka niskoemisyjna 6095

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 13128
Instrukcja 12458
Mapa biuletynu 12315
Informacja dla osób niesłyszących 4366
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4384
Zespół redakcyjny 3192
Statystyki 3692
Rejestr zmian 408051
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu