ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 8765
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 2950
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 5124
Komisje Rady Gminy 2232
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 6562
Urząd Gminy Zielona Góra 461
Kierownictwo Urzędu 6873
Regulamin organizacyjny 1834
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 58042
Straż Gminna 5839
Jednostki organizacyjne 1074
Przedszkola 55390
Szkoły Podstawowe 26450
Szkoły Gimnazjalne 14689
Biblioteka 9606
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9318
Zadania GOPS 3772
Formy pomocy 3113
Zasiłek stały 2495
Zasiłek okresowy 2566
Zasiłek celowy 2452
Zasady przyznawania pomocy 2812
Pracownicy socjalni i rejony 2944
Świadczenia rodzinne 4019
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 6808
Zasiłek pielęgnacyjny 3051
Świadczenie pielęgnacyjne. 2658
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2750
Zaliczka alimentacyjna 2517
Dodatki mieszkaniowe 3455
Komunalny Zakład Gospodarczy 9476
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 6838
Rejestr Instytucji Kultury 7534
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7859
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 8093
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6647

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 397
Statut Gminy 12919
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 12357
Uchwały Rady Gminy 33859
rok 2014 68633
rok 2013 54484
rok 2012 38773
rok 2011 44449
rok 2010 49986
rok 2008 38711
rok 2007 41311
rok 2006 44474
rok 2005 39343
rok 2009 37221
rok 2004 29886
rok 2003 18427
Protokoły Rady Gminy 8696
Protokół z dnia 03.09.2004r. 4912
Protokół z dnia 19.10.2004r 5111
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4254
Protokół z dnia 14.12.2004r 5293
Protokół z dnia 29.12.2004r 4539
Protokół z dnia 28.01.2005r 4693
Protokół z dnia 28.02.2005r 4012
Protokół z dnia 31.03.2005r. 4987
Protokół z dnia 19.04.2005r. 4611
Protokół z dnia 06.05.2005r 4031
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4039
Protokół z dnia 13.08.2005r. 4581
Protokół z dnia 31.08.2005r. 5627
Protokół z dnia 07.10.2005r. 4621
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4088
Protokół z dnia 29.11.2005r. 3947
Protokół z dnia 15.12.2005r. 3828
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4122
Protokół z dnia 10.02.2006r 4822
Protokół z dnia 03.03.2006r. 4589
Protokół z dnia 31.03.2006r. 4695
Protokół z dnia 28.04.2006r. 4418
Protokół z dnia 25.05.2006r. 4607
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5035
Protokół z dnia 22.08.2006r 3532
Protokół z dnia 16.09.2006r 3462
Protokół z dnia 05.10.2006r. 3798
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 3390
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4160
Protokół z dnia 04.12.2006r. 3564
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3143
Protokół z dnia 08.02.2007r. 3504
Protokół z dnia 01.03.2007r. 3465
Protokół z dnia 31.03.2007r. 3302
Protokół z dnia 20.04.2007 3255
Protokół z dnia 17.05.2007 3056
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3197
Protokół z dnia 24.07.2007r 3042
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3140
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3060
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3038
Protokół z dnia 30.11.2007r 2956
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3122
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3007
Protokół z dnia 31.02.2008r 2938
Protokół z dnia 04.03.2008r 2958
Protokół z dnia 25.04.2008r. 2796
Protokół z dnia 21.05.2008r 2739
Protokół z dnia 27.06.2008r 2714
Protokół z dnia 29.08.2008r. 2701
Protokół z dnia 26.09.2008r. 2732
Protokół z dnia 29.10.2008r 2678
Protokół z dnia 19.11.2008r 2726
Protokół z dnia 04.12.2008r. 2584
Protokół z dnia 30.12.2008r. 2570
Protokół z dnia 03.03.2009r. 2616
Protokół z dnia 24.04.2009r. 2544
Protokół z dnia 24.07.2009r. 2500
Protokół z dnia 10.07.2009r. 2507
Protokół z dnia 22.06.2009r. 2512
Protokół z dnia 26.08.2009r. 2469
Protokół z dnia 29.09.2009r. 2486
Protokół z dnia 29.10.2009r. 2470
Protokół z dnia 03.12.2009r. 2393
Protokół z dnia 14.12.2009r. 2485
Protokół z dnia 29.12.2009r. 2386
Protokół z dnia 07.01.2010r. 2462
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2030
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2398
Protokół z dnia 04.03.2010r 2580
Protokół z dnia 02.04.2010 2502
Protokół z dnia 27.04.2010 2388
Protokół z dnia 31.05.2010r. 2294
Protokół z dnia 08.07.2010r 2377
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 2381
Protokół z dnia 24.09.2010r. 2417
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2181
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2146
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2147
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2180
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2120
Protokół z dnia 17.04.2011r. 1708
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2102
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2101
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2067
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2023
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2178
Protokół z dnia 31.08.2011r 2140
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2112
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 1958
Protokół z dnia 29.12.2011r. 1968
Protokół z dnia 02.03.2012r. 1855
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2058
Protokół z dnia 27.06.2012r 2065
Protokół z dnia 27.07.2012r 1848
Protokół z dnia 22.08.2012r 2046
Protokół z dnia 12.09.2012r. 1807
Protokół z dnia 26.10.2012r. 1764
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2069
Protokół z dnia 28.12.2012r. 1941
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1242
Protokół z dnia 01.03.2013r. 1569
Protokół z dnia 27.03.2013r. 1753
Protokół z dnia 25.04.2013r 1974
Protokół z dnia 21.05.2013r 1120
Protokół z dnia 14.06.2013r. 1812
Protokół z dnia 26.06.2013r 1726
Protokół z dnia25.07.2013r.. 1730
Protokół z dnia 27.08.2013r 1482
Protokół z dnia 30.09.2013r 1880
Protokół z dnia 08.10.2013r 1660
Protokół z dnia 19.10.2013r 1076
Protokół z dnia 31.10.2013r 845
Protokół z dnia 29.11.2013r. 1697
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1206
Protokół z dnia 31.01.2014r 1455
Protokół z dnia 07.02.2014r. 1557
Protokół z dnia28.03.2014r. 1389
Protokół z dnia 14.03.2014r. 1513
Protokół z dnia 10.04.2014r. 1565
Protokół z dnia 18.04.2014r. 1653
Protokół z dnia 25.04.2014r 1558
Protokół z dnia 12.05.2014r 1460
Protokół z dnia 05.06.2014r 1542
Protokół z dnia 18.06.2014r 1217
Protokół z dnia 08.07.2014r 1274
Protokół z dnia 14.07.2014r 1308
Protokół z dnia 25.07.2014r. 624
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 1427
Protokół z dnia 30.09.2014r. 1522
Protokół z dnia 29.X.2014r. 1311
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1352
Protokół z dnia 07.11.2014r 561
Protokół z dnia 28.11.2014r 2819
Protokół z dnia 12.12.2014r 3202
Sesja Rady Gminy 62140
Zarządzenia Wójta 10262
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7703
2014 13209
2013 12696
2012 12000
2010 5630
2008 3699
2011 7684
2007 2939
2006 2414
2009 8071
Zarządzenia Wójta 38745
2014 34671
2013 27374
2009 44483
2011 10058
2012 36215
2008 43826
2010 8381
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 4399
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 23966
Przetargi 41202
Rok 2013 37397
Rok 2012 20398
Rok 2011 22454
Rok 2010 31416
Rok 2009 22922
Obwieszczenia 2363
rok 2014 91730
rok 2013 75920
rok 2012 40141
rok 2010 53466
rok 2009 48146
rok 2007 97151
rok 2008 48258
rok 2006 46807
rok 2011 35516
rok 2004 22604
rok 2005 38377
rok 2003 3624
Konsultacje 455
rok 2014 24794
rok 2010 3659
Oświadczenia majątkowe 1049
Rada Gminy 2010-2014 4598
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 4575
Jerzy Robert Żetecki 4115
Ireneusz Grzegorz Rypson 3734
Mariusz Rosik 4145
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 3724
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 3788
Wiesław Kuchta 5091
Robert Ryszard Jankowski 4102
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 4366
Tadeusz Szczepan Borek 3575
Dorota Danuta Bojar Bartoch 4891
Jarosław Berent 4895
Piotr Mirosław Bandosz 4091
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 4322
Jacek Rusinski 5251
Rada Gminy 2006-2010 21418
Barta Józef 6903
Berent Jarosław 7878
Borek Tadeusz 7214
Jargas Mieczysław 6592
Kuchta Wiesław 7211
Naskręt Tadeusz 6707
Rosik Mariusz 7127
Rusiński Jacek 7129
Rypson Ireneusz 6453
Smoter Jan 7216
Sroczyński Tomasz 8735
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 7546
Walczak Henryk 6613
Wysocka Hanna 7172
Żetecki Jerzy 6743
Rada Gminy 2002-2006 9047
Z. Rabęda 5924
J. Barta 5893
T. Borek 5819
H. Wysocka 5397
R. Jantarska 5425
M. Jargas 5593
E. Jaworska 5410
W. Litecka 5544
G. Moszkowicz 5678
P. Przespolewski 5511
J. Smoter 5844
M. Soppa 6147
B. Szała 5213
C. Śnieżko 5553
H. Walczak 5771
Pracownicy Urzędu Gminy 13331
Wójt 14611
Z-ca Wójta 11169
Skarbnik 10671
Sekretarz 11673
Z-ca Skarbnika 8513
Kierownik RGG 9530
Kierownik RPP 7118
Kierownik ROA 10144
Kierownik RIT 4295
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9494
A. Fediuk 8861
L. Klim 8942
I. Nijaki 10268
W. Towpik 9559
E. Januszewska 8206
D. Zabłocka 8359
W. Dejnega 8386
J. Jasińska 9059
E. Kosowska-Pallasch 9035
U. Juszczak 8589
Zbigniew Michalski 7509
W. Grabowska 4768
J. Maryniuk 1722
M. Zdanowicz 1815
W. Kondras 1701
A. Szlachetka 996
Oświadczenia majątkowe archiwum 1795
K.Sroczyński 3497
A. Jaroszuk 1917
E. Niemczyk 1523
Oświadczenia 14963
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4651
Danuta Zabłocka 3058
Elzbieta Januszewska 2956
Leszek Klim 3048
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 4976
Irenesz Bogucewicz 4040
Ewa Balcerek 3933
Krystyna Belda 3701
Marlena Bielawska 3989
Urszula Bieniaszewska 3757
Henryk Chmura 3902
Anna Dragan 4505
Ewa Fogiel 3846
Iwona Grabowska 4057
Jolanta Grabowska 3840
Stanisława Gralak 4148
Wiesława Gruszczyńska 3864
Anna Halip 4455
Lidia Hałas 4041
Alicja Heliniak 3833
Ryszard Huczek 4555
Irena Jakuszyk 3793
Grażyna Kobus 3859
Kozioł Danuta 3689
Maria Kowalska - Szeliga 3943
Kowalski Stefan 3661
Kret Ryszard 3836
Ryszarda Kryś 3702
Robert Kubicki 4634
Grażyna Kujawa 4040
Elżbieta Łuczak - Kumorek 4658
Beata Lamcha 3856
Anna Langner 4172
Teresa Migdał 3608
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 4534
Małgorzata Osrowska 3636
Krystyna Patyk 3782
Andrzej Plachecki 3508
Elżbieta Pracel 3933
Mariola Różbicka 3933
Jan Rusak 4914
Krzysztof Słowiński 4042
Elżbieta Srebniak 3750
Jgnacy Surdy 3852
Grażyna Szczepaniak 4013
Stanisław Szczepaniak 3980
Janina Szewczyk 3742
Aleksandra Szymańska 3941
Dorota Taczkowska 3959
Marta Torchała 3968
Helena Trymbulak 3778
Bartłomiej Urbanowski 3818
Joanna Zabłocka 3862
Krystyna Zalewska 4648
Mariusz Zalewski 3867
Anna Żuk 4711
Elżbieta Świercz 3194
Emilia Gaik 3698
Anna Elżbieta Winograd 3380
Barbara Marzena Siemieniec 3530
Wioletta Pietrań - Szot 3408
Edyta Barańska 2911
Kamila Anna Zbierska 3440
Halina Małgorzata Milak 2866
Adrianna Maria Kociszewska 2415
Jerzy Halasz 2733
Ewelina Gomułka 3103
Magdalena Piotrowska 3296
Bartosz Klimkowski 3897
Elzbieta Masiul 2810
Andrzej Gedrange 4767
Agnieszka Misiuk 3079
Ewa Olejniczak 3465
Mariusz Nowicki 2755
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4168
Krystyna Chmielarczyk 3121
Waldemar Franciszek Dejnega 3164
Anna Irena Fediuk 3108
Elżbieta Januszewska 3236
Jolanta Maria Jasińska 4435
Urszula Juszczak 3420
Leszek Klim 3800
Elżbieta Majewska 3306
Edyta Monika Niemczyk 3400
Ireneusz Nijaki 3496
Krzysztof Andrzej Sroczyński 3522
Maria Sztandera 3623
Witold Towpik 3521
Danuta Zabłocka 3420
Zbigniew Michalski 2897
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3685
Barta Józef 2603
Berent Jarosław 2858
Borek Tadeusz 2962
Jargas Mieczysław 2727
Kuchta Wiesław 2602
Naskręt Tadeusz 2692
Rosik Mariusz 3075
Rusiński Jacek 2862
Rypson Ireneusz 2913
Smoter Jan 2762
Sroczyński Tomasz 2896
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3198
Walczak Henryk 2609
Wysocka Hanna 2942
Żetecki Jerzy 2890
Henryk Walczak 2745
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4112
Urszula Danuta Bieniaszewska 3034
Ireneusz Bogucewicz 4175
Jolanta Grabowska 3398
Anna Halib 3116
Beata Lamcha 3139
Grażyna Kobus 2986
Elżbieta Łuczak Kumorek 3803
Teresa Migdał 3066
Mariusz Zalewski 2973
Ogłoszenia 216598
Sprzedaż nieruchomości 195320
Finanse Gminy 1205
Budżet 28553
Budżet gminy na 2005 rok 4654
Budzet gminy na 2006 rok 6318
Budzet gminy na 2007 rok 4246
Budzet gminy na 2008 rok 5438
Budzet gminy na 2009 rok 4514
Budzet gminy na 2010 rok 3746
Budzet gminy na 2011 rok 5003
Budzet gminy na 2012 rok 5450
Budzet gminy na 2013 rok 4326
Budzet gminy na 2014 rok 5228
Majątek 5233
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4240
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4210
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 2696
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2118
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2303
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2204
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1853
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1602
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1313
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1206
Inwestycje 6531
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5030
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4374
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4213
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 3974
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 3911
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 4739
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 3714
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 3559
Prognoza długu publicznego 5707
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 3496
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 3980
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3201
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3055
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3113
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3088
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3086
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 2849
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 2797
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 2555
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 2657
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 2586
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2346
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2402
Zadania zlecone 2361
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 3305
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 2836
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2180
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2135
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2204
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2111
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 2783
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 1982
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 1859
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1665
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2173
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 1680
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 1580
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2552
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1368
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1353
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 1998
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1325
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1278
Co, jak i gdzie załatwić 84749
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 249997
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 7871
Archiwum 18717
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2786
Konkursy ofert 18099
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 87452
Wyniki otwartych konkursów ofert 12959
Małe granty (art. 19a) 25952
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 6196
Konsultacje 6408
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4204
Programy rozwojowe 482
Plan Rozwoju Lokalnego 23168
na lata 2004-2006 3261
na lata 2008-2013 5565
Strategia Rozwoju Gminy 11874
Program Ochrony Środowiska 9785
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 6960
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25290
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1260
Pomoc materialna dla uczniów 2503
Stypendium szkolne 23824
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6177
Zasiłek szkolny 9903
Azbest 15107
Dzierżawa nieruchomości 27414
Informacje o środowisku 8219
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 8454
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2271
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 2979
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2391
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 3664
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2019
Program ochrony środowiska 5739
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 775
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2022
Kontrola i audyt 6139
Kontrola 2782
Kontrola wewnętrzna 6414
Kontrole zewnętrzne 1530
2014 589
Regionalna Izba Obrachunkowa 1383
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1149
Lubuski Urząd Wojewódzki 763
2013 1047
Państwowa Inspekcja Pracy 1777
2012 1177
Lubuski Urząd Wojewódzki 2035
Lubuski Urząd Wojewódzki 1609
2011 1480
Najwyższa Izba Kontroli 1850
Państwowa Inspekcja Pracy 1828
2010 1295
Najwyższa Izba Kontroli 1888
Państwowa Inspekcja Pracy 11309
2009 1346
Lubuski Urząd Wojewódzki 1985
Regionalna Izba Obrachunkowa 1792
2008 1215
Państwowa Inspekcja Pracy 1476
2007 1235
Komenda Wojewódzka Policji 1586
Krajowe Biuro Wyborcze 1968
Najwyższa Izba Kontroli 1413
Regionalna Izba Obrachunkowa 1994
2006 1230
Lubuski Urząd Wojewódzki 2019
Audyt 7219
Zapytania ofertowe 20666
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5235
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 9586
Gospodarka niskoemisyjna 5427

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 12731
Instrukcja 12122
Mapa biuletynu 11980
Informacja dla osób niesłyszących 4042
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4115
Zespół redakcyjny 2984
Statystyki 3393
Rejestr zmian 340101
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu