ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Zielona Góra 0
Informacje ogólne 9131
Statut Gminy 0
Herb i flaga Gminy Zielona Góra 3088
Rada Gminy Zielona Góra 0
Skład Rady Gminy 5334
Komisje Rady Gminy 2326
Uchwały Rady Gminy 0
Sesje Rady Gminy 3
Wójt Gminy Zielona Góra 6700
Urząd Gminy Zielona Góra 461
Kierownictwo Urzędu 7061
Regulamin organizacyjny 1927
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk pracy 58912
Straż Gminna 6034
Jednostki organizacyjne 1074
Przedszkola 55954
Szkoły Podstawowe 26944
Szkoły Gimnazjalne 14883
Biblioteka 9609
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9319
Zadania GOPS 3831
Formy pomocy 3167
Zasiłek stały 2548
Zasiłek okresowy 2615
Zasiłek celowy 2499
Zasady przyznawania pomocy 2875
Pracownicy socjalni i rejony 3022
Świadczenia rodzinne 4084
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 6978
Zasiłek pielęgnacyjny 3124
Świadczenie pielęgnacyjne. 2724
Jenorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2812
Zaliczka alimentacyjna 2588
Dodatki mieszkaniowe 3556
Komunalny Zakład Gospodarczy 9506
Jednostki pomocnicze (sołectwa) 7069
Rejestr Instytucji Kultury 7696
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8179
Ewidencja niepulicznych szkół i placówek 8420
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6935

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prawo lokalne 398
Statut Gminy 13030
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zielona Góra 12578
Uchwały Rady Gminy 34082
rok 2014 73931
rok 2013 58278
rok 2012 40777
rok 2011 47481
rok 2010 52552
rok 2008 40702
rok 2007 43400
rok 2006 46734
rok 2005 41288
rok 2009 39569
rok 2004 31929
rok 2003 19117
Protokoły Rady Gminy 8769
Protokół z dnia 03.09.2004r. 4994
Protokół z dnia 19.10.2004r 5189
Protokół z dnia 05.11.2004r. 4327
Protokół z dnia 14.12.2004r 5380
Protokół z dnia 29.12.2004r 4622
Protokół z dnia 28.01.2005r 4784
Protokół z dnia 28.02.2005r 4107
Protokół z dnia 31.03.2005r. 5064
Protokół z dnia 19.04.2005r. 4689
Protokół z dnia 06.05.2005r 4098
Protokół z dnia 14.07.2005r. 4121
Protokół z dnia 13.08.2005r. 4656
Protokół z dnia 31.08.2005r. 5703
Protokół z dnia 07.10.2005r. 4694
Protokół z dnia 18.11.2005r. 4156
Protokół z dnia 29.11.2005r. 4017
Protokół z dnia 15.12.2005r. 3897
Protokół z dnia 30.12.2005r. 4202
Protokół z dnia 10.02.2006r 4899
Protokół z dnia 03.03.2006r. 4681
Protokół z dnia 31.03.2006r. 4790
Protokół z dnia 28.04.2006r. 4502
Protokół z dnia 25.05.2006r. 4680
Protokół z dnia 29.06.2006r. 5112
Protokół z dnia 22.08.2006r 3631
Protokół z dnia 16.09.2006r 3544
Protokół z dnia 05.10.2006r. 3859
Protokół z dnia 26.10.2006 r. 3478
Protokół z dnia 30.11.2006 r. 4227
Protokół z dnia 04.12.2006r. 3645
Protokół z dnia 28.12.2006r. 3198
Protokół z dnia 08.02.2007r. 3581
Protokół z dnia 01.03.2007r. 3559
Protokół z dnia 31.03.2007r. 3379
Protokół z dnia 20.04.2007 3325
Protokół z dnia 17.05.2007 3117
Protokół z dnia 19.06.2007r. 3273
Protokół z dnia 24.07.2007r 3130
Protokół z dnia 07.09.2007r. 3225
Protokół z dnia 31.10.2007r. 3123
Protokół z dnia 20.11.2007r. 3108
Protokół z dnia 30.11.2007r 3021
Protokół z dnia 18.12.2007r. 3224
Protokół z dnia 28.12.2007r. 3073
Protokół z dnia 31.02.2008r 2998
Protokół z dnia 04.03.2008r 3033
Protokół z dnia 25.04.2008r. 2881
Protokół z dnia 21.05.2008r 2806
Protokół z dnia 27.06.2008r 2779
Protokół z dnia 29.08.2008r. 2786
Protokół z dnia 26.09.2008r. 2828
Protokół z dnia 29.10.2008r 2774
Protokół z dnia 19.11.2008r 2811
Protokół z dnia 04.12.2008r. 2661
Protokół z dnia 30.12.2008r. 2641
Protokół z dnia 03.03.2009r. 2693
Protokół z dnia 24.04.2009r. 2627
Protokół z dnia 24.07.2009r. 2572
Protokół z dnia 10.07.2009r. 2579
Protokół z dnia 22.06.2009r. 2578
Protokół z dnia 26.08.2009r. 2554
Protokół z dnia 29.09.2009r. 2580
Protokół z dnia 29.10.2009r. 2537
Protokół z dnia 03.12.2009r. 2465
Protokół z dnia 14.12.2009r. 2563
Protokół z dnia 29.12.2009r. 2477
Protokół z dnia 07.01.2010r. 2537
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2087
Protokół z dnia 25.01.2010r. 2477
Protokół z dnia 04.03.2010r 2686
Protokół z dnia 02.04.2010 2593
Protokół z dnia 27.04.2010 2474
Protokół z dnia 31.05.2010r. 2379
Protokół z dnia 08.07.2010r 2450
Protokół z dnia 20 i 25.08.2010r. 2469
Protokół z dnia 24.09.2010r. 2501
Protokół I z dnia 30.11.2010r 2242
Protokół II z dnia 30.11.2010r 2217
Protokół z dnia 28.12.2010r. 2224
Protokół z dnia 01.02.2011r. 2243
Protokół z dnia 07.04.2011r. 2192
Protokół z dnia 17.04.2011r. 1757
Protokół z dnia 06.05.2011r. 2190
Protokół z dnia 30.05.2011r. 2170
Protokół z dnia 06.06.2011r. 2142
Protokół z dnia 30.06.2011r. 2090
Protokół z dnia 20.07.2011r. 2270
Protokół z dnia 31.08.2011r 2202
Protokół z dnia 17.10.2011r. 2192
Protokół z dnia 30.11.2011r i 01.12.2011r 2014
Protokół z dnia 29.12.2011r. 2047
Protokół z dnia 02.03.2012r. 1914
Protokół z dnia 25.05.2012r. 2135
Protokół z dnia 27.06.2012r 2147
Protokół z dnia 27.07.2012r 1916
Protokół z dnia 22.08.2012r 2107
Protokół z dnia 12.09.2012r. 1867
Protokół z dnia 26.10.2012r. 1833
Protokół z dnia 30.11.2012r. 2159
Protokół z dnia 28.12.2012r. 2025
Protokół z dnia 14.01.2013r. 1281
Protokół z dnia 01.03.2013r. 1625
Protokół z dnia 27.03.2013r. 1814
Protokół z dnia 25.04.2013r 2060
Protokół z dnia 21.05.2013r 1175
Protokół z dnia 14.06.2013r. 1879
Protokół z dnia 26.06.2013r 1815
Protokół z dnia25.07.2013r.. 1789
Protokół z dnia 27.08.2013r 1545
Protokół z dnia 30.09.2013r 1974
Protokół z dnia 08.10.2013r 1728
Protokół z dnia 19.10.2013r 1112
Protokół z dnia 31.10.2013r 880
Protokół z dnia 29.11.2013r. 1776
Protokół z dnia 30.12.2013r. 1245
Protokół z dnia 31.01.2014r 1530
Protokół z dnia 07.02.2014r. 1666
Protokół z dnia28.03.2014r. 1461
Protokół z dnia 14.03.2014r. 1581
Protokół z dnia 10.04.2014r. 1656
Protokół z dnia 18.04.2014r. 1739
Protokół z dnia 25.04.2014r 1645
Protokół z dnia 12.05.2014r 1560
Protokół z dnia 05.06.2014r 1610
Protokół z dnia 18.06.2014r 1296
Protokół z dnia 08.07.2014r 1354
Protokół z dnia 14.07.2014r 1373
Protokół z dnia 25.07.2014r. 659
Protokół z dnia 29.08.2014 r. 1517
Protokół z dnia 30.09.2014r. 1605
Protokół z dnia 29.X.2014r. 1390
Protokół z dnia 07.11.2014r. 1445
Protokół z dnia 07.11.2014r 595
Protokół z dnia 28.11.2014r 2975
Protokół z dnia 12.12.2014r 3380
Sesja Rady Gminy 64923
Zarządzenia Wójta 10321
Zarządzenie Kierownika Urzędu 7706
2014 14178
2013 13309
2012 12647
2010 5931
2008 3939
2011 8230
2007 3111
2006 2527
2009 8558
Zarządzenia Wójta 38747
2014 38147
2013 28851
2009 48728
2011 10740
2012 38045
2008 47659
2010 8867
Regulamin Pracy Urzędu Gminy Zielona Góra 4485
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 24500
Przetargi 41616
Rok 2013 38125
Rok 2012 21105
Rok 2011 23240
Rok 2010 32707
Rok 2009 23697
Obwieszczenia 2370
rok 2014 95970
rok 2013 80359
rok 2012 43194
rok 2010 56910
rok 2009 51347
rok 2007 101194
rok 2008 50673
rok 2006 48986
rok 2011 37740
rok 2004 23840
rok 2005 40977
rok 2003 3669
Konsultacje 456
rok 2014 25114
rok 2010 3761
Oświadczenia majątkowe 1055
Rada Gminy 2010-2014 4636
Krzysztof Zygmunt Wołczyńsk 4741
Jerzy Robert Żetecki 4288
Ireneusz Grzegorz Rypson 3929
Mariusz Rosik 4312
Tadeusz Eugeniusz Naskręt 3895
Jacek Kazimeirz Marciniak Marciniak 3945
Wiesław Kuchta 5354
Robert Ryszard Jankowski 4327
Sylwia Helena Brońska Łukasiewicz 4534
Tadeusz Szczepan Borek 3752
Dorota Danuta Bojar Bartoch 5142
Jarosław Berent 5129
Piotr Mirosław Bandosz 4300
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk Wysoczańska 4496
Jacek Rusinski 5465
Rada Gminy 2006-2010 21572
Barta Józef 7087
Berent Jarosław 8058
Borek Tadeusz 7391
Jargas Mieczysław 6782
Kuchta Wiesław 7366
Naskręt Tadeusz 6848
Rosik Mariusz 7303
Rusiński Jacek 7318
Rypson Ireneusz 6633
Smoter Jan 7435
Sroczyński Tomasz 8949
Ambrożewicz-Sawczuk Antonina 7769
Walczak Henryk 6818
Wysocka Hanna 7360
Żetecki Jerzy 6941
Rada Gminy 2002-2006 9084
Z. Rabęda 6126
J. Barta 6093
T. Borek 6023
H. Wysocka 5591
R. Jantarska 5594
M. Jargas 5729
E. Jaworska 5598
W. Litecka 5709
G. Moszkowicz 5819
P. Przespolewski 5660
J. Smoter 6039
M. Soppa 6344
B. Szała 5361
C. Śnieżko 5692
H. Walczak 5949
Pracownicy Urzędu Gminy 13387
Wójt 14991
Z-ca Wójta 11519
Skarbnik 11009
Sekretarz 12030
Z-ca Skarbnika 8808
Kierownik RGG 9899
Kierownik RPP 7491
Kierownik ROA 10509
Kierownik RIT 4444
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 9543
A. Fediuk 9267
L. Klim 9309
I. Nijaki 10749
W. Towpik 9979
E. Januszewska 8495
D. Zabłocka 8678
W. Dejnega 8849
J. Jasińska 9387
E. Kosowska-Pallasch 9448
U. Juszczak 8816
Zbigniew Michalski 7816
W. Grabowska 5024
J. Maryniuk 1812
M. Zdanowicz 1896
W. Kondras 1799
A. Szlachetka 1061
Oświadczenia majątkowe archiwum 1832
K.Sroczyński 3718
A. Jaroszuk 1993
E. Niemczyk 1580
Oświadczenia 15056
Oświadczenia wynikające z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy 4687
Danuta Zabłocka 3128
Elzbieta Januszewska 3028
Leszek Klim 3118
Oświadczenia wynikające z art 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych pracowników urzędu gminy zielona góra 5011
Irenesz Bogucewicz 4113
Ewa Balcerek 3991
Krystyna Belda 3776
Marlena Bielawska 4059
Urszula Bieniaszewska 3822
Henryk Chmura 3968
Anna Dragan 4570
Ewa Fogiel 3903
Iwona Grabowska 4120
Jolanta Grabowska 3917
Stanisława Gralak 4218
Wiesława Gruszczyńska 3928
Anna Halip 4512
Lidia Hałas 4115
Alicja Heliniak 3893
Ryszard Huczek 4639
Irena Jakuszyk 3849
Grażyna Kobus 3921
Kozioł Danuta 3758
Maria Kowalska - Szeliga 4014
Kowalski Stefan 3720
Kret Ryszard 3887
Ryszarda Kryś 3788
Robert Kubicki 4721
Grażyna Kujawa 4098
Elżbieta Łuczak - Kumorek 4732
Beata Lamcha 3938
Anna Langner 4247
Teresa Migdał 3674
Anna Magdalena Mroczkowska - Lipka 4621
Małgorzata Osrowska 3700
Krystyna Patyk 3836
Andrzej Plachecki 3574
Elżbieta Pracel 4004
Mariola Różbicka 3989
Jan Rusak 4983
Krzysztof Słowiński 4119
Elżbieta Srebniak 3809
Jgnacy Surdy 3921
Grażyna Szczepaniak 4076
Stanisław Szczepaniak 4056
Janina Szewczyk 3794
Aleksandra Szymańska 4011
Dorota Taczkowska 4013
Marta Torchała 4031
Helena Trymbulak 3840
Bartłomiej Urbanowski 3878
Joanna Zabłocka 3933
Krystyna Zalewska 4747
Mariusz Zalewski 3937
Anna Żuk 4801
Elżbieta Świercz 3283
Emilia Gaik 3758
Anna Elżbieta Winograd 3465
Barbara Marzena Siemieniec 3611
Wioletta Pietrań - Szot 3472
Edyta Barańska 2968
Kamila Anna Zbierska 3513
Halina Małgorzata Milak 2923
Adrianna Maria Kociszewska 2459
Jerzy Halasz 2818
Ewelina Gomułka 3183
Magdalena Piotrowska 3384
Bartosz Klimkowski 4023
Elzbieta Masiul 2889
Andrzej Gedrange 4892
Agnieszka Misiuk 3177
Ewa Olejniczak 3531
Mariusz Nowicki 2832
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zielona Góra 4208
Krystyna Chmielarczyk 3178
Waldemar Franciszek Dejnega 3229
Anna Irena Fediuk 3174
Elżbieta Januszewska 3300
Jolanta Maria Jasińska 4511
Urszula Juszczak 3482
Leszek Klim 3877
Elżbieta Majewska 3374
Edyta Monika Niemczyk 3462
Ireneusz Nijaki 3558
Krzysztof Andrzej Sroczyński 3581
Maria Sztandera 3674
Witold Towpik 3590
Danuta Zabłocka 3483
Zbigniew Michalski 2954
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym Radnych Gminy Zielona Góra kadencji 2006-2010 3712
Barta Józef 2659
Berent Jarosław 2919
Borek Tadeusz 3029
Jargas Mieczysław 2794
Kuchta Wiesław 2670
Naskręt Tadeusz 2738
Rosik Mariusz 3136
Rusiński Jacek 2928
Rypson Ireneusz 2977
Smoter Jan 2819
Sroczyński Tomasz 2949
Ambroziewicz-Sawczuk Antonina 3266
Walczak Henryk 2655
Wysocka Hanna 3002
Żetecki Jerzy 2961
Henryk Walczak 2811
Oświadczenia wynikające z art 24j ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminym pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra 4150
Urszula Danuta Bieniaszewska 3102
Ireneusz Bogucewicz 4248
Jolanta Grabowska 3471
Anna Halib 3165
Beata Lamcha 3197
Grażyna Kobus 3054
Elżbieta Łuczak Kumorek 3874
Teresa Migdał 3143
Mariusz Zalewski 3045
Ogłoszenia 221456
Sprzedaż nieruchomości 199165
Finanse Gminy 1206
Budżet 28702
Budżet gminy na 2005 rok 4722
Budzet gminy na 2006 rok 6429
Budzet gminy na 2007 rok 4298
Budzet gminy na 2008 rok 5546
Budzet gminy na 2009 rok 4650
Budzet gminy na 2010 rok 3864
Budzet gminy na 2011 rok 5132
Budzet gminy na 2012 rok 5605
Budzet gminy na 2013 rok 4466
Budzet gminy na 2014 rok 5547
Majątek 5269
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2004 ROKU 4307
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU 4283
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 ROKU 2753
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 ROKU 2190
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008 ROKU 2388
NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU 2266
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1902
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1650
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1370
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1281
Inwestycje 6576
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 5082
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2006 4441
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2007 4277
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2007 4047
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2007 3960
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007 4860
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2008 3800
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2008 3630
Prognoza długu publicznego 5866
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2008 3582
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA 2008 ROK 4064
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2009 3282
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2009 3146
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2009 3182
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2009 ROK 3170
INFORMACJE WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 3171
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2010 2933
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2010 2870
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2010 2623
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELNA GÓRA ZA 2010 ROK 2709
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2011 2641
Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku 2423
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2472
Zadania zlecone 2429
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok 3407
Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Zielona Góra na rok 2012 2908
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2012 2255
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2011 2204
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 2263
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2012 2184
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 2862
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2013 2064
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2013 1919
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1714
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZIELONA GÓRA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 2254
Zadania inwestycyjne I półrocze 2013 1742
Sprawozdanie z wykonania budżetu III kwartał 2013 1661
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2681
Sprawozdanie z wykonania budżetu I kwartał 2014 1429
Sprawozdanie z wykonania budżetu II kwartał 2014 1410
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 2114
Informacji o kształtowaniu się WPF oraz realizacji przedsięwzięć Gminy Zielona Góra za I półrocze 2014 roku 1393
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2014 1339
Co, jak i gdzie załatwić 89421
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 252356
Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska 7944
Archiwum 19335
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2794
Konkursy ofert 18107
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 89930
Wyniki otwartych konkursów ofert 13695
Małe granty (art. 19a) 27442
Informacja o udzielonych dotacjach - sprawozdania 6371
Konsultacje 6658
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 4445
Programy rozwojowe 483
Plan Rozwoju Lokalnego 23331
na lata 2004-2006 3320
na lata 2008-2013 5631
Strategia Rozwoju Gminy 11983
Program Ochrony Środowiska 9911
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielona Góra na lata 2006-2013” 7041
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25547
METADANE – zagospodarowanie przestrzenne 1293
Pomoc materialna dla uczniów 2510
Stypendium szkolne 24037
Stypendium Wojta Gminy Zielona Góra 6230
Zasiłek szkolny 9985
Azbest 15436
Dzierżawa nieruchomości 28245
Informacje o środowisku 8322
Informacje o środowisku - nowe 0
Karta typu A: 0
Karta typu B: 0
Karta typu C: 0
Karta typu D: 0
Karta typu E: 0
Karta typu F: 0
Karta typu G: 0
Karta typu H: 0
Karta typu I: 0
Wyszukiwanie kart w Wykazie: 0
Ochrona środowiska 8564
Projekt planu ochrony dlaobszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB080004DŚO 2320
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej (Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielona Góra) 3044
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 2450
DOFINANSOWANIE do budowy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 3785
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2013 roku 2119
Program ochrony środowiska 6084
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielona Góra w 2014 roku 811
ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA 2051
Kontrola i audyt 6225
Kontrola 2818
Kontrola wewnętrzna 6815
Kontrole zewnętrzne 1560
2014 611
Regionalna Izba Obrachunkowa 1476
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 1234
Lubuski Urząd Wojewódzki 825
2013 1078
Państwowa Inspekcja Pracy 1851
2012 1209
Lubuski Urząd Wojewódzki 2180
Lubuski Urząd Wojewódzki 1681
2011 1510
Najwyższa Izba Kontroli 1945
Państwowa Inspekcja Pracy 1922
2010 1327
Najwyższa Izba Kontroli 1975
Państwowa Inspekcja Pracy 11995
2009 1375
Lubuski Urząd Wojewódzki 2068
Regionalna Izba Obrachunkowa 1864
2008 1257
Państwowa Inspekcja Pracy 1537
2007 1269
Komenda Wojewódzka Policji 1655
Krajowe Biuro Wyborcze 2067
Najwyższa Izba Kontroli 1473
Regionalna Izba Obrachunkowa 2106
2006 1259
Lubuski Urząd Wojewódzki 2118
Audyt 7360
Zapytania ofertowe 21125
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5267
Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych 9814
Gospodarka niskoemisyjna 5687

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
O biuletynie 12856
Instrukcja 12244
Mapa biuletynu 12099
Informacja dla osób niesłyszących 4147
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4220
Zespół redakcyjny 3049
Statystyki 3490
Rejestr zmian 366666
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu