ˆ

Protokół z dnia 13.08.2005r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OCHLA z dnia 13 sierpnia 2005 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-09-01 19:59:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

OCHLA
z dnia 13 sierpnia 2005 roku
Obrady Sesji Rady Gminy Zielona Góra , odbyły się w sali wiejskiej we wsi Ochla , początek obrad godz. 13.00.

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Zielona Góra otworzył Przewodniczący Rady Gminy Zenon Rabęda, poczym podziękował mieszkańcom i komitetowi obchodów 700- lecia wsi Ochla za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy serdecznie przywitał przybyłych na dzisiejszą Sesję gości a w szczególności:
Pana Janusza Gramzę – Wojewodę Lubuskiego,Pana Aleksandra Sipowicza- Dyrektora Departamentu Organizacyjno- Prawnego, Pana Krzysztofa Romankiewicza- Starostę Zielonogórskiego,Wójta Gminy Pana Mariusza Zalewskiego .
Gości z Niemiec w osobach :Klausa Semlich, Waltrudę Mixdorf, Frica Kchammera, Bernda Seidela, Pana posła Jana Kochanowskiego, Panią Barbare Bielinis – Kopeć po Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków, Panią Irenę Lew – Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Ochli.
Radnych powiatowych w osobach : Panią Jadwigę Oziemkowską,
Panów Krzysztofa Sroczyńskiego , Leszka Klima oraz Eugenisza Uglika , członków SPWO w osobach: Eugeniusza Uglika, Tadeusza Chrystowicza, Jerzego Poźniaka, Henryka Klinowskiego.
Ochotniczą Straż Pożarną w Ochli reprezentowaną przez : Piotra Łotysza , Tadeusza Heliniaka, sołtysa i radę sołecką wsi Ochla, pracowników Urzędu Gminy Zielona Góra, Panie i Panów Radnych , oraz nie wymienionych z imienia i nazwiska przybyłych gości i mieszkańców wsi Ochla

Ad.2.
Przewodniczący Rady Gminy, stwierdził qworum na sali obrad obecnych jest 15radnych na stan 15 radnych .
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy , powiedział że porządek obrad nieco różni się od podanego w zawiadomieniach , zmiana dotyczy punktu 4 podanego w zawiadomieniach , a mianowicie referat wygłosi oprócz osób podanych także Pana Paweł Towpik, który przedstawi prehistoryczne osadnictwo Ochli, niemniej jednak spytał czy są inne propozycje zmiany.
Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono .
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie .

 
Ad.4
1)
mgr inż. Paweł Towpik – kierownik Ośrodka Badań Genealogiczno – heraldycznych i Regionalnych przedstawił genezę powstania Ochli, oraz znaleziska jakie odkryto w rejonie wsi Ochla , niektóre pochodzące z okresu 1800 lat przed naszą erą .Przedstawił i omówił również przedmioty pochodzace z okresu prehistorycznego takie jak np. narzędzia rolnicze .
2)
dr Witold Towpik- omówił historię wsi Ochla od roku 1305, od takiej daty istnieją zapiski odnośnie wsi, do do 2005, szczególnie zwracając uwagę na „ważne” daty i wydarzenia w przeciągu tego okresu.
3)
prof.dr hab. Leszek Jerzak- przedstawił zebranym środowisko naturalne Ochli, przyrodę a szczególnie gatunki ptaków jakie znajdują się w tym obszarze oraz ich migracje.
4)
mgr Barbara Bielinis- Kopeć omówiła zabytki jakie znajdują się na terenie wsi, podkreślając że największych nakładów finansowych na remont wymagać będzie teraz pałac położony w parku w Ochli.
5)
mgr Irena Lew- przedstawiła zebranym historię powstania Muzeum Etnograficznego.
6)
senator Jolanta Danielak- w imieniu Senatu RP, podziękowała za zaproszenie i zorganizowanie obchodów 700- lecia wsi, z tej też okazji wręczyła sołtysowi wsi Panu Czesławowi Smolińskiemu , szklany medal Senatu.
Za wyróżnienie w imieniu mieszkańców podziękował Pan Smoliński.
PRZERWA

Ad.5
Wojewoda Lubuski Pan Janusz Gramza , dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeń Brązowymi Krzyżami Zasługi dwóch mieszkańców wsi Ochla tj.Pana Jerzego Poźniaka i Romana Cieślewicza.
Ad.6
W imieniu odznaczonych za wyróżnienie podziękował Pan Jerzy Poźniak.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Pan Zbigniew Sarnowski, który z powodów osobistych jest nieobecny na dzisiejszej Sesji.
Ad.7.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół wsi Ochla, Pan Eugeniusz Uglik, przypomniał, historię podpisania Aktu Partnerskiego z Niemiecka Gminą Peitz , na terenie której położona jest miejscowość Drehnov, w której to zamieszkuje duża liczba byłych mieszkańców wsi Ochla, oraz dotychczasowe ponad 5- letnie bliskie spotkania obu stron.
Ad.8
Przewodniczący Rady Gminy, powiedział, że kolejny punkt porządku obrad, dotyczy podjęcia uchwały w sprawie nawiązania współpracy z niemiecką gminą Schonefeld, o przedstawienie projektu poprosił Pana Mariusza Zalewskiego – Wójta Gminy.
Pan Wójt na wstępie podziękował organizatorom obchodów 700-lecia wsi Ochla, za zorganizowanie dwudniowych uroczystości z okazji obchodów 700- lecia Ochli.
Następnie krótko omówił , dotychczasową współpracę naszej Gminy , z Gminami Niemieckimi, jednocześnie podkreślając że najbardziej rozwinięta współpraca jest pomiędzy wsią Ochla i wsią Drehnov.
Dalej Wójt powiedział ,że kolejną partnerską gminą niemiecka będzie dla nas gmina Schonefeld, na której terenie znajduje się miejscowość Waltersdorf , z którą to współpracuje wieś Racula a szczególnie bliskie kontakty są pomiędzy jednostkami OSP.
Wójt powiedział , że aby usankcjonować ta współpracę podjęliśmy decyzję o podjęciu współpracy pomiędzy gminami, poczym odczytał projekt uchwały w tej sprawie wraz z załącznikiem.
Przewodniczący Rady Gminy, dodał że przed rozpoczęciem obrad odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Nie mniej jednak Przewodniczący Rady Gminy
spytał czy są pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przegłosowanie uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie- uchwała Nr XXXIX/246/05.
Przewodniczący Rady Gminy, powiedziała że o głos prosi delegacja niemiecka , więc prosi delegację o zabranie głosu.
Pan Fritz Kschammer, podziękował za zaproszenie i zorganizowanie obchodów 700- lecia wsi Ochla, tak bliskiej wsi jego sercu.
Podziękowania za zaproszenie i przygotowanie uroczystości złożyła Pani Waltruda Mixdorf , jednocześnie informując, że jej nieżyjący już mąż przyjaciel mieszkańców wsi Ochla, także byłby szczęśliwy gdyby mógł tu dzisiaj być , następnie przekazała na ręce sołtysa wsi Pana Smolińskiego banknot 500 EURO , z przeznaczeniem na cele charytatywne.
Następnie delegacja gminy Peitz przekazała również na ręce Pana sołtysa upominki dla mieszkańców wsi od burmistrza gminy Peitz Guido Odenthala.
W imieniu mieszkańców Pan Czesław Smoliński złożył serdeczne podziękowania za otrzymane upominki.
Komendant OSP Racula Pan Krzysztof Sroczyński- w imieniu wszystkich druhów OSP Racula, podziękował radnym za podjęcie uchwały o nawiązaniu współpracy, dodając że teraz współpraca będzie odbywać się już legalnie.
Za zaproszenie na uroczystości podziękowali także Wojewoda Lubuski Pan Janusz Gramza oraz starosta Pan Krzysztof Romankiewicz.
Przewodniczący Rady Gminy , podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie, poczym o godz. 15 50 ogłosił zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Zielona Góra Data wytworzenia informacji: 2005-09-01 19:59:08
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Zielona Góra Data wprowadzenia do BIP 2005-09-01 19:59:08
Wprowadził informację do BIP: Robert Kubicki Data udostępnienia informacji: 2005-09-01 20:03:31
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kubicki Data ostatniej zmiany: 2005-09-01 20:03:31
Artykuł był wyświetlony: 2232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Zielona Góra

Biuletyn Informacji Publicznej

ARCHIWUM BIP Urzędu Gminy Zielona Góra
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu